Summary Basisboek Bouwkunde

-
ISBN-10 9006951250 ISBN-13 9789006951257
585 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Bouwkunde". The author(s) of the book is/are A H L G Bone Carla Prins bureau Lindhout. The ISBN of the book is 9789006951257 or 9006951250. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek Bouwkunde

 • 00 Les aantekeningen

 • Primaire + secundaire functie van een gebouw
  Beschermen tegen invloeden van buitenaf (omhullen) + dragen van andere bouwonderdelen
 • Afvoer leiding waarop een lozingstoestel wordt aangesloten
  Aansluitleiding
 • Liggende leiding onder de beganegrondvloer die het afvalwater ontvangt en op de buitenriolering loost
  Grondleiding
 • Liggende leiding onder de beganegrondvloer die het afvalwater ontvangt en op de buitenriolering loost
  Grondleiding
 • Leiding waarin afvoerwater onder verhoogde druk door middel van een pomp wordt afgevoerd
  drukleiding
 • Verbindt de binnenriolering met het openbaar riool
  Huisaansluiting
 • Afvoerleiding die geen grotere helling dan 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak maakt. 
  Liggende leiding
 • Toestel waarin afvalwater rechtstreeks wordt geloosd. Op de binnenriolering (bad, wastafel)
  Lozingstoestel 
 • Doel: het ontluchten binnenriolering
  Ontspanningsleiding
 • Hemelwater en huishoudelijk waterafval wordt via één buizenstelsel op het gemeenteriool geloosd
  Gemengd toestel
 • Riolering opgebouwd uit twee leidingnetten. Aparte afvoer
  Gescheiden stelsel
 • Zorgt dat het meest vervuilde hemelwater eerst door de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gezuiverd en niet direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. 
  Verbeterd gescheiden stelsel
 • Verticale afvoerleiding of een afvoerleiding die een kleinere helling heeft dan 45 graden ten opzichte van het verticale vlak. 
  Standleiding
 • Voorziening in de aansluitleiding of aan het lozingstoestel die voorkomt dat er een open verbinding met het riool ontstaat
  Stankafsluiter
 • Leiding die evenwicht brengt in de luchtdruk in twee andere leidingen 
  Vereveningsleiding
 • Liggende leiding die een aansluitleiding met een grond-of standleiding verbindt
  Verzamelleiding
 • Effectieve hoogte van de grootste mogelijke waterkolom in een stankafsluiter
  Waterslot
 • Dient tegen stank door middel van te vullen met water
  Zwanenhals
 • Hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld van de riolering. Het water wordt via afvoerbuizen in een aangelegde geul opgevangen.
  Wadisysteem
 • Voor spanningsvrij maken van de hele verdeelkast
  Hoofdschakelaar
 • Spanningsvrij maken van een groep. Zijn nodig om spanningsvrij aan een groep te kunnen werken.
  Groepsschakelaar
 • Verplicht sinds 1997. Dient voor het beveiligen van personen
  Aardlekschakelaar
 • Hiermee is de verlichting op 1 plaats te bedienen
  Enkelpolige schakeling
 • Hiermee is de verlichting op twee verschillende plaatsen te bedienen
  Wisselschakeling
 • Combinatie van twee wisselschakelaars en wordt samen met twee wisselschakelaars toegepast om de verlichting op 3 verschillende plaatsen te schakelen
  Kruisschakeling
 • Twee lichtpunten op één plaats afzonderlijk worden bediend 
  Serieschakeling 
 • Huisautomatisering, Huishoudelijke elektronica
  Domotica 
 • Warmte overdracht kan plaatsvinden door:
  Straling, Geleiding, Stroming
 • Wordt als warmtebron vaak gebruikgemaakt van aftapwarmte die onttrokken wordt aan een elektriciteitscentrale of afvalcentrale
  Stadsverwarming
 • Tussen binnenriolering en buitenriolering van geval tot erfscheiding, dient een .... te worden toegepast ter plaatste van de aansluiting van de binnenriolering met de buitenriolering. ( Zorgt ervoor dat er geen spanning op de leiding komt en dat zo de zetting of verschuiving van de grond worden opgevangen.
  Polderstuk
 • Utiliteitsbouw kan onder 3 verschillende types vallen:
  Werken, Verzorginstelling, Recreatievoorziening  
 • Woning waar de garage's aan elkaar sluiten
  Gescheiden woning
 • Woning waarbij alle kamers om een eigen binnenplaats liggen
  Patiowoning
 • Woningen waar 2 gezinnen in 1 huis zitten. 1 in het bovenste gedeelte en 1 in het onderste gedeelte. 
  Duplex woning
 • Vaak een trap aan de buitenzijde (Nicky)
  Vrije bovenhuis
 • Woningen met 3 verdiepingen, wel één eigenaar. De beneden verdieping wordt gebruikt als garage, de 1e verdieping als woonkamer en de 2e verdieping als slaapgedeelte. 
  Drife- inwoning
 • Soldide bouwwijze, aparte zitruimte (voorkamer)
  Suite woning
 • Zelfde idee als suite woning alleen dan is de woonkamer en de zitkamer 1 kamer. Kan van de voorkant van het huis de achtertuin in kijken. 
  Doorzonwoning 
 • Hal en keuken diagonaal tegenover elkaar
  Z-woning
 • Speelse inrichting woning, per bouwdeel 2 niveau's. 
  Split level woning 
 • Wooncontainers om studenten op te vangen. Weinig oppervlak maar erg populair
  Studenten woning
 • Gewone flat
  Toren flat
 • Flat met galerij aan één zijde (looppad)
  Galerij flat
 • Verspringende woonlagen --> Terras mogelijk 
  Terras flat
 • Woning waar mensen woningen die (vaak) ziek zijn/huishoudelijke hulp nodig hebben 
  Corridorwoning
 • Woon en slaap vertrekken op verschillende etages --> men heeft de indruk dat het een ééngezinswoning is.
  Maisonnette
 • De 4S'en
  Stabiliteit, Standvastigheid, Sterkte, Stijfheid
 • Skeletbouw:
  Kolommenstructuur
 • Casco:
  Wandenstructuur
 • Stevig, waait niet om 
  Stabiliteit 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.