Summary Arbeidsrecht en sociale zekerheid : bronnenboek

-
ISBN-10 9089746390 ISBN-13 9789089746399
50 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsrecht en sociale zekerheid : bronnenboek". The author(s) of the book is/are Lydia Janssen. The ISBN of the book is 9789089746399 or 9089746390. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Arbeidsrecht en sociale zekerheid : bronnenboek

 • 1 Juridische constructies voor het verrichten van arbeid

 • Noem de vier juridische constructies obv arbeid wordt verricht
  Arbeidsovereenkomst
  Aanstelling als ambtenaar
  Aannemen van werk
  Overeenkomst tot opdracht
 • Noem de vier Juridische constructies voor het verrichtten van arbeid
  1. arbeidsovereenkomst
  2. de aanstelling als ambtenaar
  3. de overeenkomst tot opdracht
  4. het aannemen van werk
 • 1.1 Inleiding

 • Diverse medewerkers verrichten werk voor een werkgever. Toch kan per medewerker de juridische positie verschillend zijn omdat zij op basis van andere juridische afspraken werken. Hiervoor zijn vier verschillende constructies:

  1. Arbeidsovereenkomst 

  2. Aanstelling als ambtenaar

  3. Aannemen van werk 

  4. Overeenkomst tot opdracht 

 • 1.2 Arbeidsovereenkomst

 • De drie kenmerken voor een arbeidsovereenkomst zijn:

  1. gezag( de werkgever bepaald welk werk er moet gebeuren)

  2. loon (betaald de werkgever aan de werknemer voor de verrichte arbeid)

  3. arbeid ( de werknemer verricht werk voor de werkgever)

 • Uit welke drie kenmerken bestaat een arbeidsovereenkomst?

  een arbeidsovereenkomst bestaat uit gezag, loon en arbeid

 • Wie moet het loon voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst betalen?

  De werkgever

 • 1.3 Aanstelling als ambtenaar

 • Wat is het feitelijke verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling als ambtenaar?

  Het feitelijke verschil is dat je als ambtenaar in dienst bent van de overheid en dat je daardoor een aanstelling als ambtenaar krijg  en als je een arbeidsovereenkomst hebt je bij een particulier in dienst bent. 

 • Hoe wordt een werknemer van de overheid genoemd?

   

  ambtenaar

 • Waar is de rechtspositie van de ambtenaar geregeld?

  Deze rechtspositie is geregeld in de ambtenarenwet.

 • Wat zijn de drie kenmerken van de aanstelling als ambtenaar?

  1. gezag

  2. arbeid door de ambtenaar zelf te verrichten

  3. loon door de overheid te betalen

 • Een werknemer die een een overeenkomst tot ambtenaar heeft is in dienst van de overheid, zijn rechtspositie is geregeld in de ambtenarenwet. De drie kenmerken van een aanstelling als ambtenaar zijn:

  1. gezag

  2. arbeid door de ambtenaar zelf te verrichten

  3. loon door de overheid te betalen 

 • 1.4 Aannemen van werk

 • Bij een overeenkomst van aannemen van werk bestaat er geen gezag tussen de aannemer en de opdrachtgever. De aannemer bepaald zelf op welke uren hij werkt en wie hij daarvoor inschakelt. Bij het aannemen van werk gaat het wel altijd om iets tastbaars, de aannemer word afgerekend op het resultaat daarom wordt het aannemen van werk ook wel een resultaatverbintenis genoemd,dit wil zeggen dat de aannemer verantwoordelijk is voor het resultaat. De gerichtheid op resultaat is een belangrijk verschil met de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is een inspanningsverbintenis, de werknemer krijgt zijn loon vanwege zijn inspanning (omdat hij zijn best doet), niet vanwege het resultaat. 

  Kenmerken voor het aannemen van werk zijn:

  1. de zelfstandigheid van de aannemer, geen gezag

  2. de overeenkomst gaat over het tastbare product

  3. de aannemer wordt afgerekend op het tastbare resultaat, resultaatverbintenis

   

   

 • wat zijn de kenmerken van het aannemen van werk?

  - geen gezag, de aannemer is zelfstandig 

  - aannemer maakt een tastbaar product

  - resultaatverbintenis

 • Aannemen van werk wordt ook wel een resultaatverbintenis genoemd, wat houdt dit in? 

  Dat houdt in dat de aannemer verantwoordelijk is voor het resultaat, de aannemer krijgt de afgesproken prijs vanwege het resultaat en niet omdat hij een bepaald aantal uren voor de klant  heeft gewerkt

 • 1.5 Overeenkomst tot opdracht

 • Bij de overeenkomst tot opdracht wordt er een niet tastbare dienst geleverd, zoals bijvoorbeeld een advies,een opleiding, een concert of een medische behandeling. Ook is de overeenkomst tot opdracht een inspanningsverplichting, de opdrachtnemer wordt niet afgerekend op het resultaat dat hij heeft bereikt maar op de inspanningen. De kenmerken voor een overeenkomst tot opdracht zijn:

  - geen gezag, de opdrachtnemer is zelfstandig

  - de opdrachtnemer verricht een niet tastbare dienst

  - inspanningsverbintenis

   

 • Wat voor dienst wordt er geleverd bij een overeenkomst tot opdracht?

  Een niet tastbare dienst

 • Wat voor verbintenis heb je als je een overeenkomst tot opdracht afsluit?

  Een inspanningsverbintenis, de opdrachtnemer wordt niet afgerend op het resultaat maar op de inspanning. Het resultaat hoef dan ook niet gegarandeerd te worden.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.