Summary Basiskennis aardrijkskunde

-
ISBN-10 9001901131 ISBN-13 9789001901134
537 Flashcards & Notes
10 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Basiskennis aardrijkskunde
 • Roger Baltus
 • 9789001901134 or 9001901131
 • 2019

Summary - Basiskennis aardrijkskunde

 • 2.1 De aarde in het zonnestelsel

 • Hoeveel planeten draaien er om de zon?
  9 waaronder ook de aarde
 • Hoeveel tijd heeft de aarde nodig om om de zon te draaien?
  365 dagen + 6 extra uren
 • Wat word er aan gedaan om te voorkomen dat onze kalender niet langzaam opschuift?
  Er wordt om de 4 jaar een extra dag toegevoegd aan het eind van de maand februari.
 • Hoe noemen we het jaar waar wij een extra dag aan hebben toegevoegd i.v.m. het tegenhouden van het verplaatsen van onze kalender?
  Een Schrikkeljaar
 • Welke 7 continenten kent het land oppervlakte?
  1: Europa
  2: Noord - Amerika
  3: Zuid - Amerika
  4: Azië
  5: Afrika
  6: Antarctica
  7: Australië
 • Wat voor wateren kent de aardoppervlakte?
  Zout water: Oceaan dat dichter bij land overloopt in de zee
  Zoet water: Sneeuw / Landijs / Meren / Rivieren / Grondwater.
 • 2.2 Geografische coördinaten en tijdzones

 • Waarom gebruiken we geografische coördinaten?
  Om precies te kunnen zeggen waar een bepaald punt zich op de aarde bevindt.
 • Hoe heten de lijn die de aarde in 2en splitst in het noorderlijk en zuidelijk halfrond?
  Evenaar
 • Hoe heten de denkbeeldige lijnen die evenwijdig aan de evenaar lopen?
  Breedtecirkels of parallellen
 • Welke lijn verdeelt de aarde in een westelijk en oostelijk halfrond?
  De nulmeridiaan
 • Hoe heten de denkbeeldige lijnen die van pool tot pool lopen
  Meridianen
 • Wat betekent de volgende geografische coördinaat:
  52*18'31'' NB / 4*45'50'' OL
  52 graden, 18 minuten, 31 seconden noorderbreedte
  4 graden, 45 minuten, 50 seconden Oosterlengte
 • Hoeveel uren heeft een etmaal?
  24 uren
 • Hoeveel tijdzone's heeft de aarde?
  24 tijdzone's
 • Waar komt een tijdzone mee overeen?
  Met 15 lengtegraden
 • Is het in de UK later of vroeger dan in Nederland
  1 uur vroeger
 • 2.3 De seizoenen: zomer, herfst, winter en lente

 • Hoe kun je zien dat het zomer is?
  - Het noordelijk halfrond staat in de maand juni naar de zon toegekeerd
  - De dagen zijn langer dan de nachten
  - De zon staat hoog aan de hemel
 • Hoe kun je zien dat het winter is?
  - Het noordelijk halfrond staat in de maand december van de zon afgekeerd
  - De dagen zijn dan juist iets korter dan de nachten
  - De zon staat laag aan de hemel
 • 2.4 De getijden: Vloed en Eb

 • In hoeveel dagen draait de maan om de aarde?
  Ruim 27 dagen
 • Hoe komt het dat eb en vloed zich zo snel afwisselen?
  Er zijn 2 waterbulten en 2 waterlaagten op de aarde die steeds bijna op dezelfde plek blijven liggen ten opzichte van de maan. 

  Een gebied op aarde bijv: Nederland draait dan als ware door deze gebieden heen waar het water wordt aangetrokken en waar minder water is.
 • Hoe vaak is het eb en hoe vaak is het vloed in een etmaal?
  Twee keer eb en twee keer vloed.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Basiskennis aardrijkskunde
 • Roger Baltus
 • 9789001804923 or 9001804926
 • [1e dr.].

Summary - Basiskennis aardrijkskunde

 • 1 Waar gaat het over bij aardrijkskunde? 7

 • Wat heb je nodig om aardrijkskunde te begrijpen?
  feiten
  begrippen
  basisprincipes
 • Wat zijn in dit boek de randvoorwaarden om aardrijkskunde te begrijpen?
  -Systematiek (Beschrijven en daarna verklaren)
  -Opdelen stof in 3 aandachtsgebieden:
  • Aarde en landschap
  • Bevolking
  • Bestaansmiddelen
 • teste   de appel valt niet ver van de boom
 • 1.1 Het schoolvak aardrijkskunde 8

 • Waarom vak moeilijk?
  Verklaren van verschijnselen ergens op aarde
 • Waarom hoef je niet alles te weten over ieder gebied op aarde?
  Er zijn patronen, wetmatigheden (feiten, begrippen en basisprincipes).

  • Landschappen die op elkaar lijken
 • Waarom wordt het vak moeilijk gevonden?
  Verklaren van verschijnselen ergens op aarde
 • 1.2.1 Beschrijven

 • Vraag jezelf af : Waar is het? Wat zie je? Heb je dat al eens eerder gezien? 

 • Welke factoren horen bij landschap?

  Bodem klimaat mens reliëf fauna flora water

 • 1.2.2 Verklaren

 • Vraag je af : Waarom daar?  > leg verband tussen twee of meer  factoren.

 • 2 De aarde 13

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 2.1 De aarde in het zonnestelsel

 • Er zijn twee grote oceanen : De Atlantische Oceaan en de Stille of Grote Oceaan. 
  De continenten zijn : Europa, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Antarctica.
  De aarde draait in een jaar om de zon heen (365 dagen plus 6 extra uren, daarom om de vier jaar schrikkeljaar). 
  De aarde draait in 24 uur om haar as, daarom dag en nacht. 
  Door de draaiing komt de zon in het oosten op en gaat onder in het westen, hierdoor is de wereld verdeelt in 24 tijdzones. 

 • 2.2 Seizoenen 14

 • Door het draaien van de aarde om de zon veroorzaakt de seizoenen. 
  Als de aardas recht zou staan zijn zouden er geen seizoenen zijn. 
  In juni is het noordelijke halfrond met Nederland naar de zon toegedraaid, daardoor is er in 24 uur het grootste deel licht. In december is dit het omgekeerde, grootste deel van de dag donker.
  In de lente en herfst zijn de dagen even lang. 
  Op het zuidelijk halfrond zijn de seizoenen precies het omgekeerde.

 • Waardoor ontstaan van seizoenen?
  Draaien en schuine as van de aarde
 • Waardoor ontstaan de seizoenen?
  Doordat de aarde schuin om de zon draait. In juni staat de aarde zo dat het noordelijk halfrond het dichtst bij de zon is. Hierdoor is het langer licht en warmer dan in december wanneer het noordelijk halfrond het verst van de zon afstaat.
 • Zomer op noordelijk halfrond
  Staat met as naar de zon op 21 juni, hierdoor in het rondje om de as het grootste deel in het licht

  Zon staat midden op de dag hoog aan de hemel.
  Zonnestralen vallen recht op het aardoppervlakte.
 • 2.3 De getijden vloed en eb 15

 • De aarde heeft 1 maan, die in ruim 27 dagen om de aarde draait waarbij steeds 1 kant van de maan naar de aarde toegekeerd staat.
  Het zeewater staat onder invloed van aan de aantrekkingskracht van de maan, de zon en een kracht die ontstaat door de draaiing van de aarde. 
  Het gevolg is dat er op aarde twee bulten ontstaan waar het water wordt aangetrokken. Daar is het vloed met het hoogste water.
  Tussen die twee bulten liggen twee gebieden waar juist minder water is, daar is het eb met de laagste waterstand.
  Een gebied bijv. Nederland draait door de omwenteling van de aarde als het ware door de gebieden heen waar het vloed en eb is, daardoor veranderd het eb en vloed steeds en is het in 24 uur twee keer vloed en twee keer eb (zes uur per getij). 
  Tussen de maximale vloedstand en minimale ebstand zit ongeveer 6 klokuren.

 • Eigenschappen maan?
  Draait in 27 dagen om de aarde. Zelfde kant van maan is continue naar aarde gekeerd (maan draait niet om eigen as).
 • Ander woord voor vloed

  opgaand tij

 • Wat heeft invloed op zeewater?
  • De aantrekkingskracht van de maan
  • De aantrekkingskracht van de zon
  • Kracht door de draaiing van de aarde.
 • In hoeveel dagen draait de maan om de aarde heen?
  In 27 dagen waarbij de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde staat.
 • Ander woord voor eb

  afgaand tij

 • Wat is het gevolg van de krachten op zeewater?
  Twee bulten waar het water aangetrokken wordt. De vloed.

  In het midden van de twee bulten ligt het dal. De Eb.

  2x vloed en 2x eb op een dag.

  De twee bulten blijven t.o.v. maan gelijk liggen, maar de aarde draait er als het waren doorheen, vandaar verschil in getij lopend over de aarde.
 • Hoe vaak is het eb en vloed in een etmaal?
  2x eb en 2x vloed in 24 uur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem de belangrijke hooggebergten:
Europa - De Alpen, de Pyreneeën, het Scandinavisch Hoogland en de Kaukasus.
Zuid- Amerika - De Andes
Verenigde Staten - Rocky Montains
Noorden van India - De Himalaya
Wat zijn hooggebergten?
Hooggebergten zijn berggebieden die hoger zijn dan 1.500 meter.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een poolklimaat?
Het hele jaar door gemiddelde temperaturen beneden het vriespunt.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een toendraklimaat?
Het hele jaar door lage gemiddelde temperaturen beneden het vriespunt. Alleen in de zomer komt de gemiddelde temperatuur een aantal weken boven het vriespunt.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een landklimaat?
Warme zomers en strenge winters.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een zeeklimaat?
De koele zomers en het ontbreken van (erg) strenge winters.
Hoe zijn de verschillen bij een zeeklimaat te verklaren?
Door te kijken naar de schommelingen van de temperatuur van het zeewater.
Waar vind je een zeeklimaat?
In de buurt van de open zee. Kustgebieden van Noorwegen.
In de gematigde gebieden komen twee soorten klimaten door elkaar voor, welke zijn dit?
Het zeeklimaat en het landklimaat.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een Middellands Zeeklimaat?
In de zomer is het warm en droog, in de winter is het er zacht, maar er zijn ook perioden met hevige regenval.