Summary Basisboek Events

ISBN-13 9789001809690
257 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Events". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001809690. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek Events

 • 1 De evenementenmarkt

 • Wat is de definitie van evenementen?
  Een georganiseerde activiteit of gebeurtenis om een bepaald publiek of zakelijk doelgroep live of online te informeren, entertainen of een bepaalde beleving te laten ondergaan. Ten einde een vooraf bepaalde doelstelling te realiseren
 • Wat is er op de evenementenmarkt?
  Publieksevenementen 
  Theater, muziek, cultuurfestivals 
  Sportevenementen 
  Beurzen 
  Gemeenten (imagebuilding)
 • Welke verschillende soorten evenementen zijn er?
  Openbare evenementen:
  - publieksevenementen 
  - openbare locatie 
  - voor iedereen toegankelijk 

  Niet openbare evenementen:
  - zakelijke evenementen 
  - georganiseerd binnen een besloten kring 
  - Niet voor iedereen toegankelijk 

  Reguliere evenementen 
  - periodiek 

  Niet reguliere evenementen 
  - worden incidenteel gehouden 
 • Noem een paar voorbeelden van een openbaar evenement en de ontwikkelingen daarvan
  Culturele evenementen: Lowlands, de parade 
  Sport evenementen: Marathon 
  Beurzen: huishoudbeurs 

  Financiering, MVO, de catering (pizza, loempia)
 • Noem een paar voorbeelden van een niet openbaar evenement en de ontwikkelingen daarvan
  Bedrijfsevenementen: productlancering 
  Beurzen: bouwbeurs, horecava
  Personeels-evenementen: personeelsfeest

  meer merkgebonden evenementen want die trekken zelf hun publiek, online aspect belangrijker, hoger % no-show, verandering op het gebied van catering: kreeft en oesters ipv bitterballen 
 • Wat is infotainment?
  Mix van entertainment en informatie overbrengen
 • Wat is versorbering?
  Zakelijke evenementen worden steeds eenvoudiger en soberder omdat relaties 'flink uitpakken' zien als geldverspilling door de economische recessie dus nu geven ze kleinschalige evenementen want dan zijn ze ook dichter bij de klant
 • Noem een aantal doelstellingen die eenbedrijf kan stellen bij een evenement
  Financieel resultaat 
  Aantal bezoekers 
  Merkbekendheid 
  Imago bedrijf 
 • Noem een aantal interne doelstellingen van een bedrijfsevenemten met het geschikte evenement daarbij
  Medewerkers informeren - bedrijfsexcursie 
  Medewerkers motiveren - Personeelsfeesten 
  Teambuilding - Sportevenement 
  Medewerkers belonen - Personeelsfeest 
  Imago verbeteren - Personeelsfeest 
 • Noem een aantal externe doelstellingen van een bedrijfs evenement met het geschikte evenement erbij
  Merkbekendheid verhogen - Productlancering
  Imago verbeteren - Beurzen 
  Klanten informeren - Congressen 
  Klanten motiveren - Open dagen 
  Klanten of relaties belonen of binden - jubilea 
 • 2 Doelgroep, doelstellingen en communicatiestrategie

 • Wat zijn de AIO kenmerken?
  Activiteiten: werk/hobby's/uitgaan
  Interesses: reizen/gezin/media/mode
  Opinies: cultuur/toekomst/economie/maatschappij
 • In welke 3 hoofdgroepen kan je het VALS onderzoek onderscheiden (values en lifestyle)
  1. Need driven consumers: gedrag gericht op het bevredigen van basisbehoefte 
  2. Outer directed consumers: gedrag gericht op acceptatie door normen en waarden 
  3. Innerdirected consumers: gedrag gericht op zelfontplooiing 
 • Wat zijn de 8 typologie persoonlijkheid statistieken?
  1. Innovators: wereldwijs, nieuwsgierig 
  2. Thinkers: nadenkend 
  3. Achievers: Doelgericht 
  4. Experiences: Impuslief 
  5. Survivors: voorzichtig 
  6. Believers: loyaal 
  7. Strivers: eigentijds 
  8. Makers: verantwoordelijk 
 • Wat laat de klanten piramide zien?
  Geeft inzicht in het klantenbestand 
  Ingedeeld op basis van duur van de relatie en/of omzet of afzet 
 • Wat zijn niet klanten als doelgroep?
  Financiers
  Leveranciers 
  werknemers 
  Omwonende van een bedrijf 
 • Wat is de segmentatie criteria doelgroep van niet openbare evenementen?
  1. algemene kenmerken
  2. Domein specifieke kenmerken 
  3. Merk specifieke kenmerken 
 • Wat valt onder algemene kenmerken?
  Demografische kenmerken: leeftijd/geslacht/gezinsgrootte
  Geografische kenmerken: regio/provincie
  Socio-economische kenmerken: leeftijdsfase/inkomen
  psychografische kenmerken: koopgedrag/levensstijl/interesses 
 • Wat valt er onder domein specifieke kenmerken?
  productbezit 
  productvoorkeuren 
  productgebruik 
  gewenste product eigenschappen 
 • Wat valt er onder merk specifieke kenmerken?
  Merkbekendheid 
  Attitude ten aanzien van het merk 
  koop-gebruiksgedrag 
 • Wat is citymarketing?
  Dat een stad zich als 1 geheel naar buiten profileert, door imago op te bouwen en zichzelf aantrekkelijk te maken om: bezoekers, toeristen, bedrijven en nieuwe inwoners te trekken
 • Wat is citybranding?
  van een stad een merk maken
 • Wat zijn de 3 niveaus van doelstellingen?
  Kennisniveau: naam of merkbekendheid  
  Houdingniveau: attitude naar een bedrijf 
  Gedragniveau: aankopen of in winnen van verdere informatie 
 • Wat zijn de 4 marketing communicatie strategieën?
  1 Informeren: geen sprake van beïnvloeding, 1 richting 
  2 Overreden: wel beïnvloeden, 1 richting  
  3. Dialogiseren: accent van bekendmaken, 2 richting  
  4. Formeren: accent van beïnvloeden, 2 richting 
 • Wat is de levenscyclus van een product?
  introductie fase 
  groeifase 
  volwassenheidsfase 
  eindfase 
 • Voor- en nadelen marketingcommunicatie instrumenten
  Persoonlijke verkoop:
  Voordelen: tweerichtingsverkeer persoonlijk en interactief contact 
  Nadelen: duur en tijdrovend 

  Reclame:
  Voordelen: groot bereik, relatief lage kosten 
  Nadelen: eenrichtingsverkeer, moeilijk om hele doelgroep te bereiken door versnippering media 

  Online communicatie 
  Voordelen: Direct contact, interactief & goed meetbaar 
  Nadelen: Veel onderhoud en bereik moeilijk voorspelbaar 

  Direct marketing/mail
  Voordelen: Rechtstreekse communicatie, kan gepersonaliseerd 
  Nadelen: Arbeids intensief 

  Sales promotion:
  Voordelen: kan impuls aankopen bevorderen, snel effect 
  Nadelen: vaak tijdelijk en teveel promoties kan het imago negatief beïnvloeden 

  Beurzen en tentoonstelling 
  Voordelen: direct contact, interactief en goed meetbaar 
  Nadelen: overlaad aan communicatie en vaak vluchtig contact 

  Evenementen:
  Voordelen: bezoekers ervaren een belevenis en persoonlijk interactief contact 
  Nadelen: voor persoonlijk contact moet de omgang beperkt blijven 

  Sponsoring:
  Voordelen: snel effect op merkbekendheid, mogelijk inhaken op hospitality 
  Nadelen: imago mede afhankelijk van gesponseerde en het effect is moeilijk meetbaar 
 • Wat is relatiemarketing?
  Onderhouden en verbeteren van duurzame relaties tussen een bedrijf en de verschillende marktpartijen en belangengroepen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Externe analyse
 1. hoe werd u op de hoogte gesteld van het evenement
 2. was dit uw eerste bezoek aan dit evenement
 3. zo nee hoe vaak hebt u dit evenement bezocht
 4. wat vond u van de bereikbaarheid van het evenement
 5. wat von u van de parkeervoorzieningen 
 6. bij betaalde evenementen wat vond u van de ticketprijs
 7. wat vond u van de locatie
6 aspecten interne evaluatie evenement
 1. zijn we tevreden over de totale verloop?
 2. was de klant wel tevreden?
 3. zijn we tevreden over de verschillende onderdelen zoals locatie, aankleding
 4. zijn de financiële doelstellingen gerealiseerd
 5. voldeed de samenstelling van het team
 6. hoe is de interne communicatie verlopen
Welke fases zijn er en leg ze uit
Initiatieffase: Een idee ontstaat, budget, vorm, data, locatie. SWOT

Conceptfase: Wordt concreter, Naamgeving, doelgroep, doelstelling, basisconcept, locatie, organisatie, PVA, budget, uitbesteden of zelf doen 

Uitwerkfase: Alle fases in conceptfase uitgewerkt, nu worden de vergunningen, leveranciers, sponsoring, verzekeringen geregeld 

Uitvoeringsfase: Alles wordt in detail uitgewerkt en vastgelegd. Een draaiboek en checklist en een voortgangsrapportage zijn van belang 

Evaluatiefase: Wat ging er goed, wat ging er minder goed 
Waarom is een evenement een project?
het is tijdelijk 
Eenmalig 
Resultaatgericht 
Onzekere afloop 
organisatorisch complex 
Aan welke eisen moet een evenmanager voldoen en welke eigenschappen moet hij beschikken?
- Omgaan met stresssituaties 
- Inventief zijn 
- Plannen & organiseren
- Teamveerband 
- Creatief & ambitieus 
Wat is het communicatieplan?
1. maken van analyse: info verzamelen mogelijke doelgroepen, wat hot is in de markt, hoe andere vergelijkbare evenementen communiceerde 
2. Bepalen doelgroep: definiëren aan de hand van gedragskenmerken 
3. Vaststellen doelstellingen: bepalen welke concert doelstellingen nagestreefd moeten worden SMART
4. Bepalen communicatiestrategie: welke manier wil je communiceren, hoe wil je de boodschap overbrengen 
5. Vaststellen boodschap: hoe je je wilt positioneren 
6. Keuze communicatiemiddelen 
7. Vaststellen budget: omvang budget bepalen 
8. Tijdsplanning 
9. Houden van evaluatie 
Waarvoor is een communicatieplan?
om tot de juiste communicatiemiddelen en media te komen, moet en stap voor stap een communicatieplan opgezet moeten worden
Noem een aantal Mediumtypes met een categorie, voor en nadelen daarvan
Printmedia:
Dagbladen: voor: hoog actueel bereik. Na: korte levensduur 
Tijdschriften: voor: Lange levensduur Na: Niet onmiddellijk groot bereik 

Audio en visuele media: 
Televisie: Voor: Hoge attentiewaarde. Na: Zapmoglijkheid 
Bioscoop: Hoge attentiewaarde. Na: Hoge productiekosten 

Interactieve media: 
Websites: voor: interactief Na: Bereik o.a. afhankelijk van zoekmachines 
Email: Voor: gepersonaliseerd. Na: Spam, korte boodschappen 

Outdoormedia:
Billboards Voor: groot bereik, goedkoop Na: vluchtig, vandalisme 
Vervoersreclame: Voor: Groot bereik, goedkoop Na: vluchtig, beperktcommunicatievermogen 
Hoe communiceer je richting de bezoekers?
- Informatie op website 
- Bewegwijzering 
- Plattegrond 
- tekstborden 
Wat is crowd control
Uitvoeren croont management. daadwerkelijk beheersten van mensenmenigte, zorgen voor voldoende ruimte op drukke plekken