Summary Basisboek huiselijk geweld signaleren, melden en aanpakken

-
ISBN-10 9046901203 ISBN-13 9789046901205
87 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek huiselijk geweld signaleren, melden en aanpakken". The author(s) of the book is/are H Janssen B Vissers W Wentzel. The ISBN of the book is 9789046901205 or 9046901203. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek huiselijk geweld signaleren, melden en aanpakken

 • 1.1 geweld in gezinnen

 • geweld in gezinnen vormt een  inconvenient truth, betekenis?
  veel mensen weten dat het er is maar hebben het er liever niet over. Taboe
 • van alle geweldsvormen komt huiselijke geweld het meeste voor.
  ieder jaar zeker 150 dodelijke slachtoffers, 75 vrouwen, 25 mannen, 50 kinderen.
 • incidenteel geweld structureel geweld
 • huishoudelijk geweld in alle rangen en standen. meest gevallen waar problemen zich opstapelen ,. geldzorgen problemen werk, verslavingen. psychische en psychiatrische problemen, achterstelling van vrouwen/meisjes
 • 1.2 kenmerken van geweld in gezinnen

 • 6 vormen van huiselijk geweld;
  1. fysieke mishandeling
  2. seksuele mishandeling
  3. psychische mishandeling
  4. fysieke mishandeling
  5. psychische of emotionele verwaarlozing
  6. financiele uitbuiting
 • schatting van aantal geweldsincidenten in de privé sfeer in Nederland
  500.000 slechts 60.000 meldingen bij politie
 • De cyclus van huiselijk geweld, welke fases?
  • oplopende spanningen, woordewisseling,schelden, uitdagen, dreigen
  • aanloop naar (nieuw) geweld ; spanningen leiden tot angst, onderwerping controle verlies.
  • geweldsuitbarsting; spanningen escaleren in fysiek geweld, seksueel of psychisch geweld. kan eenzijdig of wederzijds zijn
  • witte broodsweken, shock ontkenning ongeloof en schaamte. pleger voelt zich schuldig, probeert het weer goed te maken
 • Hoe lang duurt een cyclus  gemiddeld
  drie tot vier weken, in de loop van de tijd steeds korter  soms zelfs tot en met dagelijks
 • 1.3 gevolgen van huiselijk geweld

 • hoe ernstig gevolgen zijn huiselijk geweld afhankelijk van factoren, welke?
  • ernst en de duur van het geweld
  • mate van intimidatie
  • frequentie
  • mate van macht en dwang
  • opgelegde geheimhouding
  • leeftijd slachtoffer
  • relatie tot pleger
  • opvang erna
 • Gevolgen huiselijk geweld
  • fysieke gevolgen
  • psychische gevolgen
  • psycho sociale gevolgen
  • transgenerationele overdracht
  • maatschappelijk gevolgen
 • Van Dijk Intomartonderzoek 1997, 1000 mannen en vrouwen gevraagd naar ervaringen huiselijk geweld
 • 1.3.1 fysieke gevolgen

 • fysieke gevolgen in ongeveer de helft van de gevallen
  44% procent medische hulp nodig
  1 op de 8 slachtoffers langdurig medische zorg
  mishandelde vrouwen 2x vaker naar huisarts 3 tot 7x meer pijnstillers
  10% kinderen met fysiek letsel als gevolg van huiselijk geweld
 • 1.3.2 psychische gevolgen

 • isolement door loyaliteit, leven met een geheim, chronische bron van spanningen en angst.

  negatief zelfbeeld, gebrek aan gevoel voor eigenwaarde , depressieve gevoelens en gedachten.

  slachtoffers kunnen trauma's oplopen , deze hebben invloed op de hersenen, geheugen en zelfbeeld.
  kunnen leiden tot wanhoop, angst, machteloosheid en woede. kan leiden tot psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, zelf beschadiging en suïcidaal gedrag.
 • slachtoffer gaan overlevingsstrategieën toepassen, om overeind te blijven.
  dissociatie; vermogen om gedachten en gevoelens even weg te duwen, helpt om pijnlijke situatie te ontvluchten. kan een patroon in ontstaan zodat het later problemen gaat geven,
 • psychische gevolgen volgens kinderarts Ben Rensen
  fysieke kindermishandeling leidt tot isolement en verstoorde sociale en intellectuele ontwikkeling

  psychische mishandeling kinderen ontwikkelen zich als klampers of angstige vermijdende mensen.

  psychische verwaarlozing leidt tot een onstilbare honger naar affectie

  seksueel misbruik afhankelijk van de aard  leidt tot schaamte en schuldgevoelens, minder eigenwaarde, angst,psychosomatische klachten, relatieproblemen, twijfels seksuele identiteit, verseksualiseerd gedrag en exhibitionisme.
 • 1.3.3 psychosociale gevolgen

 • scheidingen, problemen op werk door concentratie,
  ziekteverzuim. ( schatting 10 tot 15% ziekteverzuim huiselijk geweld)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.