Summary Basisboek Logistiek

-
ISBN-13 9789001877521
317 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Basisboek Logistiek
 • Ad van Goor & Hessel Visser
 • 9789001877521
 • 1st

Summary - Basisboek Logistiek

 • 1 Marktgestuurde Logistiek

 • Definitie logistiek
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing van de feitelijke goederenstroom vanaf de ontwikkeling van een product en inkoop van grondstoffen, via productie en distributie van het eindproduct naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen.
 • Bedrijfslogistiek omvat vier deelgebieden:
  1. Inkooplogistiek
  2. Productielogistiek
  3. Distributielogistiek
  4. Retourlogistiek
 • Inkooplogistiek
  Alle activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om jouw product te fabriceren.
  inkoop proces is te onderscheiden in:
  • Commerciële inkoop (richt zich op relatie met leverancier)
  • Inkooplogistiek (richt zich op het ter beschikking komen van de juiste hoeveelheid product met de afgesproken kwaliteit tegen de juiste prijs en op de juiste plaats)  
 • Productielogistiek
  Richt zich op de inrichting van het productieproces
  Productieproces is te onderscheiden in:
  • Productiebeheerding (gaat over de noodzakelijke capaciteit aan mensen, gereedschappen en machines. Efficiënte inrichting van fabriek)
  • Material management (tijdige aanvoer naar de verschillende van de juiste grondstoffen, onderdelen en halffabricaten)
 • Distributielogistiek
  Gaat over drie onderwerpen: de (locatie en inrichting van) magazijnen, het beheren van de voorraden en het transport. 
  • Commerciële distributie (heeft te maken met de verkoopkanalen)
  • Logistieke distributie (richt zich op de feitelijke goederenstroom van eindproducten)
 • Retourlogistiek
  Bedrijfsklanten en consumenten kunnen verschillende redenen hebben om ene ontvangen product terug te sturen.
 • Integraal logistiek concept
  4 basis elementen:
  • Grondvorm: hierbij worden alle logistieke processen geanalyseerd, van de levering van de grondstoffen via de productie en de verkoop aan de consumenten tot en met de nazorg. 
  • Besturing: na grondvorm komt besturing van de processen. De centrale vraag: wie geeft de impuls tot een transactie in de keten? Het is van belang om te bepalen waar voorraad in de keten dient te worden aangehouden om op tijd te kunnen voldoen aan de klantenwensen.
  • Informatiesysteem: hiermee worden de logistieke processen aangestuurd.
  • Logistieke organisatie: op welke wijze zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot de logistiek geregeld?
 • Diensten
  Diensten zijn niet-tastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten, waarbij tijdens de gelijktijdige consumptie directe behoefte bevrediging centraal staat.
 • Diensten bezit vier kenmerken:
  1. Ontastbaarheid
  2. Vergankelijkheid (niet van te voren maken, bewaren en opslaan)
  3. Heterogeniteit
  4. Gelijktijdige consumptie
 • 2 doelstellingen van logistiek
  Het bieden van klanttevredenheid (optimale kwaliteit) en dit tegen de laagste kosten
 • Definitie optimale kwaliteit
  • Technische kwaliteit (uitvoering product)
  • logistieke kwaliteit (servicegraad ervaring klant)
 • Productlevenscyclus
  1. Introductiefase
  2. Groeifase
  3. Verzadigingsfase
  4. Vervalfase
 • Wat zijn de logistieke aspecten van het product of de dienst?
  • Inkoop en opslag
   • Marktonderzoek op de inkoopmarkt doen
   • Leveranciers vergelijken
   • Levertermijnen moeten overeenkomen en anders een goede planning maken bij inkoop
   • Voldoende opslagruimte
  • Productie en distributie
   • Hoe zet je de productieproces op?
   • Distributiekanaal: op welke wijze komen de ingekochte producten of geproduceerde producten of diensten bij de klant terecht? 
   • Veel organisaties laten systematisch marktonderzoek onder hun klanten uitvoeren
   • Je moet stilstaan bij retour.
 • Belangrijkste kosten in het ontwikkelingstraject:
  • Kosten voor de technische ontwikkeling van een product (bij. technische tekening, schaalmodel)
  • Kosten voor het ontwerpen van de processen die nodig zijn voor het uiteindelijk produceren en op de markt brengen van het product
  • Kosten voor het testen van een nieuw product.
 • 2 van vraag naar logistieke planning

 • Vier verschillende vraagvoorspelmethoden:
  1. Intuïtieve methoden
  2. Kwalitatieve methoden
  3. Causale methoden
  4. Tijdsreeksmodellen
 • Intuïtieve voorspelmethoden
  Als hij gebruikmaakt van zijn intuïtie, zal een fabrikant of winkelier op zijn gevoel en op basis van zijn ervaringen producten inkopen.
 • Kwalitatieve voorspelmethoden
  Er vind een klantenonderzoek plaats, de reactie van mensen is dan bepalend voor het te verwachten succes van een nieuw product
 • Causale voorspelmethoden
  Een winkelier weet dat onder bepaalde omstandigheden de vraag naar ene product zal toenemen. (seizoen)
 • Tijdreeksvoorspelmethoden
  Bij een vraagvoorspelling op basis van tijdsreeksen wordt gebruikgemaakt van omzetcijfers uit het verleden.
 • Indirect verkoopkanaal
  Hier worden de computers van de producent via een groothandel en een detaillist aan de klant geleverd
 • Directe verkoopkanaal
  Levering vind plaats van de producent rechtstreeks aan de klant
 • Pullstrategie
  De klant trekt een product uit de keten
 • Pushstrategie
  De fabrikant duwt de geproduceerde goederen als het ware door de keten
 •  Verkoopstrategie
  Als je een verkoopstrategie wilt ontwikkelen, dan zal je je de vraag moeten stellen: wie zijn mijn potentiële klanten?
 • Servicegraad
  Een hoge servicegraad betekent voor het logistieke proces dat er voldoende voorraad in de keten moet zijn om binnen acceptabele termijnen te kunnen leveren. Voorraad- en rentekosten zullen stijgen door hoge servicegraad.
 • E-commerce
  E-commerce is via de directe weg bestellen. Kan voor de leverancier tot lagere distributiekosten leiden. Nadeel: klant heeft geen mogelijkheid om producten te bekijken en te vergelijken.
  E-commerce groeit vooral snel in non-food artikelen.
 • Wat hebben marketing en logistiek met elkaar gemeen?
  Marketing levert de instrumenten om de verkoop te stimuleren, logistiek richt de processen in om de goederen te kunnen leveren.
 • Vier P's
  1. Prijs 
  2. Product
  3. Plaats 
  4. Promotie
 • Waarom is een verkoopplanning nodig?
  Om een betrouwbare productieplanning en inkoopplanning op te stellen. Belangrijkste doelstelling: het nemen van goede beslissingen over de wijze waarop de processen worden ingericht (sales & operationionsplanning)
 • S&OP
  Hier wordt de verkoopplanning vergeleken met de informatie over de hoeveelheden voorraden en met de productieplanning. Met de vergelijking van deze drie elementen - verkoopplan, voorraadgegevens en productieplanning - probeer je zo veel mogelijk te voldoen aan de wensen van jouw klanten en daarbij de kosten zo goed mogelijk in de hand te houden
 • Een ondernemer moet belangrijke beslissingen nemen op het gebied van de logistiek, zoals:
  • Hoeveel producten ga ik produceren?
  • Hoeveel grondstoffen en onderdelen bestel ik?
  • Hoe organiseer ik de distributie naar mijn klanten?


  De te verwachten vraag is daarbij het uitgangspunt 
 • Hoe stel je een verkoopplan op en wat is het?
  Op basis van de vraagvoorspelling en de verkoopstrategie stel je een verkoopplan op. Een verkoopplan is een rapport dat aangeeft welke verkoopkeuzes de onderneming maakt en op welke wijze de processen inricht om je verkoopdoelstellingen te kunnen halen
 • In een goed marketing- en verkoopplan wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
  1. Ondernemingsstrategie
  2. Concurrentiepositie
  3. Verkooporganisatie
  4. Commerciële doelstellingen
  5. Levenscyclus van het product
 • Ondernemingsstrategie
  Omvat de visie en de missie van de onderneming. Het Het verkoopbeleid wordt sterk bepaald door de strategische keuzes van de onderneming.
 • Concurrentiepositie
  Na een analyse van de concurrentiepositie van de onderneming op de markt kun je bepalen wat je wilt bereiken, zowel kwantitatief als kwalitatief. (SWOT). Wat is het beleid van de concurrentie en welke doelgroepen zijn er in de markt die je kunt en wil bedienen?
 • Verkooporganisatie
  Kies je voor direct of indirect verkoopkanaal? Hoeveel personeel nodig? Het gaat vooral om de manier waarop je jouw bedrijf aan je klanten presenteert.
 • Commerciële doelstellingen
  Een doelstelling kan zijn dat je op lange termijn jouw producten wilt verkopen of dat je juist op korte termijn een snel resultaat wilt behalen. Ook kun je ervoor kiezen met verschillende producten op de markt te komen of juist met één product succes proberen te behalen.
 • Levenscyclus van het product
  Kan lang of kort zijn. Producten zijn soms maar even in trek bij de klant. Dan moet je snel weer voor een nieuw variant of een nieuw product zorgen.
 • Kosten in marketing- en verkoopplan
   • De kosten voor het inrichten van een traditioneel distributiekanaal
   • De kosten voor het opzetten van een website bij e-commerce
   • De kosten voor het promoten van het product
 • Met welke verkoopkosten moet je rekening houden
  De belangrijkste kosten zijn voor het verkooppunt, het verkooppersoneel, de promotie en de financiering
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Basisboek Logistiek
 • Arend Roelofs Goor Hessel Marius Visser Muriël van Alphen
 • 9789001816889 or 9001816886
 • 2013

Summary - Basisboek Logistiek

 • 1 Marktgestuurde logistiek

 • Door wat wordt logistiek aangestuurd?
  Logistiek wordt aangestuurd door de wensen en eisen van de klant
 • welke stroom is er naast de goederenstroom ook nodig in de logistieke keten ?
  Naast de goederenstroom is er ook sprake van een informatiestroom, waarin verschillende partijen in een keten informatie met elkaar uitwisselen. bv; de vraag naar een product; de nog beschikbare voorraad of de lopende bestellingen.
 • Wat is de 3de stroom ?
  De geldstroom is de 3de stroom. De goederen worden verkocht, de klant betaalt hiervoor een geldbedrag. Dit geld moet de kosten om te produceren dekken.
 • Wat is de belangrijkste doel van de logistiek?
  De goederenstroom zodanig organiseren dat de kosten zo laag mogelijk blijven en dat de klant zo tevreden mogelijk is over het product dat hij koopt
 • Hoeveel deelgebieden omvat de logistieke keten?
  4 Deelgebieden
 • omschrijf de 1ste deelgebied
  1/Inkooplogistiek: omvat alle activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om een product te fabriceren. Het inkoopproces is te onderscheiden in commerciële inkoop en feitelijke inkooplogistiek.
  Commerciële inkoop richt zich op de relatie met de leverancier.
  feitelijke inkooplogistiek begint feitelijk met het bestellen en vervolgens het ontvangen van de goederen.
 • Omschrijf de 2e deelgebied
  2/Productielogistiek: richt zich op de inrichting van het productieproces.
  hierin kan onderscheid gemaakt worden in productiebeheersing en material management.
  Productiebeheersing gaat over de noodzakelijke capaciteit aan mensen, gereedschappen en machines. Ook de efficiënte inrichting van een productiebedrijf heeft te maken met productiebeheersing.
  Material mangement gaat over de tijdige aanvoer van de juiste hoeveelheden grondstoffen, onderdelen en halffabricaten.
 • Omschrijf de 3e deelgebied.
  3/distributielogistiek: gaat algemeen over 3 onderwerpen; de locatie en inrichting van magazijnen; het beheren van de voorraden en het transport.
  Distributie is te onderscheiden in commerciële en logistieke distributie.
  commerciële distributie heeft te maken met de verkoopkanalen. Logistieke distributie richt zich op de feitelijke goederenstroom.
 • Omschrijf de 4de deelgebied.
  4/Retourlogistiek: een klant kan verschillende redenen hebben om een ontvangen product terug te sturen.
  Het organiseren van de retourstromen vraagt om een logistieke aanpak
 • Wat gebruikt men om de logistieke processen in een onderneming te beschrijven?
  Men gebruikt het integraal logistiek concept. Met dit concept kunnen de 4 basiselementen van het logistiek proces geanalyseerd worden.
 • Wat zijn de basiselementen van dit concept?
  - de grondvorm: hierbij worden alle logistieke processen geanalyseerd. Daarbij worden ook de voorraadpunten in de keten in beschouwing genomen
  -De besturing: De centrale vraag bij de besturing van de processen 'wie geeft de impuls tot een transactie in de keten?'. De termen push en pull komen hier aan de orde. Tevens is het hier van belang om te bepalen waar voorraad in de keten dient te worden aangehouden om op tijd te kunnen voldoen aan de klantwensen.
  -Informatiesysteem: hiermee worden de logistieke processen ondersteunt.
  -Logistieke organisatie: het gaat hier om de wijze waarop de personele opbouw van het bedrijf wordt gerealiseerd. Wie is verantwoordelijk voor welke gedeelte van de grondvorm: het proces, de besturing en de informatie.
 • Wat zijn diensten?
  Diensten zijn ontastbare en relatief vergankelijke activiteiten waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftebevrediging centraal staat.
 • Wat zijn de kenmerken van diensten?
  1/ Ontastbaarheid: een dienst kan men niet vastpakken
  2/vergankelijkheid: een dienst is tijdelijk, men kan het niet van tevoren maken, bewaren of opslaan 
  3/Heterogeniteit: elke dienst is weer anders. Heterogeniteit ontstaat door de interactieve tussen de dienstverlener en de klant.
  4/Interactieve consumptie: De klant is aanwezig bij het verlenen van de dienst. bv chirurgische ingreep
 • Wat is optimale kwaliteit?
  Optimale kwaliteit omvat zowel de technische kwaliteit als de logistieke kwaliteit van een product of dienst.
  Onder technologische kwaliteit  wordt de uitvoering van het product verstaan.
  De logistieke kwaliteit is de servicegraad die de klant ervaart.
  Hoge logistieke kwaliteit betekent op tijd, in de juiste hoeveelheid en samenstelling het product leveren op de juiste plaats.
 • Wat is de levenscyclus van een product of dienst?
  Hoe lang men verwacht een product of dienst te verkopen.
 • Geef de fases van de productlevenscyclus?
  1/introductiefase: product is weinig bekend
  2/groeifase: is van groot belang voor de fabrikant, er is vraag naar het product.
  3/verzadigingsfase: er zijn bijna geen nieuwe klanten te vinden, product trekt concurrenten aan die een vergelijkbaar product op de markt brengen.
  4/vervalfase: het product wordt bijna niet meer verkocht--> outlet.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem de drie vormen van e-procurement
1. E-sourcing
2. E-ordering
3. E-facturing
Wat zijn product gerelateerde goederen
Dit zijn grondstoffen die een product of voor een dienst gebruikt worden.
Wat is NRP
Niet-product gerelateerde goederen:
dit zijn goederen en/of diensten die geen deel uitmaken van de uiteindelijk te verkopen producten en diensten. 
(Bijvoorbeeld: telecommunicatie, toiletpapier, olie voor de machines, catering etc.)
E-procurement
Inkopen via het internet
A.d.h.v. De kraljicmatrix komt een onderverdeling in 4 groepen in te kopen producten:
1. Routineproducten
2. Hefboomproducten
3. Knelpuntproducten
4. Strategische producten
Inkoopbeleid volgens de kraljicmatrix
Dit is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen welk inkoopbeleid past bij welk soort product. Eerste inventariseer je wat je inkoopt en daarna bepaal je jouw leveranciersbeleid. 2 criteria gebruikt:
1. Invloed op de winst (marge):
dit betreft de verandering in de winst van het bedrijf als het product duurder of goedkoper wordt.
2. Complexiteit van het product of de dienst een belangrijke rol:
hoe complexer de inkoopmarkt, des te groter het risico.
Inkopen volgens de ABC-analyse (80-20 regel)
1. A-artikelen (snellopers):
deze vertegenwoordigen een groot deel (80%) van de omzet, maar slechts een klein deel van het totaalaantal producten. 
2. B-artikelen (middengroep):
deze groep is een klein deel van de omzet (15%)
3. C-artikelen (langzaamlopers):
deze groep bevat het grootste aantal producten, maar vertegenwoordigt slechts een klein deel van de total omzet (5%)
Vier voorraadsituaties
Duur/preventief= MRP
Goedkoop/preventief= MRP/bestelpuntmethode
Duur/correctief= SPM
Goedkoop/correctief= bestelpuntmethode
Benoem de twee vormen om het inkoopbeleid te formuleren (hoe kun je in te kopen producten classificeren?)
2 methoden die richtinggevend zijn voor het inkoopbeleid van een onderneming:
1. ABC-analyse
2. Kraljicmatrix
Service supplychain
Kenmerkt zich door een groot aantal verschillende servicelevels en aangeboden services. Het vaststellen van de logistieke doelen in de servicesupplychain moet de basis zijn voor een goed servicelogistiek concept.