Summary Basisboek opvoeding

-
ISBN-10 9006951935 ISBN-13 9789006951936
263 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek opvoeding". The author(s) of the book is/are Hans Malschaert, Marinus Traas Ivonne Hermens Tekst Totaal Ivonne Hermens Tekst Totaal. The ISBN of the book is 9789006951936 or 9006951935. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek opvoeding

 • 1 Wat is opvoeding eigenlijk?

 • Wat is opvoeding?
  Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording. 
 • Wat zei Lodewijck Frencken over opvoeding?
  Een kind is op opvoeding aangewezen
 • In welke situaties wordt een  kind opgevoed? 
  Gezin, school, buurt en leeftijdsgenoten
 • Wat is een identificatiekader?
  Een groep waarmee je jezelf identificeert. 
 • Wat zijn opvoedingsdoelen?
  - Jezelf handhaven in de maatschappij
  - Ontwikkelen van een eigen identiteit
  - Zelf ontplooiing
 • Wat zijn opvoedingsvoorwaarden?
  - Pedagogische relatie kind en ouder
  - Veiligheid tijdens de opvoedsituatie
  - Uitdaging
  - Echtheid / authentiek 
 • Wat zijn opvoedingsmiddelen?
  - Straffen / negeren
  - belonen
  - humor
  - praten ect
 • Wie heeft Jeugdland opgericht en wat is het?
  Lea Dasberg in 1971.  Omdat ze vond dat kinderen werden gezien als kleine volwassenen
 • Wie zei de zin: een kind is op opvoeding aangewezen?
  Els - Lodewijck - Frencken
 • Wat is de definitie van opvoeding?
  Opvoeding is een bepaalde manier van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is om steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording
 • Wat komt er nog meer aan te pas bij opvoeding ipv alleen opvoeder en jeugdige?
  Maatschappelijke context. School, gezin, vrienden
 • Wat heeft de school met opvoeding te maken?
  De school neemt steeds meer opvoedingstaken over
 • Wat zijn de opvoedingsdoelen?
  Leren handhaven in de maatschappij, zichzelf ontplooien, het ontwikkelen van een eigen identiteit
 • Wat zijn de opvoedingsvoorwaarden?
  Opvoedingsrelatie, veiligheid, uitdaging, echtheid / authentiek
 • Wat is jeugdland en wie heeft het opgericht?
  Lea Dasberg in 1971. Kinderen mogen niet meer blootgesteld worden aan enge dingen / volwassenen zaken.
 • 1.1 Inleiding

 • Langeveld: Opvoeding is omgang tussen volwassenen en kinderen. Die omgang beoogt een bepaalde invloed, namelijk het kind te helpen mondig te worden

 • hoe omschreef Langeveld (1979) opvoeding?

  opvoeding is omgang tussen volwassenen en kinderen. die beoogt een bepaalde invloed, namelijk het kind te helpen mondig te worden.

 • Wat is volgens Langeveld de definitie van opvoeding?
  Opvoeding is omgang tussen volwassenen en kinderen. Die omgang beoogt een bepaalde invloed, namelijk het kind te helpen mondig te worden.
 • Hoe luidt de definitie van opvoeding na de kleine wijziging?
  Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording.
 • Daaraan moeten wij toevoegen dat opvoeding is gebaseerd op de verantwoordelijkheid die concrete ouders of verzorgers, dan wel de samenleving tot wie de betrokken jeugdigen behoren, dragen voor het welzijn van aan hen toevertrouwde kinderen en jeugdigen. En dit houdt tevens in dat opvoeding zich afspeelt binnen en bepaald wordt door de culturele context van de betreffende samenleving.
 • Ten aanzien van de opvoeding onderscheiden we doelstellingen, middelen, voorwaarden en omstandigheden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.