Summary Banas

-
ISBN-10 9041503188 ISBN-13 9789041503183
248 Flashcards & Notes
11 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Banas
 • J L M Crommentuijn, E Wisgerhof, A J Zwarteveen
 • 9789041503183 or 9041503188
 • 2001

Summary - Banas

 • 5.1 Lenzen

 • Hoe noem je bolle lenzen ook wel?
  positieve lenzen
 • waaraan herken je bolle lenzen?
  Doordat in het midden de lens dikker is dan aan de buitenkant.
 • wat voor soort werking heeft de positieve(bolle lens)?
  een convergerende werking.
 • Wat wordt er bedoeld met een convergerende werking?
  Dat de lichtstralen achter de lens naar 1 punt gaan.
 • Met een positieve(bolle) lens kun je voorwerpen vergroot(diaprojector) of verkleind(fotocamera) afbeelden 
 • Hoe worden holle lenzen ook wel genoemd?
  negatieve lenzen.
 • waaraan herken je negatieve(holle) lenzen
  Ze zijn in het midden dunner dan aan de rand.
 • Wat voor soort werking heeft een negatieve(holle) lens?
  een divergerende werking.
 • Wat wordt er bedoeld met een divergerende werking?
  Dat de lichtstralen achter de lens uit elkaar lopen.
 • 5.2 Breking

 • Wat is de formule van de brekingsindex?
  sin i : sin r= n
 • Waar staat de i voor in de formule van de brekingsindex?
  de hoek van inval in graden(°)
 • Waar staat de r voor in de formule van de brekingsindex?
  de hoek van breking in graden(°)
 • Waar staat de n voor in de formule van brekingsindex?
  de brekingsindex(zonder eenheid)
 • Stel dat de hoek van inval 33° is en dat de brekingsindex 1,5 is. Wat is dan de hoek van breking?
  sin 33° : sin r= 1,5
  0,5446: sin r=1,5
  0,5446 : 1,5=0,3631
  sin-1(0,3631= 21°

 • 5.3 Brandpunt

 • Wat is brandpunt van een positieve lens?
  Het snijpunt van de lichtstralen achter de lens die als evenwijdige lichtbundel op de lens valt.
 • wat is de hoofdas?
  de lijn door de brandpunten en het optisch midden.
 • Met welke letter wordt het brandpunt aangegeven?
  F
 • Met welke letter wordt het optisch midden aangegeven?
  O
 • Met welke letter wordt de afstand tussen het optisch midden en een brandpunt aangegeven?
  f
 • Wat is het optisch midden?
  Dat is het punt midden tussen de brandpunten.
 • Wat is de brandpuntafstand?
  De afstand tussen een brandpunt en het optisch midden.
 • Als je een sterke lens hebt, is de brandpuntafstand dan kleiner of groter?
  kleiner
 • wat is een telelens?
  Dat is lens waarbij de brandpuntafstand groter is dan 50mm.
 • Wat is een groothoeklens?
  Dat is een lens waarbij de brandpuntafstand kleiner is dan 50 mm.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Banas
 • J L M Crommentuijn, E Wisgerhof, A J Zwarteveen
 • 9789041502124 or 9041502122
 • 2000

Summary - Banas

 • 1 Meten is weten

 • Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis verkregen?
  Door waarnemen, experimenteren en meten
 • wat ga je gebruiken

  het benodigde appreratuur,

 • Wat is Natuurwetenschappelijke kennis?
  Waarnemen, experimenteren en meten
 • zie de bronnen 1.9a t/m d

 • Wat is meten?
  Meten is het vergelijken met een afgesproken maat
 • Waaruit bestaat de Aarde?
  Kleine deeltjes, Atomen
 • Wat is een eenheid?
  Een eenheid is een afgesproken maat
 • wat is een balans

  een soort weegschaal,  hier kan je kijken of iets hetzelfde weeft

 • Wat is een laboratorium?
  Een onderzoeksplaats voor onderzoekers
 • Wat is een grootheid?
  Een grootheid is wat je meet
 • welke soorten werkspullen heb je

  1. apperatuur 2. gereedschap 3. glaswerk/aardewerk 4. stoffen

 • Wat is infrarood?
  Warmtestraling

 • Wat is massa?
  De hoeveelheid materiaal, SI-eenheid: meter
 • hoe noemen we een schoolproef

  een practicum

 • Wat is warmtestraling?
  Infrarood
 • Wat is volume?
  De hoeveelheid ruimte dat een voorwerp inneemt
 • hoe kan je bij een proef weten wat je moet hebben voor de veiigheid

  dat staat op het practicum blad

 • Kunnen wij warmtestraling/infraroodlicht zien?
  Nee
 • Welke formule geld voor regelmatige voorwerpen om het volume te berekenen?
  volume = lengte x breedte x hoogte
 • welke noodvoorzieningen horen er in een practicum lokaal aanwezig te zijn

  oogdouche, douche, branddeken/brandblusser

 • Welk dier, en welke soort dier kan dat wel?
  Een slang, de Groefkopadder
 • Hoeveel m3 is 1l?
  1 l = 1 dm3
 • Wat is meten?
  Meten is vergelijken met een afgesproken maat
 • Hoeveel cm3 is 1 ml?
  1
 • Wat is een eenheid?
  Een afgesproken maat
 • Wat zie je in een diagram?
  Het verband tussen twee grootheden
 • Wat is een grootheid?
  Een grootheid is wat je meet
 • Wat is interpoleren?
  Het aflezen van niet-gemeten waarden binnen het meetgebied
 • Wat is analoog?
  Dat je een schatting moet maken
 • Wat is extrapoleren?
  Het aflezen van niet-gemeten waarden buiten het meetgebieden
 • Wat is digitaal?
  Dat je het direct kunt aflezen?
 • Wat is het verschil tussen analoog en digitaal?
  Bij analoog moet je een schatting maken, en bij digitaal is dat je het direct kunt aflezen
 • Wat betekent SI?
  Systeme International 
 • Welke grootheden horen bij de SI?
  lengte, tijd, temperatuur, massa en volume
 • Wat zijn de SI eenheden van lengte, tijd, temperatuur, massa en volume?
  meter (m), seconde (s), Kelvin (K), Gewicht (Kg) en Volume (m)
 • Welke eenheden staan er niet in maar mogen wel gebruikt worden
  Graden celcius, minuut, liter
 • Wat zijn voorvoegsels?
  Bijvoorbeeld m, (milli), c (centi)
 • Wat is een standaardeenheid?
  Een eenheid die voor iedereen hetzelfde is
 • Waar staat de standaardmeter?
  In Parijs
 • Wat zijn de onderdelen van de vloeistofthermometer? (zie fig. 1.21, blz.25)
  1. Reservoir met vloeistof
  2. Dunne stijgbuis
  3. Schaalverdeling
 • Wat koos Celcius voor 100 graden & 0 graden?
  100 graden: Kokend water
  0 graden: Smeltend ijs
 • Wat is Kelvin?
  Een temperatuur-eenheid
 • Hoeveel graden celcius komt overeen met 0 graden Kelvin?
  -273 graden celcius
 • Wat is de massa van een voorwerp?
  De hoeveelheid
 • Welk woord mag je in de natuurwetenschappen niet gebruiken?
  Gewicht
 • Hoe konden mensen vroeger de tijd weten?
  Door de stand van de sterren
 • Wat zijn tijdzones?
  De aarde is verdeeld in tijdzones. Zo is het niet overal even laat
 • Wat is volume?
  Het volume van een voorwerp is hoeveel ruimte het inneemt
 • Wat is de formule van volume?
  Lengte x breedte x hoogte (lxbxh)
 • Bij bijv. een steentje kun je niet meteen het volume bepalen. Hoe doe je dat?
  Met de onderdompelingsmethode. Water in een maatcilinder doen en dan het steentje erin doen, en dan het verschil is de volume van het steentje 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem voorbeelden van enkelvoudige stoffen
-Zuurstof
-Koolstof
-Ijzer
-Koper
-Chloor
Wat gebeurt er bij een energie-omzetting?
Dan verdwijnt de ene energievorm en ontstaan andere energievormen
Wat is kernenergie?
De energie van uranium
Wat is stralingsenergie?
De energie van elektromagnetische straling
Wat is zwaarte-energie?
De energie van een voorwerp dat kan vallen
Wat is bewegingsenergie?
Energie van bewegende voorwerpen
Wat is chemise energie?
Energie die is opgeslagen in stoffen
Noem nadelen van biogas
-Een biogasinstallatie is duur
Noem voordelen van biogas
-Duurzaam
-Er wordt afval gebruikt; dus minder verontreiniging
Noem nadelen van aardwarmte
-Bodemverontreiniging doordat het grondwater andere stoffen mee naar boven nemen
-Een put blijft niet eeuwig in bedrijf