Summary Basisboek informatie & control

-
ISBN-10 9001796273 ISBN-13 9789001796273
231 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek informatie & control". The author(s) of the book is/are Eddy Vaassen. The ISBN of the book is 9789001796273 or 9001796273. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek informatie & control

 • 1 Ap[pels

 • blabla
 • interne beheersing
  zorgen ervoor dat een organisatie beschikt over relevante en betrouwbare informatie en het in goede banen leiden van operationele processen.
 • management control
  is gericht op de basis van de strategische doelstellingen en met behulp van relevante en betrouwbare informatie, uitoefenen van control op de mederwerkers.
 • informatiemanagement
  is gericht op de beschikbaarheid van informatie.
 • bestuurlijke informatie
  omvat alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere zin , het doen functioneren van de huishouding, en ten behoeve van de verantwoordingen die daarvoor afgelegd moeten worden
 • interne beheersing
  moet zorgen voor: 1. voor betrouwbare informatie
  2. het waarborgen van de volledigheid en de ingaande kasstromen en juistheid van uitgaande kasstromen.
  3. het minimaliseren van het risico van onjuiste beslissingen.
  4. het vermijden van juridische conflicten

 • er zijn 4 elementen nodig om een proces te beheren 
  1. een duidelijk meetbaar doel
  2. duidelijke meetbare output
  3. corrigerende acties
  4. een voorspellend model
 • 1.1 Organisaties en control

 • Het begripconstituerend control bestaat uit 3 elementen, welke?
  1. het  element.
  2. het terugkijkend element.
  3. vooruitkijkend element
 • Het begrip constituerend control bestaat uit 3 elementen, welke?
  1. het terugkijkend element
  2. Het vooruitkijkend element
  3. constituerend
 • Waar staat het begrip controle voor?
  Het begrip control staat voor de toetsing van een realiteit (ist) aan de norm (soll).
 • Terugkijkend element
  Het afleggen van verantwoording, het detecteren van afwijkingen van gestelde criteria en het nemen van corrigerende maatregelen
 • Een organisatie heeft altijd behoefte aan informatie, waarom is informatie van belang?
  Informatie is van belang voor het nemen van beslissingen, het controleren van processen, het aansturen van werknemers en het afleggen van verantwoording. Daarnaast is het van belang dat de organisatie beschikt over betrouwbare en relevante informatie. 
 • Waarop is het vakgebied management control gericht?
  Dit vakgebied is gericht op het op basis van de strategische doelstellingen en met behulp van relevante en betrouwbare informatie nemen van beslissingen.
 • Hoe heet het vakgebied dat primair is gericht op de beschikbaarheid van informatie?
  Informatiemanagement
 • Vooruitkijkend element
  Het nemen van beslissingen om afwijkingen van gestelde criteria tot een minimum te beperken
 • Constituerend element
  Het treffen van zodanige organisatorische maatregelen dat afwijkingen van vastgestelde criteria, zoals standaarden of doelstellingen, zo veel mogelijk worden voorkomen
 • 1.2 Betekenis van het begrip interne beheersing

 • Wat is het doel van interne beheersing?
  Interne beheersing heeft als doel het in goede banen leiden van transacties waarbij de organisatie is betrokken. 
 • Waaruit is interne beheersing ontstaan?
  Het is ontstaan vanuit de bestuurlijke informatievoorziening en daarmee met de gedachte dat kwalitatief hoogwaardige informatie essentieel is om een organisatie te beheersen en te besturen. 
 • Wat zijn de 4 belangrijke doelstellingen van interne beheersing?
  1. Het vermijden van juridische conflicten.
  2. Het zorgen voor een betrouwbare informatievoorziening.
  3. Het minimaliseren van het risico van onjuiste beslissingen. 
  4. Het waarborgen van de volledigheid van ingaande kasstromen en juistheid van uitgaande kasstromen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.