Summary Basisboek Procesmanagement

ISBN-13 9789001833978
245 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Procesmanagement". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001833978. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek Procesmanagement

 • 1.2 Wat zijn processen?

 • Wat is een proces?
  - bestaat uit fasen 
  - sprake van input en output (is gewenst of ongewenst)
  - proces is dynamisch
  - sprake van verandering (transformatieproces)
 • Continue- of discontinue processen
  Continue proces = stopt niet en gaat dag en nacht door. Ook is het lastig om de verschillende fases of processtappen te benoemen.

  Discontinue proces = gaat onderdeel voor onderdeel (denk aan assemblage proces van een fiets)
 • Natuurlijk- of onnatuurlijke processen
  Natuurlijke processen = vinden vanzelf plaats en houden zichzelf volgens de wetten van de natuur in stand. 

  Kunstmatige processen = zijn processen die geïnitieerd en in stand worden gehouden door mensen. Bij elke stap worden mensen, materialen of andere middelen ingezet om het proces aan de gang te houden. 

  Houd bij deze processen rekening met de output, deze kan zowel gewenst als ongewenst zijn. 
 • Wat zijn deelproces?
  Het onderverdelen van processen
 • Wat zijn chevron schema's
  Plaatjes van processchema's
 • Wat zijn aggregatieniveaus
  Dat je op verschillende niveaus naar een proces kunt kijken.
  er zijn verschillende niveaus (van hoog naar laag)
  - brancheniveau
  - bedrijfstakniveau
  - organisatieniveau
  - afdelingsniveau
  - procesniveau
  - deelprocesniveau 
 • Wat is transformatie? En de verschillende manieren ..
  Overgaan van de ene vorm in de andere vorm
  Kan op verschillende manieren
  1. Verandering uiterlijke vorm
  2. Verandering chemische aard
  3. Verplaatsing 
  4. Opslag
  5. Behandeling
 • Wat is de omgeving van het proces?
  Alles wat buiten het proces ligt, maar wel invloed heeft op het proces of beïnvloed wordt door het proces.
 • Wat is de directe- en indirecte omgeving van het proces?
  Directe omgeving = kun je invloed op uitoefenen 
  zowel indirect als direct hebben invloed op het proces
 • Wat zijn stakeholders?
  Ander woord voor belanghebbende, behoren tot de directe omgeving
 • 1.3 Wat is procesmanagement?

 • Wat is procesmanagement?
  Gaat over herkennen, analyseren, ontwerpen, implementeren en aansturen van processen.

  bij bestuurlijke en dienstverlenende processen ook beïnvloeden en communiceren van processen
 • Aspecten van procesmanagement
  1. Organisatie
  2. Normen en regels
  3. Input en output
  4. Informatie en communicatie
  5. Tijd
  6. Plaats 
 • Wat is effectiviteit en efficiëntie?
  Effectiviteit = datgene doen wat je moet doen, doelmatigheid
  efficiëntie = hoeveel energie, kosten of inspanning kost het om een activiteit uit te voeren
 • Belangrijke zaken bij het beheersen van processen
  - bestuurbaarheid
  - risico's
  - kwaliteit
  - robuustheid (gevoeligheid voor storingen van buitenaf)
  - flexibiliteit 
 • Wat is procesautomatisering?
  Processen automatisch laten verlopen. Bijvoorbeeld vervangen menselijke arbeid door machines.
 • 1.4 De procesmanager

 • Wat doet een procesmanager?
  Houd zich bezig met procesmanagement, bestaande uit het herkennen, analyseren, ontwerpen, implementeren, afstemmen en bijsturen van processen
 • Verschillende functionarissen die zich bezig houden met procesmanagement?
  - productiemanager
  - kwaliteitsmanager 
  - programmamanager
  - gebiedsontwikkelaar
 • Wat doet de productiemanager?
  Houd zich bezig met zowel fysieke (productieproces) als niet-fysieke processen (bestuurlijk proces)

  zo optimaal mogelijk afstemmen van de 5XM
  --> mens, machine, methodes, money, materialen
 • Wat zijn de 5xm?
  --> mens, machine, methodes, money, materialen
  voor het zo effectief en efficiënt invullen van de productieprocessen. 
 • Wat doet de kwaliteitsmanager?
  Helpt bedrijven om kwaliteit van processen en uitkomsten te beheren.
  Hulpmiddel = Circle of Deming (Plan, Do, Act, Check)
 • Wat doet de programmamanager?
  Houd zich bezig met het doorvoeren van procesveranderingen, in complexe situaties met grote impact voor organisaties. Veel onzekerheden en risico's
 • Wat doet een gebiedsontwikkelaar?
  Doorlopen van geheel traject, van tekentafel tot het uiteindelijk ingericht gebied. Denk aan bedrijfsparkeerterrein of centrum van stad.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Twee soorten Poka Yoke's
1. Corrigerende Poka Yoke
het proces wordt gestopt als er iets abnormaals gebeurd (auto niet in achteruit zetten als hij rijdt)

2. Waarschuwende Poka Yoke. 
bij abnormaliteit wordt aandacht getrokken door licht of geluid, (denk aan gordel niet vast of brandalarm). 
Wat is Poka Joke?
Het voorkomen van onopzettelijke vergissingen of fouten. Kan toegepast worden op zowel processen als producten. 
product of proces zodanig gevormd dat fouten onmogelijk tot defecten kunnen leiden. 
Wat is de six sigma
Verbeteren processen door oorzaken van fouten ontdekken en verwijderen
Wat is total quality management
Alles omvattend, alle activiteiten goed uitvoeren aan de hand van zeven basisprincipes:
1. Opstellen effectieve kwaliteit meetsystemen
2. Topmanagement moet leiderschap bieden en kwaliteitsinitiatieven ondersteunen 
3. Klant bepaald kwaliteit
4. Mensen binnen systeem creëren waarde
5. Kwaliteit is een bewegend doel
6. Preventie ipv detectie 
7. Kwaliteit in het ontwerp, uitsluiten variaties 
Wat is Lean productie en de 3 MU's
Slank produceren = kwaliteit omhoog, kosten omlaag. 

Muda = elke activiteit die beslag legt op resources, maar geen waarde toevoegt 
Mura = ongelijkheden binnen een voorbereidingsproces 
Muri = boven machinecapaciteit produceren 
Wat is kaizen?
Betekend uiteen halen en opnieuw, op een betere manier in elkaar steken. 3 belangrijkste aspecten:
1. Standaardisering van productie
2. Elimineren van verspilling 
3. Just-in-time leveringen 
Verschillende hoofdgroepen van kwaliteitskosten
- preventieve kosten
- beoordelingskosten
- foutenkosten
Factoren ontwikkeling in de kwaliteitszorg
1. De markt
2. Technische ontwikkelingen
3. Kwaliteitsbeeld van industrieproducten in het algemeen
4. Productaansprakelijkheid
5. De rol van de overheid
Deelgebieden van kwaliteitszorg
1. Normstellign
2. Controle
3. Beheersing
4. Borging 
Verschillende functies van voorraad
- buffervoorraad
- speculatieve voorraad