Summary Argumentatie : inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen

-
ISBN-10 9001117007 ISBN-13 9789001117009
210 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Argumentatie : inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen". The author(s) of the book is/are F H van Eemeren, A F Snoeck Henkemans. The ISBN of the book is 9789001117009 or 9001117007. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Argumentatie : inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen

 • 1 Standpunten en verschillen van mening

 • Een standpunt kan positief of negatief zijn. Standpunt kan aanleiding geven tot verschil van mening

  Verschil van mening:

  1. Het standpunt van de een ontmoet twijfel bij de ander. (=niet gemengd)

  2. Het standpunt van de een leidt tot een tegengesteld standpunt van de ander (=gemengd)

  3. Het standpunt heeft betrekking op een propositie (= enkelvoudig)

  4. Het standpunt heeft betrekking op meerdere proposities (=meervoudig)

  Basisverschil van mening=niet-gemengd enkelvoudig

 • Wat is een propositie?
  De verwoording van de kwestie die de inzet vormt van het verschil van mening. Proposities kunnen feiten of gebeurtenissen weergeven, en voorspelling, een oordeel of een aanbeveling. 
 • Wat is het verschil tussen positieve en negatieve standpunten?
  Tegenover een propositie kan en positieve, een negatieve en een neutrale positie worden ingenomen. 

  Peter: Volgens mij is homeopathie kwakzalverij (positief)
  Paula: Volgens mij is homeopathie geen kwakzalverij (negatief)
  Alied: Ik weet niet of homeopathie wel of geen kwakzalverij is (neutraal)

  Bij een verschil van mening is er op zijn minst altijd wel iemand die een positief of een negatief standpunt inneemt en iemand die twijfelt. 
 • Typen verschillen van mening
  Niet gemengd enkelvoudig: Er wordt niet meer dan één standpunt ingenomen ten opzichte van de propositie. 
  Gemengd enkelvoudig:
  Niet gemengd meervoudig:
  Gemengd meervoudig:

 • 1.1 Expliciete en impliciete verschillen van mening

 • Wanneer is er sprake van een verschil van mening?

  Er is sprake van een verschil van mening zodra een standpunt niet door iedereen gedeeld wordt.

 • Waar is argumentatie op gericht?

  Argumentatie is gericht op een redelijke beoordelaar te overtuigen van de aanvaardbaarheid van een standpunt

 • Wat is kenmerkend voor een niet gemengd verschil van mening?

  Kenmerkend voor een niet gemengd verschil van mening:

  1.is het standpunt dat ter discussie staat altijd positief

  2.eventuele negatieve elementen bij de propositie thuis

 • Wat is een propositie?

  Een propositie vertegenwoordigt de kwestie die de inzet vormt van een verschil van mening.

 • Hoe wordt de propositie weergegeven?

  Propositie kunnen

  1. feiten

  2. gebeurtenissen

  3. voorspelling

  4. een oordeel weergeven.

 • 1.2 positieve en negatieve standpunten

 • Hoe wordt een propositie weergegeven?

  Propositie kunnen 

  1. feiten

  2. gebeurtenissen

  3. een voorspelling

  4 een oordeel weergeven.

 • Welke positie kan tegenover een propositie worden ingenomen?

  Tegenover een propositie kan een

  1. positieve

  2. negatieve

  3. neutrale positie worden ingenomen.

 • Geef een voorbeeld van een positief standpunt

  P. Volgens mij is homeopathie kwakzalverij

 • Geef een voorbeeld van een negatief standpunt

  P:Volgens mij is homeopathie geen kwakzalverij

 • Geef een voorbeeld van een neutrale positie?

  P: Ik weet niet of homeopathie wel of geen kwakzalverij is

 • Wat is bij een verschil van mening aanwezig?

  Bij een verschil van mening is er: Iemand die een positief of een negatief standpunt inneemt en iemand die twijfelt.

 • 1.3 Standpunten en uitingen van twijfel

 • Kan er bij elke propositie eenvoudig of ingewikkeld een standpunt worden ingenomen?

  ja altijd.

 • Heeft een standpunt altijd betrekking op een propositie?

  Een standpunt kan op meer proposities slaan. Dit is te herkennen aan woorden als en en maar

 • Wat is opmerkelijk bij een positief standpunt t.o.v. de propositie?

  Bij een positief standpunt zijn standpunt en propositie waarop het standpunt betrekking heeft dikwijls niet goed van elkaar te onderscheiden.

 • Wat is opmerkelijk bij een negatief standpunt?

  Bij het negatief standpunt is de grens tussen een (voorzichtig) geuit negatief standpunt en twijfel niet altijd scherp. . Er bestaat de neiging om negatieve standpunten als uitingen van twijfel te presenteren.

 • Wat is het verschil tussen uitingen van twijfel en het innemen van een negatief standpunt?

  Iemand die een negatief standpunt naar voren heeft gebracht, heeft daarmee de plicht op zich genomen dit standpunt te verdedigen, terwijl iemand die alleen maar twijfelt nergens aan gehouden kan worden.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Typen verschillen van mening
Niet gemengd enkelvoudig: Er wordt niet meer dan één standpunt ingenomen ten opzichte van de propositie. 
Gemengd enkelvoudig:
Niet gemengd meervoudig:
Gemengd meervoudig:

Wat is het verschil tussen positieve en negatieve standpunten?
Tegenover een propositie kan en positieve, een negatieve en een neutrale positie worden ingenomen. 

Peter: Volgens mij is homeopathie kwakzalverij (positief)
Paula: Volgens mij is homeopathie geen kwakzalverij (negatief)
Alied: Ik weet niet of homeopathie wel of geen kwakzalverij is (neutraal)

Bij een verschil van mening is er op zijn minst altijd wel iemand die een positief of een negatief standpunt inneemt en iemand die twijfelt. 
Wat is een propositie?
De verwoording van de kwestie die de inzet vormt van het verschil van mening. Proposities kunnen feiten of gebeurtenissen weergeven, en voorspelling, een oordeel of een aanbeveling. 
Wanneer is de neiging het sterkst om verzwegen argumenten te loochenen?

Als in het argument zwakke of controversiele elementen verstopt zitten.

Noem 2 overtredingen van regel 5, de verzwegen argumentregel

1. Het invullen van een verzwegen argument dat verder gaat dan waar de protagonist gehouden kan worden (is drogreden van het opblazen van wat er verzwegen was)

2. Het ontkennen van de gebondenheid aan een correct geexpliciteerd verzwegen argument (door protagonist) = drogreden van het loochenen van een verzwegen argument.

Wat betekent regel 5?

De protagonist kan niet gehouden worden aan iets waaraan hij niet echt gebonden is en aan alles gehouden worden waar hij echt gebonden is.

Wat wordt er onder regel 5, de verzwegen argumentenregel verstaan?

Iemand mag de tegenpartij niet ten onrechte verzwegen argumenten toeschrijven of zich aan de verantwoordelijkheid voor een van zijn eigen verzwegen argumenten onttrekken.

Wanneer is er sprake van argumentum ad verecundiam?

Indien iemand zich als deskundig presenteert, terwijl deze deskundig is op een heel ander terrein.

Wat doet een spreker die een ethische drogreden begaat?

De spreker wil het verschil van mening beslechten door te schermen met eigen kwaliteiten. 

Waar doen pathetische drogredenen het goed?

In discussies met een massaal karakter. Wie bij dergelijke gelegenheden positieve en negatieve emoties weet los te krijgen, doet het goed en heeft de grootste kans zijn zin te krijgen.