Summary Basisboek journalistiek

-
ISBN-10 9001517048 ISBN-13 9789001517045
185 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek journalistiek". The author(s) of the book is/are Nico Kussendrager. The ISBN of the book is 9789001517045 or 9001517048. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek journalistiek

 • 1.1 Het lezen van de krant

 • Definitie krant
  Een bepaald, op geregelde tijden, meest dagelijks verschijnend drukwerk ter verspreiding van nieuws en wetenswaardigheden en tot voorlichting van het publiek
 • Kenmerken van krantn
  Gedrukt
  verschijnen regelmatig
  vv nummer en datum
  hebben een naam
  hebben een beginselverklaring en vaak een lijfspreuk of vignet
  bevatten een veelheid aan nieuws
  gericht op breed publiek
  presenteren nieuws op herkenbare manier
  vertegenwoordigen maatschappelijke stroming
 • Kenmerken waarmee ze zich avn elkaar onderscheiden
  1 verschijningsfrequentie
  2 verspreidingsgebied
  3 tijdstip van verschijnen
  4 inhoud en kwaliteit
  5 functie
  6 doelgroep
  7 formaat
 • 2.2 Deelredacties

 • Vijf meest voorkomende deelredacties

  1. Hoofdredactie

  2. Centrale redactie

  3. Eindredactie

  4. Beeldredactie

  5. Opmaakredactie

 • Schrijvende redacties

  Binnenlandredactie

  buitenlandredactie

  parlementaire redactie

  financiele redactie

  sociaaleconomische redactie

  kunstredactie

  sportredactie

  nieuwsdienst/reportage/verslaggeverij redactie

  opinieredatie

  stadsredactie

  provincieredactie

 • Gespecialiseerde redacties

  Milieuredactie

  redactie minderheden

  redactie consumentennieuws

  Onderwijsredactie

  Wetenschapsredactie

  Mediaredactie

  Internetredactie

 • 2.4 Persberichten en samenwerkingsverbanden

 • Persbureaus
  Reuters
  Agence France Press (AFP)
  Associated Press (AP)
  Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)
 • 2.5 Journalistiek, journalisten en arbeidsomstandigheden

 • Journalistiek
  Activiteit die erop gericht is nog onbekende of nieuwe feiten, meningen en impressies te verzamelen, te ordenen en te publiceren, zodat een groot publiek daarvan kennis kan nemen. De journalistiek heeft tevens tot taak deze feiten te analyseren
 • 3.1 Journalistiek

 • Kenmerken nieuwe journalistiek
  Open en gesloten media
  Professionele en amateurjournalistiek
  De wraak van de plaatjes
  Nieuwe informatiebehoefte
  Digital story-telling
 • Digital story telling
  1 multimediaal
  2 user driven
  3 non-lineair
 • Elementen in opmaak ontleend aan internet
  1 belangrijke rol van de nieuwsfoto
  2 de scannable lay-out van de pagina
  3 boxen met deelinformatie, vooral bij achtergrondverhalen met veel researchelementen (hypertext op papier)
  4 lengte van verhaal teruggebracht naar 300 woorden (was 700)
 • 4.1 Journalistieke attitude

 • Eigenschappen journalist

  Zelfkennis

  zelfkritiek

  gevoel voor nieuws

  algemene ontwikkeling

  persoonlijkheid

  betrokkenheid

  empathie

  sociale vaardigheden


 • Attitudekenmerken: 7 e's die gedrag journalist beinvloeden

  1 empathie

  2 engagement

  3 emotie

  4 ethiek

  5 ego

  6 ervaring

  7 efficiency (werken onder druk)

 • Enquete uitslagen beoordelen

  1 welk belang heeft opdrachtgever bij de uitkomst van het onderzoek

  2 hoe luidt de vraagstelling

  3 hoe luidt de definitie

  4 is de betekenis van de vraag hetzelfde gebleven

  5 hoe zijn deelnemers geselecteerd, hoe groot is non response

  6 worden appels met peren vergeleken

 • Aandachtspunten voor journalist

  Feiten verzamelen en niet opinies verwoorden als een troubadour

  Pas op met verwachtingen en (voor)oordelen

  Waarnemingen (Walter Lippmann 1922: ooggetuigen brengen geen verslag uit, ze interpreteren/converteren)

  Leugens

  Goed lezen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.