Summary Arm en rijk

-
ISBN-10 9006436895 ISBN-13 9789006436891
410 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arm en rijk". The author(s) of the book is/are Gerard van de Garde, Michaël van Veen Wim ten Brinke, Michaël van Veen EMK Tiekstra Media. The ISBN of the book is 9789006436891 or 9006436895. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Arm en rijk

 • 1.1 verschillen tussen wijken

 • achterstandswijk

  woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen zoals structurele werkeloosheid.

 • autodichtheid

  het aantal auto's per vierkante kilometer.

 • bebouwingsdichtheid

  het aantal gebouwen per vierkante kilometer.

   

 • groenvoorziening

  parken en plantsoenen

 • huurwoning

  woning die geen eigendom is van de bewoner de bewoner huurt van eigennaar

   

 • koopwoning

  woning die eigendom is van de bewoner

 • leefbaarheid

  hoe geschikt een woonwijk is om in te leven

 • welvaart

  genoeg geld hebben en goed kunnen voorzien in de behoefte aan voedsel , huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg

 • welzijn

  geeft aan of het goed met iemand gaat (afhankelijk van veiligheid familie vrienden en waardering)

 • wijk

  deel van een stad een wijk is verdeeld in buurten

 • woningcorporatie of woningbouwvereniging

  stichting die is opgericht om betaalde huurwoningen te bouwen en te onderhouden.

 • WOZ- waarde

  de gemeente bepaald de waarde van een gebouw om te bepalen hoeveel belasting er moet worden betaald voordat gebouw volgens de wet onroerende zaakbelasting.(WOZ)

 • Eindhoven 216.000 inwoners de vijfde stad van Nederland. Tot 1900 was het een klein stad toen kwam Phillips Na 1970 ging Phillips steeds meer in het buitenland producten maken en werden er in eindhoven steeds meer mensen werkeloos. dat had gevolgen voor de arbeidswijken. de mensen met een hoog inkomen zijn  vertrokken. villawijk : de karpen aan de gemiddelde WOZ waarden kun je welvaartsverschillen tussen wijken aflezen   Waar hangt leefbaarheid ook vanaf : Bebouwingsdicht heid auto dichtheid voorzieningen (zoals scholen) groenvoorzieningen
 • 1.2 veranderingen in oude arbeiderswijken

 • integratie

  hoe goed allochtonen actief mee doen aan de samenleving

 • opleidingsniveau

  de hoogste vorm van onderwijs die mensen hebben afgemaakt

 • sociale cohesie

  mensen in een wijk of dorp voelen zich verbonden

 • sociale onveiligheid

  sfeer van onveiligheid in een gebied die wordt veroorzaakt door asociaal of crimineel gedrag.

   

 • strucule werkeloosheid

  blijvende werkeloosheid die niet verminderd als de economie beter gaat

 • welvaartsziekten

  ziekte veroorzaakt door ongezond eten en te weinig beweging

 • niet westerse allochtonen zijn vooral mensen uit islamitische landen ( werkeloosheid HOOG)

  jongeren kunnen moeilijk aan werk komen door discriminatie bedrijven hebben weinig vertrouwen in Marokkaanse sollicitanten ook als ze een goeden opleiding hebben ijverig en eerlijk zijn

  door de gestegen welvaart eten Nederlanders meer snoep en fastfood en bewegen minder dat veroorzaakt overgewicht hart en vaatziekte en suiker ziekte dit zijn welvaart ziekte.

   

 • 1.3 achterstandswijken verbeteren

 • In alle grote en middelgrote steden van Nederland zijn gemeentes en woningcorporaties bezig om achterstandswijken te verbeteren. het verbeteren van deze woning in een wijk heet Sanering Daarbij gaat het om twee dingen - Woningen die nog een tijdje mee kunnen die renoveren ze - Woningen die oud en te slecht zijn worden gesloopt en nieuwgebouwd   De gemeenten Eindhoven heeft ongeveer 10 achterstandswijken een daarvan is Doornakkers.2007 veel gedaan aan renovaties en het opknappen van de woonomgeving Waardoor er nu meer mensen met hogere inkomens en hogere opleiding en minder vaak werkeloos wonen in koop woningen dan de oorspronkelijke inwoners.   Armoedebeleid de gemeenten kan mensen met een bijstandsuitkering een extraatje geven zoals gratis bibliotheek of korting op een opleiding en helpen met schulden cursus gezonden voeding hoeft niet veel te kosten.   Leefbaarheid kan ook verbeteren door bewoners met elkaar in contact te brengen zoals een wijkcentrum.   40 achterstands-wijken vooral in de grote steden aandachts-wijken of kracht wijken   Cruyff court : stichting van Johan Cruyff legt trapveldjes aan in arme wijken. Slagzin : alleen kun je niets, je moet het samen doen. Sociale cohesie
 • Sanering

  de woningen in een wijk, buurt of dorp verbeteren door renovatie en sloop en nieuw bouw

 • Renovatie

  verouderde woning opknappen

 • sloop en nieuw bouw

  woningen afbreken en daarna nieuwe bouwen

 • Bestemmingsplan

  plan van een gemeenten waarin staat wat met de ruimte mag gebeuren.

 • Armoedebeleid

  Gemeentelijk beleid voor de vermindering van de armoede bij de inwoners

 • Stedelijke vernieuwing

  het verbeteren van woningen en woon omgeving samen met projecten om de leefbaarheid te verbeteren.

 • Aandachtswijken

  Achterstandswijk die word opgeknapt ook wel kracht wijk genoemd

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welke 2 zaken zijn belangrijk voor suburbs
1. een auto nodig, door wijken die zijn uitgestrekt en weinig fietspaden/ openbaarvervoer. 
2. genoeg geld hebben voor je huis en auto.
waarom groeide detroit snel ?? mmm
omdat er rond 1900 fabrieken ontstonden. er waren dus veel arbeiders nodig en mensen verhuisde daarom naar de stad, ( er kwamen ook afro Amerikanen uit het zuiden voor werk)
Hoe scoort Nigeria op het BNP?
Het scoort niet goed, de ontwikkeling is laag.
waar word gebruik gemaakt om de Human Development Index te bereken?
De kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid van mensen. Ook word het BNP gebruikt bij de berekening.
waarvoor staat Human Development Index (HDI)?
Het staat voor menselijke ontwikkeling.
waarom is voorlichting en onderwijs zo belangrijk?
doormiddel van onderwijs kan je leren hoe je je kan beschermen tegen ziektes
Waarom enten de meeste Nigerianen hun kinderen niet in?
Ze hebben geen idee waar dat goed voor is.
wat zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden in de gezondheidssituatie?
Er zijn in het Noorden minder kinderen de belangrijke inentingen gekregen. Het sterftecijfer ligt hoger. er leven meer gezinnen in armoede. en er zijn minder gezondheidsvoorzieningen, zoals ziekenhuizen en klinieken.
waarvoor zijn grote investeringen nodig van de overheid voor de zorg?
geld is nodig voor nieuwe artsen, apparatuur, medicijnen en voorlichting.
waarin schiet de gezondheidszorg te kort in Nigeria?
• er zijn te weinig artsen
• er ontbreekt vaak van alles in de ziekenhuizen, bijvoorbeeld te weinig bedden, geen goede apparaten en geen medicijnen voor goede zorg.