Summary Banas 2

-
ISBN-13 1345265438765
218 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Banas 2". The author(s) of the book is/are arjan boer. The ISBN of the book is 1345265438765. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Banas 2

 • 2.1 Frequentie en trillingstijd

 • noem de formule van frequentie en trillingstijd en benoem de afkortingen.
  frequentie f= 1:T
  trillingstijd T=1:f

  T=trillingstijd in Hz
  f=frequentie in Sec
 • wat is een trilling?
  een trilling is een beweging die zich steeds herhaalt rondom een evenwichtsstand.
 • wat is een evenwichtsstand?
  een stand waarin een trillend voorwerp na enige tijd to stilstand komt.
 • wat is een amplitude?
  een amplitude is de afstand van de evenwichtsstand tot een omkeerpunt.
 • wat is frequentie?
  frequentie geeft aan hoeveel trillingen  de toon het voorwerp maakt per seconden. aangeduid met hertz (Hz)
 • wat is een trillingstijd?
  tijd van een volledige trilling.
 • wat is een omkeerpunt?
  punt waarbij de trilling omdraait.
 • 2.2 meetrillen

 • Wat is resonantie?
  resonantie is het vanzelf gaan meetrillen met een andere trilling.
 • noem een voorbeeld van resonantie.
  als je praat ontstaan er geluidstrillingen door je stembanden die geluidstrillingen worden doorgegeven aan de lucht. via de lucht komen deze bij een oor van iemand anders. eetrillingen worden daar doorgegeven aan het trommelvlies en het trommelvlies neemt de trillingen weer over van de lucht.
 • wat is eigenfrequentie?
  een eigenfrequentie is een frequentie waarmee een voorwerp kan trillen.
 • plaatje in het boek leren
  blz 36
 • plaatje in het boek leren
  blz 37
 • wat doet een logopedist?
   een logopedist probeert door oefeningen je spraak te verbeteren bijvoorbeeld als je slist of de letter r niet goed kunt zeggen.
 • wat doet een audioloog?
  een audioloog onderzoekt met allerlei tests of je oren goed werken.
 • 2.3 geluid registreren

 • met welke twee voorwerpen kun je geluid zichtbaar maken?
  computer en oscilloscoop.
 • wat kun je bepalen/berekenen met de zichtbare beelden van geluid?
  de frequentie en amplitude.
 • hoe werkt een oscilloscoop?
  een microfoon vangt geluid op en geeft het gelui door aan een oscilloscoop de oscilloscoop maakt dan het geluid zichtbaar met geluidsgolven.
 • bij een oscilloscoop geldt?
  hoe meer trillingen op het scherm, hoogroder de frequentie.
  hoe hoger de toppen, hoe groter de amplitude.
 • hoe reken je van ms naar sec?
  gedeeld door 1000
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

zwaartepunt?
punt waaruit de zwaartekracht werkt
hoe moet je dragen?
bij dragen moet je het voorwerp zo dicht mogelijk bij je lichaam houden.
dragen?
bij dragen moet je het voorwerp zo dicht mogelijk bij je lichaam houden.
M+ = M- is ook een andere formule
F1 x l1 = F2 x l2
noem de formule van momentenwet
M+ = M-
momentenwet
een hefboom is in evenwicht als de momenten elkaar opheffen.
wat is de arm van een kracht?
de afstand van de werklijn van een kracht tot het draaipunt.
wat is de werklijn van een kracht?
de lijn waarlangs de kracht werkt.
wat kun je met een hefboom doen?
met een kleine spierkracht een grote kracht maken.
werklijn?
de werklijn van een kracht is de lijn waarlangs de kracht werkt.