Summary Basisboek bedrijfseconomie

-
ISBN-10 9001889174 ISBN-13 9789001889173
804 Flashcards & Notes
50 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek bedrijfseconomie". The author(s) of the book is/are Wim Koetzier Rien Brouwers. The ISBN of the book is 9789001889173 or 9001889174. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek bedrijfseconomie

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie

 • wat doen productiehuishouden (bedrijven) met goederen en diensten?
  verkopen aan consumenten
 • wat houdt zich bezig met vraagstukken over het streven naar welvaart van de mens
  economie
 • waar houdt algemene economie zich mee bezig?
  relaties tussen consumenten en producenten en tussen producenten onderling
 • waarin onderscheiden micro en macro economie zich?
  micro: hoe komt een prijs tot stand? (vraag-aanbod)
  macro: maatschappelijk economische problemen. (werkloosheid, inflatie)
 • wat opereert op inkoopmarkt en verkoopmarkt
  productieorganisatie
 • hoe noem je de grondstoffen en duurzame productiemiddelen van een onderneming
  kapitaal
 • streven naar winst (of waardereactie) of als eigenaar beter willen worden hoort bij een?
  onderneming
 • wat is winst en hoe kom je daar aan?
  de inkopen voor je productieproces meer dan goed maken. het overschot is dan winst
 • wanneer spreek je van kwalitatief goede eindproducten en wanneer van doelmatig produceren?
  effectiviteit en efficiency
 • wat is een maatstaf voor efficiency en effectiviteit en voor ieder individueel?
  winstcijfer. 
  efficiency: kosten product
  effectiviteit: omzet product
 • wat is het middel voor winst als doel bij een onderneming?
  activiteiten. dus wat het bedrijf doet
 • hoe garandeert een onderneming dat zij lang blijft bestaan naast winst?
  continuïteit. zorgen voor een goed product
 • 1.2 Profit- en non-profitorganisaties

 • overheidssector zorgt voor collectieve goederen en diensten. wat zijn dat? maak hierbij een onderscheid in marktmechanisme en budgetmechanisme.
  goederen en diensten voor de bevolking omdat consumenten dit zelf niet kunnen (marktmechanisme). dit kan de overheid doordat iedereen belasting betaald (budgetmechanisme)
 • hoe noem je het voorval dat algemene voorzieningen die zijn overgenomen van de overheid door ondernemingen?
  privatisering
 • waarin verschilt een non-profitorganisatie ten opzichte van een onderneming? er zijn er 3
  de activiteit is ook het doel
  ze zijn afhankelijk van contributies
  de effectiviteit gaat niet langer over winst
 • 1.3 ondernemingsactiviteit

 • wat is de globale indeling van ondernemingen als het gaat om het omzettingsproces (activiteit)
  land en mijnbouw
  industrie
  handel
  dienstverlening
 • hoe heet het als je op aanvraag produceert, aanvraag op basis van keuzesecties, 1 standaard product maakt en standaard producten in verschillende varianten maakt?
  stukproductie, serie-stukproductie, massaproductie en serie-massaproductie.
 • industriële ondernemingen maken een tastbaar product. voor dat maak-proces zijn 3 inputs nodig. welken zijn dat?
  grondstof, duurzame productiemiddelen en menselijke arbeidskracht.
 • hoe krijgen handelsondernemingen winst  zonder een transformatieproces?
  door rekening te houden met ongelijkheden in:
  grootte van productie en consumptie
  samenstelling van productie en consumptie
   tijdstip van productie en consumptie
  plaats van productie en consumptie
 • wat is het verschil in detailhandel en groothandel?
  detailhandel verkoopt aan de consumenten
  groothandel verkoopt aan bedrijven (business-to-business)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Met welke formule bereken je te vorderen BTW of schuld aan de belastingdienst?
Te vorderen BTW - te betalen BTW = schuld of te vorderen BTW afhankelijk van het bedrag wat eruit komt. Negatief is schuld aan de belastingdienst en positief is te vorderen BTW.
Met welke formule bereken je de afschrijvingskosten?
Aanschafwaarde - restwaarde / levensduur = afschrijvingskosten
Wat is de formule om de inkoopwaarde (IWO) te berekenen?
Afzet x inkooprijs = IWO exclusief BTW
Met welke twee formules kun je de omzet berekenen?
Afzet x verkoopprijs = omzet exclusief BTW 
Aantal verkochten producten x verkoopprijs = omzet exclusief BTW
Wat is de formule van REV NB (rentabiliteit eigen vermogen na belasting)
Winst na aftrek interest en na belasting/ gemiddeld ge:investeerd eigen vermogen x 100% = REV NB
Wat is de formule van REV VB (rentabiliteit eigen vermogen voor belasting)
Winst na aftrek interest voor belasting/ gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen x 100% = REV VB
Wat is de formule van RVV (rentabiliteit vreemd vermogen)
Interest/ gemiddeld geïnvesteerd vermogen x 100% = RVV
Wat is de formule van RTV (rentabiliteit totaal vermogen)
Bedrijfsresultaat/ gemiddeld totaal vermogen x 100% = RTV
Wat is de formule van het netto werkkapitaal?
VLA-KVV= netto werkkapitaal.
Wat is de formule van de Quick ratio?
VLA incl. LM - voorraden / KVV = Quick ratio