Summary Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector editie 2019-2020

-
ISBN-10 9462906246 ISBN-13 9789462906242
390 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector editie 2019-2020". The author(s) of the book is/are Peter Simons. The ISBN of the book is 9789462906242 or 9462906246. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector editie 2019-2020

 • 2.3.2 Bestuursorganen

 • Wat doet de provinciale staten ?
  Vertegenwoordiger bevolking en het kiezen van de leden uit de eerste kamer
 • Hoeveel leden heeft de provinciale staten
  39 tot 55
 • Om hoeveel jaar wordt de provinciale staten gekozen en door wie
  Om de 4 jaar, door 18 plussers uit Nederlanders of buitenlanders die al 5 jaar in Nederland wonen
 • Commisaris koning
  Voorzitter van de provinciale staten en de gedeputeerde staten wordt elke 6 jaar gekozenf
 • Geduputeerde staten
  Dagelijks bestuur, bestaat uit leden gekozen door de provinciale staten en de commisaris
 • Zijn de provinciale staten en de gemeente openbare lichamen
  Ja
 • Burgemeester
  Benoemd door de koning, is voorzitter van college B&W en wordt om de 6 jaar gekozen
 • Wethouder
  Geen raadslid, geen politieke partij en heeft een bepaald taakgebied
 • Dualisme
  • Samenwerking tussen de provincie en de gemeente
  • provincie stelt beleid op en het college voert dit uit, de provincie controleert dit
 • 2.4 Overheidshandelingen

 • Rechtshandelingen
  • Doel: Rechtsgevolg
  • kopen van grond
 • Rechtsgevolg
  Rechten en plichten
 • Feitelijke handelingen
  Rechtsgevolg is niet het doel
  onderhouden van plantsoenen
 • Privaatrechtelijke handelingen
  Een handeling waarbij de gemeente zich in de positie van burger stelt
  het doel is wel een rechtsgevolg
  bijvoorbeeld het kopen van grond voor de woningbouwvereniging
 • Overheidshandelingen/bestuurshandelingen
  Manier van handelen door overheid
 • Publiekrechtelijke rechtshandelingen
  Wanneer de overheid als bestuurder rechtshandelingen verricht
 • 2.6 Geen algemeen verbindende voorschriften

 • Beschikking
  Beslissing overheid individueel geval
 • Besluiten algemene strekking
  Grote groep (Wet materiele zin)
  AVV
 • Algemene verbindende voorschriften
  • Schriftelijk besluit
  • algemene regels, normen die afgedwongen kunnen worden
  • hond aanlijnen 
  • onpersoonlijk
 • Soorten wetgevers
  • Regering/staten generaal
   • wet formele zin
  • regering
   • algemene maatregel van bestuur AmvB
  • minister
   • ministeriele maatregel 
 • Preventief toezicht
  Goedkeuring hoger orgaan
 • Repressief toezicht
  Vernietigd door hoger orgaan
 • Rangorde wetten
  1. Internationaal verdrag
  2. grondwet
  3. wetgeving formele zin (door regering)
  4. ambvb (product van wet formele zin)
  5. ministeriele verordening
  6. provinciele verordening
  7. gemeentelijke verordening
 • Beleidsregel
  Hoe een bepaalde bevoegdheid wordt uitgevoerd/richtlijnen
 • Plan
  Vorm en inhoud geven aan beleid
 • Bezwaar bij een beschikking
  1. Belanghebbende vraagt bezwaar aan bij desbetreffende bestuursorgaan
  2. bezwaarschrift procedure
  3. beroep rechtbank
  eventuele voorlopige voorziening
 • Na hoeveel weken na het besluit moet het bezwaar worden aangediend bij het desbetreffende bestuursorgaan
  6 weken
 • Hoelang mag maximaal de bezwaarschrift procedure duren
  12 weken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een rechtsmiddel is:
- een verzet
- hoger beroep
- cassatie
Het vonnis moet bestaan uit:
- de feitelijke overwegingen
- de rechtsoverwegingen
- de eigenlijke beslissingen
Voor een gewone dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank geld een:
Verplichte procesvertegenwoordiging
Er moet worden gekeken naar de absolute e relatieve bevoegdheid om..
Erachter te komen welke rechterlijke instantie in welke regio bevoegd is
Hoofdtaken van het OM:
- opsporing van strafbare feiten
- vervolging van strafbare feiten
- toezicht op de uitvoering van strafvonnissen
Waar houdt het functionele parket zich mee bezig?
Met grote fraudezaken en milieucriminaliteit
Waar houdt het landelijke parket zich mee bezig?
(internationale) georganiseerde misdrijven. Bv mensensmokkel, drugshandel, terrorisme.
Het kantoor van het OM heet het:
Parket
Hoe heet het gebied waar een gerechtshof ligt?
Een ressort. Dat van de rechtbank wordt arrondissement genoemd.
Wat is het parket - generaal?
Het landelijke hoofdkantoor van het OM