Summary Basisboek bouwkunde

ISBN-10 9006463515 ISBN-13 9789006463514
574 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek bouwkunde". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006463514 or 9006463515. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek bouwkunde

 • 8.1 Grondwerk

 • Wat betekent, bouwterrein bouwrijp maken?
  Alle obstakels  zoals struiken, bomen , wortels, oude funderingen, hekken en afrasteringen worden verwijderd. Bouw terrein wordt het terrein voldoende vlak gemaakt, zodat het in gericht kan worden met bouwketen, bouwwegen, kranen en bouwkranen.
 • Wat betekent grondwerk uitzetten?
  Er wordt aangegeven waar moet worden gegraven en hoe diep de bouwput moet worden. De uitgegraven grond wordt afgevoerd of in depot gezet.
 • Wat is de functie van bronbemaling?
  Bronbemaling zorgt ervoor dat de bodem van de bouwput droog blijft, wanneer deze dieper ligt dan het grondwaterniveau
 • 8.2 Fundering

 • Leg uit wat de fundering is van een bouwwerk
  Tussen het gebouw en de voldoende draagkrachtige  ondergrond zit een constructie die het gewicht van het bouwwerk overbrengt naar de ondergrond
 • Waarvan is het afhankelijk welk type fundering gekozen wordt?
  De diepte van de vaste  grond. 
  Er wordt gekozen voor paalfundering van beton of hout als de vaste grond op grote diepte ligt.
  Een fundering van staal, een fundering rechtstreeks  op de vaste draagkrachtige grond, wordt toegepast als de grond niet diep gelegen is.
 • 8.2.1 Draagconstructie of casco

 • Waar bestaat de draagconstructie of het casco uit?
  Wanden, vloeren en/of kolommen.
  Deze brengen gewicht en belastingen over naar de fundering.
 • Wat zijn bouwmuren en wat is de functie?
  Dit zijn woningscheidende  muren bij 2 of meer aaneengebouwde woningen.
  Deze hebben een dragende, stailiserende en scheidende functie. Maar ook brandvertragend en geluidsdempend.
 • 8.4 Gevels

 • Wat zijn belangrijke functies van gevels?
  Bescherming tegen weersinvloeden en geluid. Ook wordt de dagverlichting en toegang hier gerealiseerd.
  De materialen van de gevels zijn belangrijk voor het uiterlijk van het gebouw
 • Waaraan moet een gevel voldoen?
  Een gevel moet aan eisen voldoen die in het Bouwbesluit staan ten aanzien van sterkte en luchtdoorlatendheid
 • 8.5 Kozijnen

 • Wat wordt verkregen door kozijnen?
  Toegang, daglicht en ventilatie
 • Wanneer worden de kozijnen gezet?
  Tijdens de opbouw van de gevel worden sparingen opgenomen, waarin stelkozijnen gezet worden. In een latere fase komen de kozijnen ertegen aan. Dit voorkomt beschadiging van het kozijn.
 • 8.6 Daken

 • Wanneer wordt de dakconstructie geplaatst
  Als het casco klaar is.
 • 8.7 Afbouw en afwerking

 • Wat valt er allemaal onder afbouw en afwerking?
  Aanbrengen van glas, tegels, het stucadoorswerk, het afhangen van raam- en deurwerk etc
 • 8.8 Technische installaties

 • Wanneer worden de technische installaties geinstalleerd.
  In de ruwbouw worden sparingen opgenomen en worden leidingen aangelegd voor riolering, gas en water enz. 
  In de afwerkfase worden de technische installaties voltooid door het aanbrengen van sanitair, de radiatoren, de elektriciteitsschakelaars enz. Ook wordt het sanitair en de keuken geplaatst.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt toegepast bij vrijdragende vloeren, zodat de vloer(het oplegvlak) kan werken waardoor scheurvorming wordt voorkomen?
Een glijfolie
Wat zijn de voordelen van vrijdragende vloeren?
 • Betere geluidsisolatie door grotere massa van de vloer
 • Sparingen (ravelingen bij houten vloeren) zijn gemakkelijk aan te brengen
 • Grote overspanningen zijn mogelijk
 • Goed toe te passen in vochtige en chemische agressieve ruimten
 • Grotere weerstand tegen brand
Wat zijn belangrijke eisen/functies waar een vrijdragende vloer aan moet voldoen?
Voldoende weerstand tegen doorbuigen en moeten  verticale constructiedelen koppelen om voldoende stabilteit aan een gebouw te geven. Verder moeten beganegrond- en dakvloeren voldoen aan strenge thermische eisen.
Waar worden de vrijdragende vloeren gebruikt?
Woning en utilteitsbouw voor beganegrond-, verdiepings en dakvloeren
Wat is een vrijdragende vloer?
Bij een vrijdragende vloer wordt de belasting via de opleggingen zoals de muren, kolommen en balken overgebracht naar de fundering die op de vaste grond is aangebracht.
Waarom worden dragende vloeren los van de muren gehouden?
Om eventuele zetting zonder scheurvorming mogelijk te maken
Wanneer kan een dragende vloer toegepast worden als beganegrondvloer voor woningen en wanneer voor terassen en opslagterreinen bij fabrieken en werkplaatsen?
Als de dragende vloer op een drukvaste isolatielaag en folie is aangebracht is het geschikt voor woningbouw.
Zonder dit voor terrassen en opslagterreinen bij fabrieken en werkplaatsen
Wat zijn dragende vloeren en waar bestaan ze uit?
Vloeren die rechtstreeks op de vaste grond (zandbed van aanvulzand dat is aangetrild) wordt aangebracht.
 • beton
 • gewapend beton
 • bestrating (gebakken of betonnen klinkers, betontegels of betonplaten)
Hoe worden steenachtige vloeren ingedeeld kijkend naar hoe de vloerbelasting wordt overgedragen naar de ondergrond?
 1. Dragende vloeren
 2. Vrijdragende vloeren
Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot vocht?
 1. Vocht wordt geweerd door een vochtkerend materiaal, zoals DPC
 2. In de timmerfabriek wordt het hout al met tenminste 1 grondlaag afgewerkt.
 3. Daarnaast moeten de aan het buitenklimaat blootgestelde delen van het stelkozijn voor het plaatsen van het montagekozijn voorzien van een uiteindelijke afwerklaag