Summary Basisboek Bouwkunde

-
ISBN-10 9006951250 ISBN-13 9789006951257
586 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Bouwkunde". The author(s) of the book is/are A H L G Bone Carla Prins bureau Lindhout. The ISBN of the book is 9789006951257 or 9006951250. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek Bouwkunde

 • 00 Les aantekeningen

 • Primaire + secundaire functie van een gebouw
  Beschermen tegen invloeden van buitenaf (omhullen) + dragen van andere bouwonderdelen
 • 1 Bouwproces

 • Wat zijn de verschillende fases in een bouwproces?
  1) Initiatieffase (pve)
  2) Ontwerpfase (VO,DO, bestektekeningen en berekeningen, bestek, werktekening)
  3) Prijsvormingsfase (aanbestedingsprocedure, gunning)
  4) Uitvoeringsfase (werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering)
  5) Exploitatie/ gebruiksfase (mjop)
  6) Sloop
 • Welke partijen kom je tegen in een bouwproces
  Opdrachtgever/ Principaal
  Architect
  Opzichter
  Projectontwikkelaar
  Gemeentelijke bouw en woontoezicht
  Aannemer
  Uitvoerder
  Kostendeskundige
  Onderaannemer
  Zzp-er
  Adviseur
  Constructeur
  Derden
  Leverancier materialen
  Makelaar
  Kopersbegeleider
 • Wat is de rol van een opdrachtgever/ principaal?
  bepaald pve, grond en budget
 • Wat is de rol van de architect?
  Maakt tekeningen, begroting en bestek
 • Wat is de rol van de opzichter?
  Is vertegenwoordiger van architect/ opdrachtgever op bouwwerk. Houdt toezicht op naleving contract, kosten, kwaliteit en voortgang
 • Wat is de rol van de aannemer?
  Een partij die zich verbind arbeid te verrichten volgens de afgesproken voorwaarde tegenover afgesproken prijs
 • Wat is de rol van de uitvoerder?
  Is een vertegenwoordiger van de aannemer die primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk
 • Wat is de rol van de projectontwikkelaar?
  Ontwerpen, financieren of bouwen
 • Wat is de rol van Gemeentelijke Bouw en Woningtoezicht?
  Toetsen omgevingsvergunnig aan WABO,
  controlerende en handhavingsfunctie
  geven advies aan College Burgermeester en Wethouders omtrent afgeven van omgevingsvergunning
 • Wat is de rol van Kostendeskundige
  Bewaakt budget in bouwteam door nacalculatie, adviseert financiële consequenties
 • Wat is de rol van Leverancier (bouwmaterialen)
  leveren van bouwmaterialen: steigers, bouwkranen ed.
 • Wat is de rol van makelaar?
  Verkoop, verhuur of beheer van het gebouw
  Schakel tussen koper, notaris, aannemer bij bouwkoopovereenkomst
 • Wat is de rol van onderaannemer (gespecialiseerde aannemer)?
  Voert zeer specialistisch deel van de bouw uit: schilder, metselaar, stukadoor. Wordt betaald door de hoofdaannemer en valt onder diens verantwoordelijkheid. 
 • Wat is de rol van adviseur?
  bv installatieadviseur (voor complexe bouwwerken)
 • Wat is de rol van constructeur?
  Specialist op het gebied van bouwkundige berekeningen en tekeningen voor grondmechanica, staal, hout, beton. Maakt berekeningen en tekeningen en geeft advies over funderingskeuze en constructies
 • Wat is de rol van derden?
  Opdrachten die rechtstreeks van de opdrachtgever komen, uitvoeren. Worden rechtstreeks door opdrachtgever betaald.
 • Wat is de rol van kopersbegeleider?
  verantwoordelijk voor het begeleiden van kopers tijdens het hele traject van kopen, bouwen van de woning en nazorg na oplevering.
  onderhoudt contacten met onderaannemers
  meer en minderwerk bijhouden/ adviseren
 • Wat is de rol van zzp-er?
  Zelfstandige zonder personeel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wind zuigt gebouw als het ware leeg
Onderdruk
-2 soorten samenstellingen van gevelelementen
Enkelschalige en sandwichelementen.
-Materiaal enkelschalige elementen
Sierbeton, baksteenstrips, tegels.
-Hoe worden de buitenblad en binnenblad bij sandwichelement gekoppeld?
Ankers.
-Waarmee moet rekening gehouden worden bij sandwichelementen?
De vervormingen van het binnen- en buitenblad door uitdrogingskrimp en temperatuursinvloeden.
-Kenmerken en eigenschappen gevelelementen
- Geluidsisolerend en geluidabsorberend;
- Brandwerend;
- Voctregulerend;
- Milieuvriendelijke grondstoffen;
- Energiearm en milieuvriendelijk productieproces;
- Onderhoudsvrij;
- Laag eigen gewicht.
-Waar worden dakplafondelementen van gemaakt?
Gewapend houtvezelbetoon.
-Minimale opleglemgte van de platen
- 35 mm bij oplegging op staalconstructie;
- 60 mm bij oplegging op beton- of houtconstructie;
- 100 mm bij oplegging op metselwerk.
-3 typen niet-dragende gevelelementen
- Gestapelde elementen;
- Zelfdragende elementen voor het toepassen als borstwering;
- Bekledingselementen.
-Gevelbalk
Borstwering of kadervormig element dat de vloer draagt/