Summary basis medische vakken

-
416 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "basis medische vakken". The author(s) of the book is/are civas. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - basis medische vakken

 • 21.1 algemeen

 • 4  functies van het zenuwstelsel:


  • Coördinatiefunctie. (bv. spierbewegingen, zoals het aanspannen van de spier en het verslappen van de  antagonistische spier) of bij het spreken moeten de stembanden worden gespannen, terwijl lucht uit longen moet worden geblazen;


  • Het regelen en besturen van levensbelangrijke orgaanfuncties (zenuwstelsel draagt zorg voor een adequaat functioneren van vitale organen als de longen, hart en nieren). Coördinatie van de orgaansystemen en de homeostase (bv.  constant houden van bloeddruk);

  • Het tot stand brengen en coördineren van het contact met de buitenwereld. Het betreft zowel het waarnemen alwel de reactie op de (fysieke en psychische= emoties) waarneming;

  • Coördinatie van psychische functies. Alle eigenschappen van een mens die niet vallen onder de voorgaande punten, zoals bewustzijn, denken, voelen, herinneren, willen, emoties etc. 
 • Wat is een prikkel?
  Elke verandering van een status quo die het organisme kan waarnemen.
 • Wat is een zenuwprikkel?
  De voortgeleiding van de veranderde gedifferentieerde cellen naar andere delen van het zenuwstelsel
 • Wat zijn receptoren?
  De gedifferentieerde cellen die prikkels kunnen ontvangen
 • Welke 2 receptoren zijn er?
  Exteroreceptoren en interoreceptoren
 • Wat doen de exteroreceptoren?
  Deze vangen de veranderingen van buitenaf op. 
 • Wat doen de interoreceptoren?
  Deze registreren de veranderingen van binnenuit. 
 • Noem voorbeelden exteroreceptoren?
  Ogen, het gehoororgaan, het smaak-reukorgaan en de zintuigen van de huid die tast, druk, warmte en koude registreren. 
 • Welke 2 interoreceptoren ken je?
  Enteroreceptoren en proprioreceptoren
 • Waar vind je de enteroreceptoren?
  In de organen.
 •  Wat is de functie van de enteroreceptoren?
   Zij registreren de actuele toestand van het orgaan. 
 • Waar liggen o.a. de enteroreceptoren?
  In de darmwand, in de bloedvaten en in de longen.
 •  Waar liggen de proprioreceptoren?
  In de spieren, pezen en kapsels van gewrichten.
 • Wat is de functie van de proprioreceptoren?
  Zij registreren de stand van een lichaamsdeel, de bewegingen en de tensie van bijv. de pezen. 
 • Hoe vindt de voortgeleiding van zenuwprikkels plaats.
  Via zenuwvezels.
 • Welke zenuwvezels zijn er?
  aanvoerende en afvoerende vezels.
 • Welke aanvoerende vezels zijn er?
  Afferente of sensibele banen.
 • Welke afvoerende vezels zijn er?
  efferente of motorische banen. 
 • 21.2.1 anatomische indeling

 • Welke 2 zenuwstelsels zijn er?
  Centrale en perifere zenuwstelsel.
 • Waar ligt het centrale zenuwstelsel?
  het ligt opgesloten in een benige omhulling, schedel en wervelkolom.
 • Waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?
  Ruggenmerg, hersenstam, kleine hersenen en grote hersenen. 
 • Wat is het perifere zenuwstelsel?
  Alle delen van het zenuwstelsel buiten het centrale zenuwstelsel.
 • Geef een voorbeeld van het perifere zenuwstelsel?
  De zenuwvezels.
 • Welk zenuwstelsel ken je nog meer?
  Het autonome zenuwstelsel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is digitalis?

Vingerhoedskruid. 

Wat is apomorfine?

Middel afgeleid van morfine, braakmiddel.

Welke chemische stoffen hebben een activatie van het braakcentrum tot gevolg?

Apomorfine (middel afgeleid van morfine, braakmiddel), kopersulfaat, digitalis (vingerhoedskruid). 

Wat is meningitis?

Hersenvliesontsteking. 

Wat is encephalitis?

Ontsteking van hersenweefsel, als gevolg van een bacteriële ofvirusinfectieziekte).

Welke twee hersenaandoeningen, ten gevolge van drukverhoging in de schedel, geeft prikkeling van het braakcentum?

Encephalitis (ontsteking van hersenweefsel, als gevolg van een bacteriële of virusinfectieziekte) of meningitis ((hersenvliesontsteking).

Waardoor kan het braakcentrum nog meer worden geprikkeld?

Door het evenwichtsorgaan, dat directe verbindingen heeft met het braakcentrum (zeeziekte)

Wat zijn de begeleidende symptomen tijdens het optreden van misselijkheid?

Diep ademhalen, zuchten, slikken etc. 

Wat is het gevolg van de toename van de prikkelingstoestand van het braakcentrum?

De braakreflex.

Wat is de oorzaak van misselijkheid?

Een toename van de prikkelingstoestand van het braakcentum.