Summary Atkinson and Hilgard's introduction to psychology.

-
ISBN-10 1844807282 ISBN-13 9781844807284
1271 Flashcards & Notes
173 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Atkinson and Hilgard's introduction to psychology.". The author(s) of the book is/are Susan Nolen Hoeksema. The ISBN of the book is 9781844807284 or 1844807282. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Atkinson and Hilgard's introduction to psychology.

 • 1 The Nature of Psychology

 • Wat is het gevaar van kinderen belonen voor lezen met pizza's?
  Kinderen schrijven hun activiteit toe aan externe prikkels (het krijgen van een pizza). Ze laten hun intrinsieke motivatie buitenbeschouwing. Zodra de externe prikkel verdwijnt verliezen ze hun interesse in de activiteit.
 • aaaaa
  3eeee
 • Wat is de 'law of effect'? (waarop het belonen met pizza's is gebaseerd)
  als een beloning volgt op gedrag, neemt het gedrag toe.
 • Hoe noemen we het effect waarbij kinderen hun gedrag toeschrijven aan externe prikkels en niet aan intrinsieke motivatie? (verklaren van eigen gedrag aan de hand van opvallende externe prikkels in plaats van persoonlijke oorzaken)
  Het overjustification effect
 • Welke beloningen werken beter en ondermijnen niet de persoonlijke interesse?
  Performance-contingent rewards oftewel beloningen die afhankelijk zijn van hoe goed je iets hebt gedaan.
 • Waarom is Psychologie belangrijk en interessant?
  • Psychologie zie je in vrijwel alle aspecten van het leven terug
  • Psychologisch onderzoek beinvloedt wetten en regelgeving
 • 1.1 Scope of Psychology

 • Wat verstaan we onder Psychologie?
  de wetenschappelijke studie naar gedrag en mentale processen.
 • ddd
  ccc
 • Wat zijn enkele voorbeelden van onderzoeksgebieden van Psychologie?
  • werking hersenen en hersenschade b.v. geheugenverlies
  • attributie
  • gevolgen van media
  • ziekten, zoals obesitas
 • Wat is prosopagnosia? (onderdeel werking hersenen)
  Een aandoening aan de hersenen waardoor een persoon geen gezichten kan herkennen.
 • Voorbeeld 'The man who mistook his wife for a hat'
 • Wat zijn we te weten gekomen van de onderzoeken naar hersenschade?
  De hersenen zijn opgedeeld in verschillende gebieden met eigen werkingen.
 • Wat is de fundamentele attributiefout? (onderdeel attributie)
  Mensen denken dat gedrag eerder wordt veroorzaakt door persoonlijkheid dan door de omgeving waarin mensen zich bevinden.
 • Hoe noem je het fenomeen waarbij je geen herinneringen kunt terughalen van voor en rond je derde levensjaar?
  childhood amnesia
 • Wat hebben psychologen ontdekt bij de gevoeligheid voor obesitas?
  Er kan een periode van 'deprivation' vooraf zijn gegaan. (Onderzoek met ratten: ratten die een lange tijd waren onthouden van voedsel aten meer dan andere ratten wanneer zij op het juiste gewicht waren en zo veel mochten eten als zij zelf wilden).
 • Wat blijkt eruit een experiment naar de gevolgen van media op agressie?
  Kinderen die naar gewelddadige cartoons keken, vertonen meer agressief gedrag. ( langdurig effect hebben, dus ook tien jaar later kan het kijken van vele gewelddadige series effect hebben). De kinderen die naar niet-gewelddadige cartoons keken, vertonen geen veranderingen in hun agressie.
 • Wat moet je weten als je nieuwe beweringen bekijkt in de Psychologie?
  1. Wat is de huidige vastgestelde kennis over het onderwerp
  2. hoe sterk is het wetenschappelijke bewijs (hoe was het onderzoek)
 • 1.1.1 Interim Summary

 • ccxc
  cxcxcxcxcx
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.