Summary Basisboek psychologie sociaal verbonden

-
ISBN-10 9046905780 ISBN-13 9789046905784
390 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek psychologie sociaal verbonden". The author(s) of the book is/are Jakop Rigter. The ISBN of the book is 9789046905784 or 9046905780. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek psychologie sociaal verbonden

 • 1.1 inleiding

 • Niet-aangeboren hersenletsel
  Een verzamelnaam voor alle beschadigingen aan de hersenen die na de geboorte plaatsvinden. De gevolgen zijn heel verschillend, afhankelijk van het persoon en de ernst van de beschadigingen
 • Evolutietheorie
  De natuurwetenschappelijke of biologische verklaring voor de evolutie van het leven op aarde van het ontstaan en uitsterven van soorten organismen op aarde.
 • 1.2 hoe is ons zenuwstelsel opgebouwd

 • Uit welke onderdelen is ons zenuwstelsel opgebouwd
  • Centraal zenuwstelsel
   • bestaand uit de hersenen en het ruggenmerg
  • perifeer zenuwstelsel
   • autonoom zenuwstelsel
   • somatisch zenuwstelsel
 • 1.3.1 inleiding

 • Wat zijn de functies van de schedel
  •  Hersenen beschermen en in vorm houden
  • Doormiddel van cerebrospinaal vloeistof tussen de schedel en de hersenmassa word de schedel beschermd tegen harde klappen
 • 1.3.2 welke onderdelen zijn te onderscheiden in onze hersenen


 • wat is de functie van de grote hersenen?

  door de hersenschors om de grote hersenen heen kunnen wij ingewikkelde vaardigheden leren zoals communiceren en jagen. Bij mensen in het speciaal kunnen wij ook nog doormiddel van de grote hersenen kunnen we gebruik maken van taal en rekenen, sociale vaardigheden,plannen etc.
 • Wat is de functie van de kleine hersenen? + wat gebeurd er als ze beschadigd raken?

  • De kleine hersenen kennen twee helften. Ze zorgen voor het coördineren van bewegingen en spelen een rol bij automatische handelingen (evenwicht) , inschatten van tijd en andere cognitieve processen spelen de kleine hersenen een rol.
  • bij beschadiging gaat de coördinatie van bewegingen niet meer goed, de patiënt lijkt wel dronken. Als iemand dronken is heeft iemand ook een soort van ''beschadiging'' in de hersenen.

   
 • Wat is de functie van de hersenstam?
  De hersenstam vormt de verbinding tussen de grote- en kleine-hersenen en het ruggenmerg. Het is heel erg belangrijk voor de vol-automatische handelingen zoals de hoeveelheid licht die in je ogen worden gelaten
 • Welke hersenkwabben hebben we en de functie daarvan.
  • Frontaalkwab --> houd zich bezig met de fijne motoriek, psychische functies (Vb. Concentratie), regiefunctie voor de hersenen.
  • slaapkwabben --> speelt een rol in de herkenning en onthouden van mensen, herinneringen aan voorwerpen, herinneringen, spraak en beeld
  • pariëtaal kwabben--> registreren en interpreteren lichamelijke gewaarwordingen zoals temperatuur. Zijn ook actief als je rekent of bezig ben met taal.
  •  achterhoofd kwab --> houd zich bezig met gezichtsvermogen zoals herkennen van figuren en interpreteren van plaatjes. 
 • Noem de functies van de twee hersenhelften.
  • Linker hersenhelft: analytisch denken, logisch denken, taal, redeneren, natuurwetenschappen en rekenen, schrijven, cijfervaardigheden, rechtzijdige coördinatie
  • rechter hersenhelft --> bewust zijn van kunst, fantasie, intuïtie, holistisch denken, muzikale vaardigheden, 3d-vormen, linkszijdige coördinatie. 
 • Wat word er bedoeld met lateralisatie?
  De verschillen in de specificatie van beide hersenhelften. Dit kunnen verschillen in het reguleren van de zintuigen, motoriek, emoties enz.
 • 1.3.3 wat doet ons ruggenmerg

 • Wat is de functie van het ruggenmerg?
  Speelt een belangrijke rol bij het doorgeven van signalen naar de hersenen. Het speelt ook ene belangrijke rol in het doorgeven van snelle impulsen namelijk reflexen
 • Wat zijn reflexen en wat is de functie daarvan?
  Reacties die niet tegen te houden zijn. Er heeft dan een schakeling in het ruggenmerg plaatsgevonden. 
  Vb. Je voelt aan het water onder de douche maar her water is veels te heet en als reflex trek je je hand terug zonder erover na te denken.
 • 1.4 uit welke bouwstenen bestaan onze hersenen

 • Wat zijn de twee bouwstenen in onze hersenen?
  1. Zenuwcellen
  2. Gliacellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaruit bestaat het perifeer zenuwstelsel
Uit autonoom zenustelsel en somatisch zenuwstel
Wat betekent expressieregel?
Elke cultuur kent regels voor het uiteen van emoties.
Wat zijn voorbeelden van sociale of zelfbewuste emoties?

1. Schuldgevoel
2. Trots
3. Schaamte
4. Jaloezie
enzo
Waarom heet de sociale, secundaire of zelfbewuste emoties?
Omdat deze emoties spelen zich vooral een rol in sociale situaties, dus als andere mensen erbij zijn of als gedacht wordt aan andere mensen.
Hoe heet de andere emoties?
De sociale, secundaire of zelfbewuste emoties.
Wat heeft onderzoek kunnen aantonen?
Dat kinderen sommige emoties al vertonen en herkennen op heel jong leeftijd, dit laat zien dat de basisemoties voor een groot deel aangeboren zijn. Dit betekent niet dat deze emoties er al zijn bij de geboorte, maar ze ontstaan wel heel snel gedurende het eerste levensjaar.
Is volgens Darwin de basisemoties aangeboren of aangeleerd?
Aangeboren
Wat zijn de zes basisemoties?

1. Woede
2. Verbazing
3. Afschuw (Walging)
4. Angst
5. Vreugde
6. Verdriet
Waarom worden volgens Darwin emoties basisemoties genoemd?
Omdat emoties universeel zijn, mensen wereldwijd hebben een soortgelijke manier tot uiting komen.
Hoe worden basisemoties ook wel genoemd?
Primaire emoties of aangeboren emoties