Summary Basisboek Pathologie mbo niveau 4

-
ISBN-13 9789006921908
1537 Flashcards & Notes
56 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Pathologie mbo niveau 4". The author(s) of the book is/are Alexander Huygen. The ISBN of the book is 9789006921908. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek Pathologie mbo niveau 4

 • 1 Zorg voor de gezondheid

 • Wat is de definitie van gezondheid?
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.
 • wat is mitose
  celdeling
 • Wat wordt bedoeld met de draagkracht van een mens?
  Dat is de kracht die een mens heeft om moeilijke situaties aan te kunnen.
 • waar zijn cellen met een groot herstelvermogen te vinden
  in de huid, klierweefsel, de slijmvliezen, het beenmerg en het vetweefsel
  deze cellen delen zich snel waardoor de kans op een fout groot is
 • Waaruit bestaat de draag last?
  Deze bestaat uit de moeilijke situaties en de prikkels die op een mens afkomen. Het zijn de lasten die hij te dragen krijgt.
 • waar bevinden zich de cellen met een klein herstelvermogen
  zenuwweefsel, spierweefsel, steunweefsel en hartspierweefsel
  deze cellen ontsporen minder snel
 • Wanneer is er sprake van een gezonde situatie?
  Als er evenwicht is tussen draagkracht en draaglast.
 • waar ontstaan gezwellen het vaakst
  huid, spijsverteringskanaal, luchtwegen, geslachtsorganen, beenmerg, steunweefsel van zenuwcellen
 • Waaruit bestaat je draagkracht?
  Uit een combinatie van aanleg, conditie en geestelijke en maatschappelijke toestand.
 • wat zijn benigne gezwellen
  zijn goedaardige gezwellen
 • Wat wordt bedoeld met aanleg?
  Alles wat een mens meekrijgt bij zijn geboorte.
 • hoe groeien benigne gezwellen
  langzaam en blijven binnen de grens van het weefsel
  zijn glad van oppervlak en liggen los van omringende weefsels
 • Waaruit bestaat de aanleg?
  Uit erfelijke factoren die het kind van beide ouders meekrijgt, en de invloeden die het kind ondergaat tijdens de zwangerschap en de geboorte.
 • wat zijn maligne gezwellen
  zijn kwaadaardige gezwellen
 • Wat is conditie?
  De toestand waarin het menselijk lichaam op een bepaald moment verkeert.
 • hoe groeien maligne gezwellen
  groeien snel en houden zich niet aan de grenzen van het weefsel
  voelen vast aan, onregelmatig en moeilijk van andere weefsels af te grenzen
 • Welke factoren zijn belangrijk bij het vormen van de draagkracht?
  Geestelijke factoren.
 • wat is expansieve groei
  dit is groei binnen het weefsel en doorbreekt nooit het kapsel
 • Wat bepalen mede de weerbaarheid?
  Gevoelens van veiligheid en vertrouwen in de omgeving.
 • wat zijn metastasen
  zijn uitzaaiingen van kwaadaardige cellen
 • Wat is nog meer bepalend voor de draagkracht?
  De plaats die iemand binnen de maatschappij en binnen het gezin inneemt.
 • hoe worden benigne gezwellen geschreven
  deze eindigen op -oom, bv fibroom, lipoom etc
 • Waarvan is je draaglast afhankelijk?
  Van invloeden die van buitenaf inwerken of die uit het lichaam zelf voortkomen.
 • hoe worden maligne gezwellen geschreven
  deze eindigen meestal op carcinoom (dekweefsel) en sarcoom (steunweefsel)
 • Wat zijn endogene factoren?
  Invloeden van binnenuit.
 • wat is carcinoom in situ
  dat is een carcinoom in aanleg, het voorstadium van een carcinoom
  zijn nog geen uitzaaiingen
 • Wat zijn exogene factoren?
  Invloeden van buitenaf.
 • hoe breiden kwaadaardige gezwellen zich uit
  via infiltratie
  via hematogene metaststering
  via lymfogene metastasering
 • Wat is homeostase?
  Dit is het proces van het lichaam om alle lichaamsfuncties in evenwicht te houden.
 • wat is infiltratie
  dit is een agressieve doorgroei in de omliggende weefsels en organen
 • Via welke belangrijke aanpassingsmechanismen probeert het lichaam een nieuw evenwicht te bereiken, waardoor herstel van ziekte kan optreden?
  -de water- en zouthuishouding;
  -de regeling van de lichaamstemperatuur;
  -de hormonale functies;
  -de bloedsomloop;
  -de ademhaling;
  -de uitscheiding van afvalstoffen.
 • wat is hematogene metastasering
  het gezwel groeit door in de bloedvaten, eenmaal in de bloedbaan kunnen de kwaadaardige cellen door het hele lichaam versleept worden
 • Wanneer is er sprake van decompensatie?
  Als de draaglast de draagkracht overtreft.
 • wat is lymfogene metastasering
  de kwaadaardige cellen verspreiden zich via de lymfebanen en de kwaadaardige cellen blijven steken in de eerstvolgende lymfeklier
 • Wat is een burn-out?
  Een psychische decompensatie.
 • wat is lymfangitis carcinomatosa
  is als metastasen zich in een bepaald weefsel uitbreiden en de lymfe zich ophoopt (lymfeoedeem)
 • Met welke gezondheidsbevorderende factoren kun je je gezondheid beschermen?
  -De juiste gezonde voeding;
  -voldoende lichaamsbeweging;
  -voldoende kleding;
  -zorgen voor een balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting;
  -op tijd en regelmatig rust nemen;
  -schadelijke invloeden uit de omgeving voorkomen;
  -infecties voorkomen.
 • wat zijn entmetastasen
  gezwellen die zich verspreiden via een naaldbiopsie of punctie
 • Wat betekent GVO?
  Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.
 • wat is pleuritis carcinomastosa
  als gezwellen doorgroeien in de pleuraholte
 • Wat wordt bedoeld met patiëntenvoorlichting?
  Voorlichting aan kleine groepen patiënten of individuele patiënten die lijden aan een bepaalde ziekte.
 • wat is peritonitis carcinomatosa
  als gezwellen doorgroeien in de buikholte, dit leidt tot ophoping van vocht
 • Waarop richt zich primaire preventie?
  Op het voorkomen van ziekte, bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat bepaalde activiteiten de gezondheid schade toebrengen.
 • wat is liquor cerebrospinalis
  hersenvocht, hersenruggenmervocht
 • Waarop richt zich secundaire preventie?
  Op het tijdig opsporen van ziekten.
 • wat is palpatie
  is uitwendig of inwendig onderzoek met de hand(en) voelen aan patient
 • Waarvoor is tertiaire preventie bedoeld?
  Om te voorkomen dat symptomen van een ziekte verergeren.
 • wat is auscultatie
  is het afluisteren van lichaamsgeluiden met een sthetoscoop
 • Welke andere voorbeelden zijn er van gezondheid bedreigende factoren?
  -slecht of onvoldoende eten;
  -te weinig nachtrust nemen;
  -weinig of geen lichamelijke inspanning verrichten;
  -overmatig gebruik van alcohol, vet en nicotine;
  -onveilig vrijen;
  -gebruik van drugs met een verslavende werking.
 • wat is rontgenonderzoek
  thoraxfoto, mammografie (rontgenstraling)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.