Summary Basisboek bedrijfseconomie

-
ISBN-10 9001889174 ISBN-13 9789001889173
302 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek bedrijfseconomie". The author(s) of the book is/are Wim Koetzier Rien Brouwers. The ISBN of the book is 9789001889173 or 9001889174. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek bedrijfseconomie

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie

 • wat doen productiehuishouden (bedrijven) met goederen en diensten?
  verkopen aan consumenten
 • Wat betekent: 'onderneming'?
  Naar winst strevende productieorganisatie
 • wat houdt zich bezig met vraagstukken over het streven naar welvaart van de mens
  economie
 • Ondernemingen vinden continuïteit belangrijker dan maximale winst.
 • waar houdt algemene economie zich mee bezig?
  relaties tussen consumenten en producenten en tussen producenten onderling
 • waarin onderscheiden micro en macro economie zich?
  micro: hoe komt een prijs tot stand? (vraag-aanbod)
  macro: maatschappelijk economische problemen. (werkloosheid, inflatie)
 • wat opereert op inkoopmarkt en verkoopmarkt
  productieorganisatie
 • hoe noem je de grondstoffen en duurzame productiemiddelen van een onderneming
  kapitaal
 • streven naar winst (of waardereactie) of als eigenaar beter willen worden hoort bij een?
  onderneming
 • wat is winst en hoe kom je daar aan?
  de inkopen voor je productieproces meer dan goed maken. het overschot is dan winst
 • wanneer spreek je van kwalitatief goede eindproducten en wanneer van doelmatig produceren?
  effectiviteit en efficiency
 • wat is een maatstaf voor efficiency en effectiviteit en voor ieder individueel?
  winstcijfer. 
  efficiency: kosten product
  effectiviteit: omzet product
 • wat is het middel voor winst als doel bij een onderneming?
  activiteiten. dus wat het bedrijf doet
 • hoe garandeert een onderneming dat zij lang blijft bestaan naast winst?
  continuïteit. zorgen voor een goed product
 • 1.1 Consumenten en producenten

 • Wat is efficiency?
  Dit is de doelmatigheid van het productieproces.
 • Wanneer is een productieproces efficiënt?
  Als het eindproduct met zo min mogelijk kosten wordt geproduceerd. De kosten is de maatstaf voor efficiency.
 • Wat is effectvititeit?
  Dit is de mate waarin het eindproduct past bij de eisen van de afnemer.
 • Wanneer is een productieproces effectief?
  Als het eindproduct is trek is bij klanten en er dus een verkoopopbrengst is. Omzet is de maatstaf voor effectiviteit.
 • 1.2 Profit- en non-profitorganisaties

 • overheidssector zorgt voor collectieve goederen en diensten. wat zijn dat? maak hierbij een onderscheid in marktmechanisme en budgetmechanisme.
  goederen en diensten voor de bevolking omdat consumenten dit zelf niet kunnen (marktmechanisme). dit kan de overheid doordat iedereen belasting betaald (budgetmechanisme)
 • hoe noem je het voorval dat algemene voorzieningen die zijn overgenomen van de overheid door ondernemingen?
  privatisering
 • waarin verschilt een non-profitorganisatie ten opzichte van een onderneming? er zijn er 3
  de activiteit is ook het doel
  ze zijn afhankelijk van contributies
  de effectiviteit gaat niet langer over winst
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent kasgeld:
De hoeveelheid liquide middelen van een onderneming. 
 • banktegoeden 
 • op korte termijn in geld omzetbare waarde  
Wat is het indifferentiepunt
Het productievolume waarbij het uit kostenoverwegingen niet uitmaakt weke productiemiddel/-methode wordt gebruikt.
Hoe bereken je het veiligheidsmarge?
Veiligheidsmarge = (huidige afzet - breakevenafzet) / huidige afzet
Wat betekend dekkingsbijdrage ?
De omzet minus de variabele kosten: dit bedrag is beschikbaar ter dekking van de vaste kosten
Hoe wordt de quick ratio berekend?
(vlottende activa - voorraden) / kortlopend vreemd vermogen
Hoe wordt het nettowerkkapitaal berekend?
Vlottende activa - kortlopend vreemd vermogen of 

eigen vermogen + langlopend vreemd vermogen - vaste activa
Hoe wordt de rentedekkingsfactor berekend?
Bedrijfsresultaat / intrestlasten vreemd vermogen
Hoe wordt het financieel risico berekend ?
Bedrijfsrisico = bedrijfsrisico X hefboomfactor
Hoe wordt de RVV berekend?
Betaalde intrest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen X 100 %
Hoe wordt REV vb berekend ?
Winst na aftrek van intrest / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen X100%