Summary Autotheorie

-
178 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Autotheorie

 • 4 545

 • Wat is een bestuurder?
  Een bestuurder is iemand die deelneemt aan het verkeer terwijl deze persoon een voertuig of een hoefdier (voornamelijk vee) bestuurd.
 • Hoort de berm nog bij de weg?
  Ja
 • Hoe herken je een erftoegangsweg en hoe snel mag je hier rijden?
  Onderbroken kantstrepen en geen middenstreep. Hier mag je 60 km/u rijden.
 • Hoe wordt een 80 km/u weg ook wel genoemd en hoe herken je deze?
  Een N-weg komt voor buiten de bebouwde kom en kan herkent worden aan de borden en uiteraard aan het feit dat je de bebouwde kom verlaten hebt.
 • Wat is de maximum snelheid op een autoweg? En op een autosnelweg (tenzij anders aangegeven op borden)?
  Autoweg: 100 km/u
  Autosnelweg: 130 km/u
 • Wat is het verschil tussen een verplicht en een onverplicht fietspad?
  Op een verplicht fietspad is het gebruik van de rest van de weg (behalve het fietspad) verboden voor (brom/snor)fietsers.
  Bij een onverplicht fietspad moeten brom- en snor fietsers met ingeschakelde motor gebruik maken van de rest van de weg en moet en mag het fietspad alleen gebruikt worden door fietsers zonder motor.
 • Wat is het verschil tussen een gelijkwaardig en een ongelijkwaardig kruispunt?
  Gelijkwaardig: een kruispunt zonder voorrangsregeling in de vorm van tekens op de weg, stoplichten of borden. Hier moeten de weggebruikers rekening houden met de standaardvoorrangsregeling.
  Ongelijkwaardig/voorrangskruispunt: Hier is de voorrang aangegeven aan de hand van tekens, lichten en borden. Zodra de lichten het niet doen, moeten de bestuurders rekening houden met de borden en tekens.
 • Hoe zwaar mag de combinatie auto + aanhanger maximaal zijn met een rijbewijs B?
  Maximaal 3500 kg.
 • Hoe lang is een rijbewijs geldig? Verandert deze duur tijdens je leven?
  het rijbewijs B is 10 jaar geldig en moet dus om de 10 jaar verlengd worden. Na je 70e levensjaar is dit iedere 5 jaar.
 • Wanneer ben je een beginnend bestuurder?
  Gedurende de eerste 5 jaar nadat je je rijbewijs hebt gehaald.
 • Wanneer wordt een gehandicaptenvoertuig beschouwt als een bestuurder en wanneer als voetganger?
  Als er gebruik wordt gemaakt van een voetpad, worden ze beschouwt als voetgangers en als ze gebruik maken van de rijbaan of een fietspad worden ze beschouwt als bestuurder.
 • Welke dingen moet je naast je rijbewijs verplicht bij je hebben tijdens het rijden?
  Je groene kentekencard. Een verzekeringsbewijs voor de verplichte WA-verzekering is niet verplicht in het binnenland, maar wel in het buitenland.
 • Wat houdt een WA-verzekering in?
  Een WA-verzekering houdt in dat je verzekerd bent voor schade en leed dat je een ander tijdens het rijden (eventueel) toebrengt. Je kan ook een All-risk verzekering afsluiten, die je verzekert voor de schade die je je eigen auto toebrengt tijdens een eventueel ongeluk.
 • Wanneer moet er een APK-keuring plaatsvinden bij een auto die rijden op diesel of LPG?
  Als de auto nieuw is, moet de eerste APK-keuring binnen de eerste 3 jaar gebeuren en daarna ieder jaar.
 • Wat voor profieldiepte moet een auto minimaal hebben?
  Minimaal 1.6 mm
 • Wat zijn de voor- en nadelen van winterbanden ten opzichte van zomerbanden?
  Winterbanden hebben een kortere remweg en een lager risico op aquaplaning ten opzichte van zomerbanden.
  Het nadeel is echter dat winterbanden een hoger brandstofgebruik hebben, waardoor het voordeliger is om zomerbanden te gebruiken als het weer er naar staat.
 • Bij welke personenauto's is het verplicht om een linker- en rechterbuitenspiegel te voeren in plaats van slechts een linkerbuitenspiegel?
  Bij personenauto's die na 2010 in gebruik zijn genomen.
 • Wat zijn de handelingen die je moet ondergaan bij welke kleur van een oplichtend symbool in je auto?
  Rood: stop direct en onderneem actie
  Geel: Stop bij de eerstvolgende gelegenheid
  Groen: controlelampje
 • Aan welke eisen moet een een persoon voldoen om verplicht gebruik te moeten maken van een kinderbeveiligingssysteem?
  Jonger dan 18 jaar, kleiner dan 135 cm en lichter dan 36 kg
 • Wanneer hoeft een taxichauffeur geen gordel te dragen?
  Bij het vervoeren van passagiers. Deze zijn wel verplicht gordels te dragen onder het rijden.
 • Zijn airbags verplicht? Wanneer mogen airbags niet toegepast worden?
  Airbags zijn niet verplicht, maar worden wel in iedere nieuwe auto ingebouwd. Op een passagiersstoel waar een omgekeerd babyzitje is geplaatst mag de airbag niet geactiveerd zijn.
 • Wat is het verschil tussen deelbare lading en ondeelbare lading?
  Deelbare lading bestaat uit losse delen die makkelijk kunnen verschuiven.
  Ondeelbare lading bestaat uit een geheel, wat niet makkelijk individueel te verschuiven valt.
 • Wat zijn de regels wat betreft uitsteken aan kanten van een personenauto voor deelbare lading en ondeelbare lading?
  - Deelbare lading mag aan de voorkant van de auto niet uitsteken en aan de achterkant van de auto niet meer dan 1 meter (5 meter gerekend vanaf de as). Aan weerszijden van de personenauto mag deelbare lading maximaal 20 cm uitsteken.
  - Ondeelbare lading mag maximaal 3,5 meter uitsteken aan de voorkant en aan de achterkant maximaal 5 meter gerekend vanaf de achterste as. Aan weerszijden van de personenauto mag ondeelbare lading maximaal 20 cm uitsteken.
 • Hoe lang mag een personenauto inclusief aanhangwagen maximaal zijn?
  18,75 meter lang
 • Welke regels gelden er voor het gebruik van een aanhanger bij je personenauto (met eventuele lading) naast de regel dat de combinatie van de twee niet langer mag zijn dan 18,75 meter?
  Als de combinatie langer is dan 7 meter mag de auto alleen gebruik maken van de twee rechter rijstroken op wegen met meer dan 2 rijstroken (behalve bij het voorsorteren). Ook mag lading niet aan de voorzijde uitsteken. De banden van de aanhangwagen moeten dezelfde minimale bandenspanning hebben als de banden van personenauto die de aanhanger trekt.
 • Wat zijn de regels met betrekking tot het slepen van andere motorvoertuigen met een auto?
  De afstand tussen het slepende- en het gesleepte voertuig mag maximaal 5 meter zijn. 
  Een motorvoertuig mag niet meer dan één ander motorvoertuig tegelijk slepen.
  Ook mag een motorvoertuig niet andere voertuigen met twee wielen slepen (tenzij er gebruik wordt gemaakt van een afsleep-as met een motor (bij motors))
 • Aanhangwagens moeten dezelfde lichten en reflectoren hebben als de personenauto. Daarnaast moet een aanhangwagen de volgende lichten hebben:
  - Gele reflectoren aan beide kanten van het voertuig
  - Twee markeringslichten aan de voorkant plus twee aan de achterkant in het geval dat de aanhanger breder is dan 2,10 meter
  - Zijmarkeringslichten in het geval dat de aanhanger langer is dan 6 meter
 • Op welke rijstrook is de kans op aquaplaning het grootst? links of rechts?
  Rechts, omdat deze het meest wordt belast door zwaar verkeer (denk aan bijvoorbeeld vrachtwagens) met spoorvorming als gevolg. Hierdoor is de kans op aquaplaning op de rechterrijstrook groter.
 • Wat is het verschil tussen overstuur en onderstuur?
  Bij overstuur wordt de maximale grip van de achterbanden overschreden en bij onderstuur wordt de maximale grip van de voorbanden overschreden.
  Bij overstuur wil het voertuig de bocht kleiner (scherper) maken en bij onderstuur wil het voertuig de bocht ruimer (flauwer) maken.
 • Wat is de gemiddelde reactietijd van en persoon?
  1 seconde
 • Hoe bereken je de stopafstand?
  Reactie afstand + Remafstand = Stopafstand
  Reactie afstand = (snelheid : 4) + 10%
  Remafstand = (snelheid : 10) --> (ans) kwadraat --> ans : 2
 • Hoe lang duurt gemiddeld voordat het lichaam aan standaard glas alcohol heeft afgebroken?
  Ongeveer anderhalf uur per glas
 • Ben je altijd verplicht mee te werken als een agent je oplegt een blaastest (alcohol) af te leggen? Hoeveel promille alcohol mag je als bestuurder in je bloed hebben?
  Je bent altijd verplicht mee te werken.
  Als beginnend bestuurder (eerste vijf jaar dat je je rijbewijs in bezit hebt) is de maximale hoeveelheid alcohol dat je in je bloed mag hebben 0,2 promille en als ervaren bestuurder is de maximale hoeveelheid 0,5 promille.
 • Op de doosjes van medicijnen kan worden aangegeven met een sticker wat voor invloed deze kunnen hebben op het rijgedrag en deze stickers dienen dus als indicatie om aan te geven of het verstandig is om te gaan rijden. Leg uit hoe deze stickers er uit zien en wat ze  betekenen.
  Geel: het wordt afgeraden om te gaan rijden.
  Rood: het is verboden om te gaan rijden
 • Wat is het verschil tussen LEMA/EMA en EMG?
  Een LEMA of EMA kan aan je worden opgelegd als de maximale toegestane hoeveelheid alcohol in je bloed is overschreden en een EMG kan worden opgelegd als je opvallend asociaal of gevaarlijk rijgedrag vertoont, ookal is het percentage alcohol in je bloed onder de maximaal toegestane hoeveelheid.
 • Wat is de minimale volgafstand bij goede weg- en weersomstandigheden? En bij slechte weersomstandigheden?
  2 seconden
  3 seconden
 • Wat is de formule voor volgafstand?
  (Snelheid/2) + 10%
 • Hoe bevorder je tijdens een file de doorstroming?
  Gewoon op je eigen rijstrook blijven en probeer zo veel mogelijk rechts aan te houden
 • Soms kan het zijn dat er zich reflectoren aan de kanten van de weg bevinden. Deze kunnen rood en wit zijn. Hoe weet je aan welke kant van de weg je rijdt, kijkend naar de reflectoren?
  Rode reflectoren bevinden zich rechts en witte reflectoren bevinden zich links
 • Wat zijn de regels wat betreft voor laten gaan bij obstakels op de weg?
  Degene aan wiens kant het obstakel staat moet voorrang verlenen aan eventuele tegenliggers. Als het obstakel zich bevindt in het midden van de weg en er dus geen sprake is van het aanwezig zijn van het obstakel aan maar 1 bepaalde kant van de weg, dan geldt de regel: wie er het eerst is, neemt de voorrang.
 • Wat is het verschil tussen positieve- en negatieve wegverkanting? (het schuin liggen van de weg)
  Bij negatieve wegverkanting heb je minder grip in de bocht. De kans dat je hier dus uit de bocht vliegt (bijvoorbeeld bij een rotonde) is groter.
  Bij positieve wegverkanting heb je juist meer grip in de bocht. Je hebt meer grip, doordat je als gevolg van de verkanting tegen de weg wordt aan gedrukt tijdens het rijden.
 • Waarom kan het zijn dat de weg gladder is als het een lange tijd niet meer heeft geregend en dan opeens gaat regenen, dan wanneer het voor een langere periode op en af aanhoudend heeft geregend?
  Als het een langere tijd droog is geweest op de weg kan het zijn dat rubberresten, olie en ander vuil op de weg er voor zorgt dat de weg gladder wordt.
 • Op welke weg is de kans op een ongeluk het grootst?
  Op een 80 km/u weg (ook wel N-weg of provinciale weg genoemd)
 • Is het verstandig om bij een laaghangende zon dimlicht te voeren?
  Ja. Aangezien je zicht door de felle zon wordt vermindert, is het verstandig om de zichtbaarheid te verbeteren met dimlicht.
 • Welke drie stappen moet je ondergaan bij een ernstig ongeval?
  1. Zorg voor je eigen veiligheid
  2. Maak de plaats van het ongeval veilig
  3. Help het slachtoffer eventueel (verplaatsen wanneer nodig, stabiele zijligging bij braken en bewusteloosheid en reanimatie als het slachtoffer niet meer ademt)
 • Is het verstandig om in geval van pech en je hebt je auto geparkeerd op een vluchthaven of vluchtstrook om je waarschuwingslichten aan te zetten?
  Ja
 • Wat is het eerste wat je moet doen als je met je auto in het water beland?
  Zet de lichten aan (zodat hulpdiensten je beter kunnen zien) en probeer vervolgens zo snel mogelijk de auto te verlaten. Probeer de zijramen te openen en duw vervolgens rustig de deur open naarmate de auto bijna volgelopen is
 • Wat te doen bij een ongeval  in een tunnel?
  Probeer zo snel mogelijk met het voertuig de tunnel te verlaten. Als dit niet lukt en er ontstaat brand, zorg dan dat je een van de vluchtroutes neemt die in de tunnel aanwezig zijn
 • Er zijn verschillende veiligheidstools die gebruikt kunnen worden in geval van pech of een ongeluk. Voorbeelden zijn de gevarendriehoek, een veiligheidshamer, een verbandtrommel, een fluorescerend vestje of een brandblusapparaat. Is het verplicht om deze tools bij je te hebben tijdens het rijden?
  Nee, dat is niet verplicht. Als je de gevarendriehoek echter wel bij je hebt onder het rijden en er komt een ongeval, dan ben je wel verplicht om deze te gebruiken. Je plaatst de gevarendriehoek minimaal 30 meter weg van de plek van het ongeval.
 • Is het beter om de auto even te laten opwarmen voordat je wegrijdt?
  Nee, omdat dit slechter is dan voor het milieu dan meteen wegrijden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.