Summary Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

-
ISBN-10 9066658797 ISBN-13 9789066658790
635 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland". The author(s) of the book is/are Maarten van der Linde. The ISBN of the book is 9789066658790 or 9066658797. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

 • 1 MOTIEVEN VOOR SOCIAAL WERK

 • Noem 5 Motieven voor sociaal Werk (in totaal 10)
  Interesse
  Opvoeding
  Afwisseling
  Status
  Macht
  Contact
  Ervaring
  Ontplooiing
  Schuldgevoel
  Onrecht
 • 1.       Godsdienstige levensbeschouwing: barmhartigheid en gerechtigheid

  2.       Medemenselijkheid: filantropia en humanitas

  3.       Openbare orde

  4.       Sociale angst

  5.       In stand houden van arbeidsreserve

  6.       Schuldgevoel en verontwaardiging

  7.       Emancipatie en zelfontplooiing

  8.       Het professionele motief

 • Wie is de stamvader van het joodse volk?
  Abraham
 • Hoever gaat de geschiedenis van het joodse volk terug?
  2000 v chr
 • hoe heet het basisboek van het jodendom?
  TENACH
 • Tsedaka is een islamitisch woord!
  niet waar
 • Tsedaka betekend gerechtigheid!
  Waar
 • Wat betekend Chesed?
  Barmhartigheid
 • Is chesed hebreews?
  ja
 • Was Maimonides een joods of een islamitisch geleerde?

  Joods
 • Wanneer leefde Maimonides?
  1135-1204
 • Werkte Maimonides de Tsedaka of de Chesed uit?
  Tsedaka (gerechtigheid)
 • In welke acht gradaties onderscheide Maimonides de Tsedaka?
  1. Behoeftigheid ontvanger, geen anonimiteit, evt. werkverschaffing
  2. Anonimiteit ontvager en gever
  3. Anonimiteit ontvanger
  4. Anonimiteit gever
  5. Gever geeft uit zichzelf
  6. Gever geeft nadat ontvanger erom gevraagt heeft
  7. Gever geeft minder en tegen zijn zin in
 • OP welke tree van de ladder van Maimonides komt;

  Anonimiteit gever

  4

 • noem de twee bovenste treden van de ladder van Maimonides
  1. Behoeftigheid ontvanger, geen anonimiteit, evt. werkverschaffing
  2. Anonimiteit ontvager en gever
 • door de Zakat te betalen kan een Moslim god dienen, klopt dit?
  ja
 • welk recht hebben de armen volgens de islam?
  Zakat; verplichte aalmoezen
 • hoe heet het verplicht geven van aalmoezen in de islam
  Zakat
 • is zakat vrijwillig?
  nee
 • Wat betekend Zakat
  = reiniging d.m.v. geven van giften aan armen
 • Waartoe behoren de volgende zuilen;
  1. de geloofsbelijdenis
  2. rituele gebeden
  3. Zakat; het geven van aalmoezen
  4. vasten tijdens de ramadan
  5. pelgrimstocht naar Mekka
  Islam
 • noem de vijf fundamentel verplichtingen van de islam
  1. de geloofsbelijdenis
  2. rituele gebeden
  3. Zakat; het geven van aalmoezen
  4. vasten tijdens de ramadan
  5. pelgrimstocht naar Mekka

 • Wat houdt gerechtigheid in?
   Gerechtigheid is o.a.
  Men handelt rechtvaardig wanneer men het welzijn van de gemeenschap vergroot. Een rechtvaardige is anderen tot zegen. Het recht is erop gericht deze gerechtigheid te bewaren en ieders recht te beschermen
 • Leg uit wat barmhartigheid inhoudt
  Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van medelijden met mensen die het moeilijk hebben

  of
  Barmhartigheid is de behoefte om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren.
 • Leg uit wat een humanistische levensbeschouwing inhoud
  Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt en die uitgaat van de waarde van de mens
 • Wie is de stamvader van de Islamiten?
  Abraham
 • Wanneer leefde Mohammed?
  570-632
 • Wie is Mohammed 570-632
  De grondlegger van de Islam
 • wanneer is de Islam gesticht?
  613 na Chr.
 • Wat betekend Islam
  overgave of onderwerping
 • Islam betekend overgave of onderwerping, klopt dit?
  ja
 • Wie is 'majoor' Alida Boshardt (1913-2077)
  het gezicht van het leger des heils
 • (barmhartige sameritaan) Van wie kreeg de reiziger hulp?

  Sameritaan (een met joden op slechte voet staande buitenlander)
 • (Barmhartige sameritaan) Van wie kreeg de reiziger geen hulp?
  Priester,
  Leviet (tempeldienaar)
 • Wie schreef het verhaal van de Barmhartige Sameritaan?
  (arts) Lucas, schrijver van het Lucas evangelie.
 • Wie heeft in 1160-1260 opnieuw "het begraven van de doden aan de werken van barmhartigheid toegevoegd? en waarom?

  Paus Innocentius, het was in de vergetelheid geraakt.
 • Wie was de man die "het begraven van de doden" in 245-325, aan de werken van barmhartigheid toevoegde?
  Vader Lactanius
 • Wie is Vader Lactanius?
  De man die "het begraven van de doden aan de werken van barmhartigheid toevoëgde
 • Wat deed kerkvader Lactanius (245-325) met de volgende zin;
  het begraven van de doden
  Toevoegen als 7e tree in het werk van barmhartigheid
 • Waarvan is de volgende zin onderdeel;

  Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe

  De werken van Barmhartigheid
 • Waar gaat het werk van Barmhartigheid over?
  Het gaat over Naastenliefde
 • Wat zijn de acht regels van het werk van Barmhartigheid?

  1. Ik had honger en jullie gaven mij te eten
  2. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken
  3. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op
  4. ik was naakt en jullie kleedden mij
  5. Ik was ziek en jullie bezochten mij
  6. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe

   

 • Wie citeerd Jezus met de werken van Barmhartigheid?
  De profeet Jesaja
 • Aan wie verleenden de Christenen in de tijd van Jezus hulp aan?
  Iedereen
 • Wat is caritas
  Liefde; gepredikt door Christus
 • "De Christus" betekend
  de gezalfde
 • Wie is de stamvader van het Christendom?
  Abraham
 • Waaruit is het christendom ontstaan?
  Het jodendom
 • Noem de acht gradaties van Tsedaka van Maimonides
  1. Behoeftigheid ontvanger, geen anonimiteit, evt. werkverschaffing
  2. Anonimiteit ontvager en gever
  3. Anonimiteit ontvanger
  4. Anonimiteit gever
  5. Gever geeft uit zichzelf
  6. Gever geeft nadat ontvanger erom gevraagt heeft
  7. Gever geeft minder en tegen zijn zin in
 • Noem de twee laagste van de ladder van Maimonides
  1. Gever geeft nadat ontvanger erom gevraagt heeft
  2. Gever geeft minder en tegen zijn zin in
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat "Charitas" voor?
Dienende liefde
Wat verstaan we onder "Sociale angst"?
De angst voor opstand en revolutie
Wat betekent "humanitas"?
Menselijkheid
Wat betekent "filantropia"?
Menslievenheid
Wat betekent "barmhartigheid"?
Liefdevol, medelijden, mededogen
Waar staat WMO voor?
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
wanneer was de 80 jarige  oorlog
1586- 1648
welke boek schreef Juan Luis Vises?
subventione pauperum
wat  kennen we nu als de voedselbank?
de heilige graal tafel.
op wat bracht de renaissance veel kritiek?
op de traditie van de kerken en kritiek op de armenzorg.