Summary Basisboek Bedrijfseconomie

-
ISBN-13 9789001797881
1696 Flashcards & Notes
596 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Bedrijfseconomie". The author(s) of the book is/are P De Boer, M P Brouwers & W Koetzier. The ISBN of the book is 9789001797881. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek Bedrijfseconomie

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie

 • wat is een onderneming

  een naar winststrevende productieorganisatie

 • Wat betekend het begrip aanmerkelijkbelanghouder?

  Belastingplichtige die ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een nv of bv bezit; van hem wordt inkomstenbelasting geheven in box 2.

 • In welke vier hoofdgroepen zijn ondernemingsactiviteiten onderverdeeld?
  Landbouw en extractie, industrie, handel en dienstverlening
 • Wat is een onderneming?
  Een naar winst strevende productieorganisatie
 • Wat is een onderneming?
  Een naar winst strevende productieorganisatie.
 • Wat is een onderneming?
  Een naar winst strevende productieorganisatie
 • Waarvan is de winst van een ondernemingsproces afhankelijk?
  efficiency en effectiviteit
 • Wat is een aanmerkelijkbelanghouder?
  Een aandeelhouder die ten  minste 5% van het aandeelvermogen bezit
 • Wie ben jij?
  Nooit gezien
 • Wat is Economie?

  •de wetenschap die het economisch handelen van
  de mens bestudeert
 • Aan welke vier kwaliteitskenmerken moet een jaarrekening voldoen?
  1) Begrijpelijkheid
  2) Relevantie
  3) Betrouwbaarheid
  4) Vergelijkbaarheid
 • hoe heet ik
  mats
 • Bedrijfseconomie
  Economie voor bedrijven
 • Wat is het grootste verschil tussen management accounting en financial accounting?
  Management accounting is interne verslaggeving en financial accounting is externe verslaggeving.
 • Noem 2 verschillende rechtsvormen
  NV en BV
 • hoe oud ben je 
  17
 • Omschrijf algemene economie.
  De algemene econonomie bestudeert de relaties tussen consumenten en producenten en tussen de producenten onderling.
 • hoe bereken je de netto contante waarde?
  NCW is cashflow/1+rente tot e macht jaar)
 • Wat is een onderneming?
  Een onderneming is een naar winst strevende productieorganisatie.
 • wat is een onderneming
  een naar winststervende productorganisatie
 • wat is vreemd vermogen?
  geld ter beschikking gesteld door schuldeisers
 • wat is stukproductie?
  ' maatwerk' elk product is afgestemd op de specifieke wensen van de klant. er is sprake van productie op bestelling
 • Wat is een onderneming?
  een productie-organisatie die naar winst streeft
 • een productieorganisatie is een samenwerkingsverband tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal

 • Wat betekend het begrip algemene economie?

  Deelwetenschap van de economie die zich bezighoudt met de relaties tussen producenten en consumenten en tussen producenten onderling

 • Wat is een onderneming?
  Een naar winst strevende productieorganisatie.
 • Wat is het verschil tussen algemene economie en bedrijfseconomie?
  De algemene economie bestudeert de relaties tussen consumenten en producenten, de bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen van productieorganisaties.
 • Wie ben jij?
  Nooit gezien
 • Wat is  micro-economie

  = relaties binnen één bepaalde markt, gedrag van
  individuele consumenten en bedrijven (economie in het klein dus!)
 • Omschrijf bedrijfseconomie.
  De bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties, niet alleen productie van fysieke goederen, maar ook de handel en het verlenen van diensten.
 • Eigen vermogen 
  Geld ter beschikking gesteld door eigenaren van de onderneming. Is voor onbepaalde tijd ter beschikking. 
 • wat is massaproductie?
  1 soort product wordt in grote hoeveelheden gemaakt. er kan geen rekening gehouden worden met de specifieke wensen van klanten
 • Wat zijn de gevolgen van inflatie?
  -Koopkracht daalt
  -Bestedingen dalen (consumptie, export en investeringen) à productie daalt
  -Reële rente is laag à kapitaalintensief produceren (werkloosheid stijgt)
  -Bevoordeling schuldenaars en mensen met een geïndexeerd inkomen;
  -Benadeling schuldeisers en mensen met een vast inkomen
  -Inflatie versterkt zichzelf
 • inflatie is de stijging van cons. prijs index.
 • Efficiëntie is doelmatig en op de juiste manier
 • Wat betekend het begrip bedrijfseconomie?

  Deelwetenschap van de economie die zich bezighoudt met het economisch handelen binnen bedrijven.

 • Verschil micro- en macro-economie

  Micro-economie is behoort tot de theorie zoals hoe komt de prijs van dit product op de markt. Bij macro-economie gaat het om zaken waaraan je weinig kunt veranderen zoals inflatie en rente.
 • macro-economie

  •= relaties op nationaal en internationaal niveau
 • Leg het verschil uit tussen efficiency en effectiviteit.
  Onder efficiency wordt de doelmatigheid van het productieproces verstaan en  onder effectiviteit wordt de doelgerichtheid van het productieproces verstaan, of te wel de mate waarin het eindproduct geschikt is om te voldoen aan de eisen van de afnemer.
 • Vreemd vermogen
  Geld ter beschikking gesteld door schuldeisers. Het is tijdelijk vermogen. Er worden afspraken gemaakt over de terugbetaling en eventuele rente. 
 • wat is  serie-stukproductie?
  Klant krijgt zijn individuele product, maar kosten worden bespaard door componenten in grote getallen in te kopen
 • effectiviteit is doeltreffend en het juiste doen
 • Wat betekend het begrip bedrijfskolom?

  De reeks ondernemingen die elkaar in de bewerking van een product opvolgen.

 • In welke twee markten handelt een productieorganisatie?
  De inkoopmarkt en verkoopmarkt.
 • Wat is een onderneming?
  Een productie organisatie die naar winst streeft.
 • Wat is welvaart?
  Van zo veel mogelijk goederen en diensten voorzien, voor zo weinig mogelijk opoffering van middelen.
 • Maak een stroomschema van efficiency en effectiviteit
  input - transformatieproces - output  - doelrealisatie
                       efficiency                                  effectiviteit
                         kostprijs                               verkoopopbrengst
 • Netto contante waarde
  De contante waarde van alle cashflows. Inclusief het oorspronkelijke investeringsbedrag. 
 • wat is serie-massaproductie?
  er worden modellen van het standaardproduct geproduceerd. zoals kristalsuiker, maar ook suikerklontjes
 • Wat betekend het begrip bedrijfstak?

  De gezamenlijke ondernemingen in een schakel van de bedrijfskolom.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.