Summary Av65

-
214 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Av65

 • 2 Bevolking

 • Wat but homeostase
  Een econ.systeem waarin cyclische bewegingen van groei en contracties de bevolking gevangen houdt en waaruit ontsnappen moeilijk is
 • Demografische ontwikkelingen voor 1750 bijna niet mogelijk
  Door de zwarte dood bv,vooral in dichte gebieden
 • De bevolkingsconcentraties
  X
 • Was waren de sterkste concentraties
  In steden in langs het water
 • Wat is een oppida
  Een beschermde en omvangrijke  boerenwoonplaatst
 • Wanneer en waardoor kregen metropolen zo’n succes
  In de 17 en 18 eeuw, door belasting te vragen  aan uitgestrekte regio voor infrastructuur en consumptie, voedsel afhankelijk van achterland
 • Waarom en waardoor waren de stedelijke concentraties in o EUR kleiner
  In de 16 eeuw waren bv Moskou vooral ADM.centra,bijna geen middenklasse en gilden, maar de kerk en de heer domineerde
 • Waardoor kwam en verviel rijkdom in o eur
  Door huwelijken met andere landen ,politiek,handel en militaire ontwikkelingen. Door oorlogen verval
 • Landbouw
  X
 • Producten,prijzen en productiviteit
  X
 • Waardoor was de graanproductie fluctief
  In de 16 tot 19  waren de prijzen na de oogst het laags en afh vd hoeveelheid nodig voor de bevolking zelf en zaaigoed voor vlg jaar
 • Wat betekent seculaire trend
  Wisselwerking van structurele factoren, nieuwe gronden en methoden
 • Wanneer en waardoor was er een prijrevolutie
  Rond 1750 werd er edelmetaal ingevoerd en toename bevolkingsgroei ,dus inflatie
 • Agrarische expansie
  X
 • Wat en wanneer waren er wustungen
  In centraal en oost eu waren dit rond 1500 verlate gronden,landeigenaren gebruikte deze en er ontstonden grote bedrijven
 • Wat niet gutsherrschaft en wanneer
  In o eu werd voorkomen dat de arbeidskrachten wegtrokken en dus verbonden ze zich juridisch en econ aan een landheer,lijfeigenen
 • Waar waren de enclosures
  In Engeland, te vergelijken met guttherrschaft (gemeenschappelijke grond vh dorp werd door Heren ingenomen voor commerciële doeleinden)
 • Waar werden nog meer nieuwe gronden ontstaan
  In de 16 inpoldering,drainage van moerassen,irrigatie
 • De tweede feodaliteit
  X
 • INleiding
  X
 • BBestaat er een eur geschiedenis.
  VVlg Romein,Brugmans,de boer en Bolkenstein bevat eur geschiedenis voldoende elementen om iets eigens,iets specifiek bezitten
 • VOltaire en burckhardt
  X
 • WWat zei voltaire over eur  rond 1700
  DDat eur verbonden werd door het Christendommen de visie op staat en bestuur
 • WWat zei burckhart over eur.
  IN Der Kultur der renaissance “ .hij zocht naar de samenhang van dat tijdperk.
 • EEur als geografische entoteit
  X
 • WWaren de geogr kaarten neutraal getekend.
  NNee, De kaarten waren welbewust vertekend om politieke of propagandiste redenen.
 • WWaarom werd  Hhet oostelijk deel, Turkye soms niet ingekaart
  OOmdat ze niet christelijk waren
 • AAard en inrichting vh landschap
  X
 • WWanneer veranderde het eur landschap
  EEerst was de bevolking afh vd landbouw, Vvanaf de 17e verstedelijking
 • WWaardoor verschilde het landschap in w en o eur
  KKerken en kerktorens, Mminaretten in oost, Iinrichting landschap kun je niet los zien van de geschiedenis
 • EEur 1450-1800 ontwikkelingen in hfdlijnen
  X
 • WWat was rond 1450 de samenleving
  EEn agrarisch-feodaal, Een hoge mate van continuïteit binnen een gesloten kosmos van God,mens en natuur
 • NA 1450 kwam er een scheuring in Chr.eur.waardoor
  DE reformatie
 • WWaarom was 1450 een belangrijk jaar
  EEinde 100 jarige oorlog tusse gr en en, OOttomaanse Turken veroverde Constantinopel en uitbreiding naar Balkan, Fr. OOntwikkelde zich als grootmacht,
 • WWat was de rode draad  in 1450-1800
  TTendens  tot centralisering en stroomlijning door vorstens (betrouwbaarder dd oude feodale adel)
 • WWaardoor nam feodalisme af
  DDoor terugval adel en opkomst steden
 • WWaar was dat anders
  IN o eur ,wel toename burgerij
 • WWanneer en waardoor europeanisering
  VVanaf 15 e. NNiet meer om exploitatie en missionering, Mmaar exploitatie handel,slavernij ,kolonisatie
 • WWaardoor en wanneer was een belangrijke tijd
  RRond 1800 de fr en IND revolutie
 • PEriodebegrip en periodesering
  VVroegmodern, In fr.maar heel eur. 1800 modernisering
 • ANcien regime en vroegmoderne tijd
  X
 • EEur onder spanning
  X
 • HHoofdstuk 4
  DE staat in opmars
 • INleiding
  X
 • WWanneer,wie en waar door waren de new monarch belangrijk
  DE Nieuwe Heerser, Een vorst, HIj probeerde de burgerij te interesseren voor modernisering en centralisatie vh staatsgezag in 15 en 16.
 • 1 de beperking vd staat
  X
 • WWaardoor werden staten groter in 1500
  DDoor oorlogvoering en trouwen met buurlanden
 • WWat was de visie van machiavelli
  IL principe, Hhoe men machtsgebied moesten besturen die ervoor eigen wetten had
  1 verwoesten
  2 er zelf te gaan wonen
  3 laten leven vlg eigen wetten,belasting innen,klein groep regering die ervoor zorgt dat de mensen bevriend met je blijven...beste
 • WWillem 1 1672-1702
  Willem 2 1748-1751
  Willem 3 1766-1795
  X
 • PPatronage 16 en 17 eeuw,stress,wie word opvolger
  LLodewijk 14, Ppublicatie telaties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

DE fysicotheologie
X
ER ontstonden in eng en schotl twee Verlichtingen
EEn radicale,en seculiere door deitsmen en 
Hume
Een gematigde,christelijke door geestelijken,advocaten en professoren
WWie waren verantwoordelijk voor  moderateur enlightenment
BButler en warburton symbiose van rede. EN openbaring
JJoseph butler:
NNiet alleen de rede (deitisme) maar ook sw harmonie en mysterieuze natuur,die zich op een ander level bevindt,zijn beide nodig
HHet deïsme bestreden het ontstaan vd moderateur enlightenment
X
WWat is theisme
GGod is in alles
WWat is deisme
JE kunt God alleen kennen door de rede. HHij heeft de natuurwetten gemaakt en bemoeit zich er verder niet mee (de horlogemaker) God heeft wel de wereld geschapen(God is trancedent en geen entiteit) .
EExperimenteel onderzoek belangrijk. TTheorie intrigeren in experimenten
1650, telescoop breidde hij uit en zag meer aan de hemel. NNiets was rond en glad zoals Aristoteles zei
IIsaac newton
X
EErvaring en experiment in de 17 eeuw
X