Summary Architectuur Kunstgeschiedenis

-
110 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Architectuur Kunstgeschiedenis". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Architectuur Kunstgeschiedenis

 • 1 Architectuur

 • Leg het begrip architectuur uit

  Vormgeven aan ruimte en licht

 • Waardoor ontstond er hernieuwde belangstelling voor de klassieke oudheid?

  - opgravingen van romeinse steden

  - politieke ontwikkelingen

  - industriële revolutie

 • Wat is Neoclassicisme?

  Het nadoen van de klassieke stijl van de Romeinen en Grieken

 • Wat is Romantiek?

  Gevoelsbeleving is belangrijk

 • Wat wordt bedoeld met gevoelsbeleving?

  - onvrede met de werkelijkheid

  - vluchten in fantasie en verleden

  - verlangen naar exotische culturen

  - terug naar de natuur

 • Welke stijlen heb je in de romantiek?

  - neo-gotiek

  - neo-renaissance

  - neo-barok

 • Hoe noem je een mengelmoes van stijlen in één gebouw?

  eclectisme

 • Welke stijl heb je als reactie op de romantiek?

  Realisme, dat is aandacht voor de realiteit van het leven

 • Geef 6 kenmerken van Romaanse gebouwen

  - Duidelijke vormen

  - Horizontaal en zwaar

  - Bijna platte daken

  - Massiefbouw

  - Kleine ramen, dikke muren

  - Rondboog

 • Geef 6 kenmerken van het Gotiek

  - Skeletbouw door zuilen, luchtbogen en steunberen

  - Grote, hoge ramen

  - Steile daken

  - Spitsboog

  - Torens zijn nlicht van vorm, opengewerkt

  - Verticalisme

 • Geef 2 kenmerken van Renaissance

  - Compacte bouwvolumes

  - Centraalbouw

 • Geef 6 kenmerken van Barok

  - Rijk, weelderig, overdadig

  - Tweezijdige symmetrie

  - Ingewikkelde patronen

  - Veel versieringen

  - Golvend

  - Licht-donker effect

 • Welke twee bouwfuncties heb je?

  1. Dragende functie

  2. Afsluitende functie

 • Welke twee soorten versieringen heb je?

  1. aan het gebouw toegevoegd

  2. ontstaan uit de constructie

 • Noem 2 voordelen van skeletbouw

  1. binnenruimte zijn gemakkelijk te veranderen

  2. je kan grote ramen plaasten die d.m.v. daglicht het interieur verlichten en verwarmen

 • Geef een paar ontwikkelingen die van 1900 tot 1945 heeft plaatsgevonden

  - Toepassen van nieuwe technische mogelijkheden (ijzer, staal, beton)

  - Functionaliteit

  - Eerlijk bouwen

  - Prefab

 • Wat is functionaliteit?

  Bij het ontwerpen gaat men van de functie uit

 • Wat is Eerlijk Bouwen?

  Bouwmateriaal laten zien

 • Wat is prefab?

  Prefabrication, onderdelen van het gebouw zijn al eerder in een fabriek gemaakt

 • Geef 5 kenmerken van de Stijl

  - evenwicht door eenvoudige basisvormen en beeldaspecten

  - Primaire kleuren: zwart, wit, grijs

  - Horizontaal en verticaal

  - Non-figuratief

  - Moderne materialen

 • Geef 6 kenmerken van Bauhaus

  - academie waar les werd gegeven in kunstzinnige vakken

  - materiaalonderzoek stond centraal

  - veel nagedacht over de functie

  - zuiverheid van vormen

  - veel aandacht voor beeldaspecten

  - basisvormen zijn duidelijk herkenbaar

 • Wat is Le Corbusier

  Verhoudingen waarbij het menselijk lichaam als uitgangspunt wordt gebruikt

 • Wat zijn pilotis?

  Vrijstaande zuilen van gewapend beton waarop het gebouw rust

 • Noem 4 kenmerken van Functionalisme

  - gemakkelijk indelen van ruimte

  - blokachtige vormen, platte daken

  - wit gestucte wanden

  - asymmetrische composities

 • Wat is het voordeel van beton?

  Het is in elk gewenste vorm te gieten

 • Wat is bekisting?

  Beton gieten in een houten 'kist' in de vorm die het beton moet krijgen

 • Wat is bewapening?

  Beton met skelet van dik ijzerdraad

 • Wat is massiefbouw?

  sterke, dikke binnen- en buitenmuren dragen het gebouw

 • Wat is skeletbouw?

  geraamte van stalen balken draagt het gebouw

 • Wat is de Internationale Stijl?

  - nadruk op functionaliteit

  - strakke vormen

  - moderne constructievormen

  - geen versiering

 • Wat is Forum?

  - herhaling van een basisvorm tot een groter geheel

  - menselijke maat

  - inspiratie door primitieve culturen

 • Geef 6 kenmerken van Kleinschaligheid en stadsvernieuwing

  - menselijke maat

  - vormen en materiaal aangepast aan bestaande situatie

  - woonerven met verkeersdrempels en plantenbakken

  - renovatie

  - laagbouw

  - variatie in vormen

 • Geef 3 kenmerken van High-Tech

  - eigentijds

  - prefab

  - benadrukking van materialen

 • Geef 3 kenmerken van Deconstructivisme

  - constructies lijken geen rekening met zwaartekracht te houden

  - lijken op ruimtelijke collages

  - afspiegeling van de wanordelijke maatschappij

 • Geef 4 kenmerken van Neomodernisme

  - menselijke maat als uitgangspunt

  - platte daken, horizontale raamstroken

  - opvallend gebruik van verschillende materialen

  - constructie is open

 • Geef 4 kenmerken van organische bouwkunst

  - mensvriendelijke gebouwen

  - gesamtkunst

  - schuine plaatsing van gevels

  - symboliek

 • Wat zijn de mogelijkheden van skelet- en betonbouw?

  - grote raampartijen/glasvliesgevels

  - overdekte veranda's

  - ver overstekende daken/balkons

  - natuurlijke materialen

  - omsloten binnenplaatsen

  - fexibele binnen ruimte

 • Wat is kenmerkend voor organische structuur?

  - geordend vanuit het midden

  - bouwvolumes opklimmend

  - functionele relatie tussen de vertrekken

 • Welke invloeden hebben Japan op het interieur?

  - ingebouwd meubilair

  - meubilair parallel aan wanden

  - natuurlijke materialen

  - weinig extra versiering

  - lattenwerk van de stoelen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.