Summary Art in Renaissance Italy

-
ISBN-10 1856697975 ISBN-13 9781856697972
156 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Art in Renaissance Italy". The author(s) of the book is/are John T Paoletti Gary M Radke. The ISBN of the book is 9781856697972 or 1856697975. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Art in Renaissance Italy

 • 0 Introduction: Art in Context

 • Wat was de renaissance visie van kunst?
  Kunst moest een betekenis hebben, doelgericht zijn en functioneel zijn. Niet alleen maar mooi.
  Burgerlijk, sociaal, politiek en historische context. Het was bedoeld voor de hele gemeenschap. Het reflecteerde en werd nagemaakt aan de sociale waarden.
 • Wat is een nadeel van het verplaatst zijn van de objecten en monumenten van hun originele plaats?
  Het doel is nu niet meer altijd bekend. Het is uit de context gehaald. De functie van het kunstwerk op de originele plek en de wensen van de opdrachtgevers zijn minder goed terug te halen.
  De betekenis van renaissance kunst was duidelijker voor de contemporaine mens, dan voor de moderne mens.
 • Hoe komt het dat de renaissance mens de betekenis beter kon interpreteren?
  De kennis van heiligen, attributen, helden en lokale heersers behoorde tot het intellect van de individuele renaissance mens.
  In het dagelijks leven kwamen deze mensen deze voorwerpen overal tegen en werd zo geassimileerd.
 • Wat is er met het grootste deel van de renaissance objecten gebeurd?
  De meeste zijn verloren gegaan, vooral objecten uit de massaproductie, zoals de Maria met Jesus beelden. Deze werden gemaakt door de studenten van de werkplaatsen. Er waren dus waarschijnlijk veel meer objecten in omloop.
 • Wat zijn redenen waarom objecten van hun originele plaats zijn weggehaald en wat is daar een nadeel van?
  De functie van de objecten is veranderd. De kijker moet nu de context reconstrueren.Zo is het werk niet bedoeld. 
  een rede voor het verplaatsen kan zijn, het minder populair zijn van een politiek leider, een gebouw wordt gerenoveerd, de plek krijgt een andere functie.

  Ook is er simpel weg een hele hoop vernietigd, of fout gerenoveerd of gereconstrueerd.
 • Wat is een aanname van kunst in een museum?
  Kunst in een museum heeft vaak een vaste plek, terwijl het kunstwerk van origine vaak werd meegenomen. Bv diptieken voor devotie, werden meegenomen van het huis in de stad naar het huis in het buitengebied. Werken werden meegenomen in processies. Relieken werden meegenomen voor goddelijke interventie bij menselijke affaires.
  Ze waren dus functioneel en werden vervangen als ze versleten waren. Vaak naar het voorbeeld en dus met weinig vernieuwing. Michelangelo kreeg veel negatieve reacties toen hij dat wel deed bij het laatste avondmaal.
 • Wat is een voorbeeld van de renaissance kunst als gebruiksvoorwerp?
  De beelden in alle soorten en maten van Maria met Jesus. Dit is waarschijnlijk het meest aangehouden en herhaalde beeld vanaf de middeleeuwen. Zie fig. 3
 • 0.1 Patronage

 • Wat is een aanname van de kunstgeschiedenis de afgelopen 50 jaar?
  Men denkt dat al het werk dat kunstenaars maakten in opdracht was.
  Dit wordt tegengesproken omdat vanaf het midden van de 15e eeuw er ook kunst voor de verkoop werd geproduceerd.
  Het werd vooral geproduceerd omdat een klant een afbeelding nodig had, niet als kunstobject.
 • Hoe behandelt dit boek de patronage?
  Patronage is niet de juist term. In het Italiaans zijn twee termen die het concept beter verklaren.
  -clientelisimo: Is in een politieke context te plaatsen er wordt hiet een serie van uitwisseling bedoeld, dingen doen die iemand ander wil dat je doet. De klant en patron samen komen.
  Hier werd gebruik van gemaakt op politiek, economisch en zelfs religieus gebied. Dit gebeurde niet alleen in particuliere groepen, maar door heel de sociale lagen heen. De sociale cohesie was een tegengif voor het vaak met gewelddadig propaganda doordrongen steden.

  -mecanotismo: refereert aan exclusiviteit voor het verkrijgen van kunst of het steunen van artistieke projecten. (afkomstig van Meacenas(70-8 BC) Hij leefde in enorme weelde.
 • Wie was degene die om de kunst geroemd werd?
  De opdrachtgever werd om de kunst geroemd, niet de kunstenaar.
 • 0.2 Artist's Workshops

 • Wat zijn kunstenaar werkplaatsen?
  Dit zijn ateliers, waar de een kunstenaar werkt. Dit doet hij niet alleen, maar met meerdere mensen in opleiding van alle categorieën.
  Het beeld van de kunstenaar die alleen werkt werd populair in de 19e eeuw. Dit was in de renaissance dus niet de gewoonte.
 • Wat veranderde er toch ook gedurende de 15e en de 16e eeuw?
  Het zelfbeeld van de kunstenaar veranderde, deze profileerde zich in zelfportretten zoals Baccio Bandinelli. Dit werd naast de werkplaatsen belangrijk. Het beeld van de kunstenaar veranderde. De kunstenaar werd belangrijk voor sociaal, kritisch en theoretisch voor hun sociale kring. Daardoor werd hun werk wat eerder als oa dagelijks religieuze objecten werd gebruikt nu gezien als waardevolle kunstwerken tot op de dag van vandaag.
 • 0.2.1 Workshop training

 • Hoe was een kunstenaars werkplaats georganiseerd?
  Een werkplaats was vaak een familie bedrijf, waarbij de oudere familieleden de jongeren opleidde van generatie op generatie.
  Er werden studies gemaakt van bv het natekenen met volume van een beeldhouwwerk. 
  De verschillende werkplaatsen werkten samen in oa grote kerken waar schilderwerk en beeldhouwwerk werd uitgevoerd. Door het doorgeven van de kennis op nieuwe generaties bleef de stijl constant.
 • Hoe moeten we het werk beoordelen voor wat betreft de hoofdkunstenaar van de werkplaats?
  Het werk werd grotendeels door leerlingen en assistenten, de meester signeerde het, maar had vaak alleen advies gegeven of het design aangedragen.

  leerlingen maakten kopieën die voor de gewone verkoop waren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Johannes de evangalist
Arte della setta (zeide-werkersgilde). Door Giovanni del Biondo, 1381. Iconische niet realistische stijl, gemaakt om de kracht van de gildes weer te geven.
Ook zijn er deugden onder hem geschilderd die hij vertrapt. Trots, gierigheid en ijdelheid.
Deze zijn ook te zien in het werk uit Sienna Bad government van Lorenzetti.
Deze iconografie is een reactie op de burgerlijke orde.

Deze schilderingen zijn een conservatieve reactie op de stijl van de veertiende eeuw en is gebonden aan de issues van kracht en hiërarchie vergelijkbaar met de manier van de Dominicanen in de Santa Novella.
De Or San Michele
Van oorsprong een open loggia, gebouwd in 1337 om een tabernakel met daarin een wonderwerkende afbeelding van Maria met kind. Het was de graanmarkt van de stad.
De bovenste verdiepingen zijn toegevoegd naar de pest periode 1348 als graanschuur om hongersnood te voorkomen.
In het midden van de stad, in lijn met de kathedraal en het stadhuis.

De Or san Michele was een  gilde kerk. Van elk deelnemend gilde was was een afbeelding van de patroonheilige.

Het belangrijkste was een tabernakel (de dood en opname in de hemel van Maria) door Orcagna met een afbeelding van Maria en kind door Bernardo Daddi van Giotto's werkplaats, verving het eerdere wonderwerk in 1346. Het tabernakel was gemaakt na de pest epidemie van 1348, De kroon van het tabernakel is een echo van het te verwachten ontwerp van de Duomo. Het geeft aan hoe belangrijk de bouw van de Duomo was.
Zilver altaar baptisterium 1366-1367
Goudsmeden Leonardo di sei Giovanni en Betto di Geri van de arte del Calimala. De enorme schaal van het altaar geeft aan hoe belangrijk dit gilde was in de stad.
Leven van Johannes de doper, aan wie het gebouw is opgedragen.
Gothische nisjes met daarin een standbeeld.
Heel anders dan de deur van Andrea Pisano met hetzelfde thema.
Zeer gedetailleerd gemaakt.
Wat waren de sociale onrusten in Florence?
1363, de terugkomst van de pest.
1376-1378 Het interdict van de paus in de stad Florence. Dit hield in dat normale liturgie werd geschorst, andere dingen werden verboden, geen mis voor doden, geen biechten, geen eucherastie.
kortom, de weg naar verlossing voor het volk werd afgesloten.
Er werden zelfs geen klokken geluid.
1378 Ciompi revolt (wolwerkers) De opperklasse werd omvergeworpen in de regering.
Dit zorgde voor vertraging bij de bouw van de belangrijke gebouwen in de stad.
Meerdere malen werden de bouwplannen van de Dom herzien en veranderd. Het model van 1368 is het huidige model. Fig 4.24.
The way of salvation
De weg naar verlossing. Deze fresco is anders dan de andere fresco's in de ruimte, de compositie is ingedeeld in verschillende ruimtes. De schaal verschilt onderling ook.
Elke sector lijkt een ander aspect van de dominicaanse activiteiten en geloof  weer te geven. De zwart en witte gewaden van de dominicanen en de zwart-witte honden De Dominicanen Canes, 'dogs of God', die strijden tegen de wolven van ketterij.
In een ander deel is de onafgebouwde Dom van Florence te zien, welke de universele kerk verbeeld.
Daarvoor zijn figuren verbeeld in verschillende hoogte, dit geeft aan wat de status van die figuren is. We zien de Paus,waarschijnlijk Innocent VI die hoger zit dan keizer Charles IV.
De spiritueel leider is dus belangrijker dan de seculiere macht.
Naast de paus zit Kardinaal Gilis Albornoz. De belangrijkste pauselijke diplomaat. Andere religieuze en seculiere leiders zijn ook afgebeeld.
Ook staan er war nobelen die naar muziek luisteren op.
Het wereldlijk leven, voor de overgang.
er was een constante boodschap van indoctrinatie van de klooster orde.
De apotheose van Thomas van Aquino.
Deze compleet andere fresco op de linker muur van de kapel, Een getroonde Thomas van Aquino in een gotisch aedicule(latijn voor tempeltje). Naast hem zitten de apostelen en profeten. Zijn manier van weergeven is vergelijkbaar met de Glorification of Thomas van Aquino van Lippo Memmi. De manier volgens de canon. Zijn woord is wet, bepalend voor de orthodoxie van de kerk.

De manier van weergeven is vergelijkbaar met het laatste avondmaal. De grotere hoofdfiguur in een platte frontale pose, met de andere figuren kleiner naast hem.
De deugden zijn ook verbeeld.
Onder hem belangrijke dominicaner, goedgekeurd door de paus.
Onder St Thomas, 7 divisies van theologie en 7 van de vrije kunsten.
Onder hen de historische figuur die het beste de theologische of wetenschappelijke vertegenwoordigd.
Kennis wordt gepersonifieerd door St Thomas.

De schilder heeft wat artistieke experimenten toegepast, oa de tronen die drie dimensionaliteit lijken te laten zien.
De Guidalotti kapel
Andrea Bonaiuti, (Andrea Firenze) (1346-1379 actief in Florence).
1365-1367. De kapel was een begraafplaats van de Guidalotti familie. En ook een kapittelzaal voor de Dominicaner orde.
Guidalotti was een koopman, zijn tombe is nog aanwezig in de kapel. Hij was de opdrachtgever voor de bouw en de schilderingen. Hij is in een dominicaner habijt begraven als privilege voor zijn daden voor de orde.

Een kruisiging narratieve, is de decoratie van de altaar wand. Daar tegenover is een narratieve van het leven van Peter Martyr (1205-1252), een dominicaanse heilige, in zijn tijd de belangrijkste priester.
De emoties zijn goed te zien, dit was een vooruitstrevende manier van schilderen in die tijd. Het drama en de karakters zijn goed te zien.
Hoe werd Christus verbeeld?
Christus werd tronend als rechter verbeeld in een mandorla.
Ook St Thomas werd op deze manier verbeeld in Lippo Memmi's Glorification of Dt Thomas. Hierbij wordt zijn status benadrukt door de koning en de paus aan de zijkanten.
Een Arabiers filosoof wordt gekleineerd doordat hij onder St Thomas ligt.
De orthodoxe werd verbeeld door de geschriften op zijn schoot. De speciale relatie tussen de orde en de paus wordt benadrukt.
De Dominicanen wilden zich onderscheiden op deze manier van de werken van de Franciscanen.
De pest.
Er wordt aangenomen dat de pest van invloed was op de kunstwerken De weergave van Christus. Mn de Strozzi kapel en de fresco van Pisa. Maar de pest was in heel Toscane een epidemie, en dat is verder niet terug te zien. Dus men is hier niet zeker van.
Het Strozzi altaar
Door Orcagna gemaakt.
Ook dit werk is iconografisch in relatie met de dominicaner orde en het laatste oordeel.
God in een mandorla omgeven door cherubijnen.
Naast hem de gekroonde Maria met een Dominicaner habijt. Zij presenteerde Thomas van Aquino in een opdrachtgever pose.
Aan de linkerkant van god, knielt Petrus, de eerste paus, die de sleutel ontvangt wat hier symbool voor staat, achter hem Johannes de Doper, de patroonheilige van Florence.
Verder zien we de aartsengel Michael, Michael weegt de verdiensten, of iemand naar de hemel of de hel gaat.
En St Catharine van Alexandrië, zij was geliefd bij de Dominicanen.
St Lawrence, waarvan verteld wordt dat hij elke vrijdag iemand van het vagevuur redde. En als laatste Paulus, die vaak in combinatie met Petrus het pausdom personifieert.
kortom, deheiligen verwijzen naar de dominicanen en hun support aan het pausdom, de dood en het laatste oordeel.