Summary Basiskennis loonadministratie / 2012

-
ISBN-10 9001814298 ISBN-13 9789001814298
327 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basiskennis loonadministratie / 2012 ". The author(s) of the book is/are Hans Van Pelt. The ISBN of the book is 9789001814298 or 9001814298. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basiskennis loonadministratie / 2012

 • 1 Loonadministratie

 • Wat is een voorwaarde voor een arbeidsovereenkomst?

  Persoonlijk arbeid verrichten

 • nee

 • 1.1 loonaangifte

 • Walvis: gecombineerde wet opgesteld door minister

 • 1. Door welke instantie wordt met ingang van 1 januari 2006 de loonheffing en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vastgesteld en geïnd?
  1. Zowel de loonheffing (=loonbelasting en premies volksverzekeringen) als de premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden vastgesteld en geïnd door de belastingdienst
 • Belastingdienst is verantwoordelijk voor heffing en inning
 • 2. Wat wordt er onder loonheffing verstaan?
  2. De loonheffing is een gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, die volgens dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaatsvindt.
 • 3. Wat wordt onder loonheffingen verstaan?

  3. De loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden samen loonheffingen genoemd.

 • Hoe heet de gecombineerde wet?
  Walvis
 • 4. Welke taken heeft het UWV op het gebied van premie-inning?

  4. Het UWV heeft op het gebied van premie-inning nog slechts een taak op het gebied van de vrijwillige werknemersverzekeringen.
 • 5. Waar moeten verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling en dergelijke worden ingediend?
  5. Verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling e.d. moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.
 • 6. Hoe dient gehandeld te worden met een verzoek om arbeidsgehandicaptenkorting?
  6. Voor de arbeidsgehandicaptenkorting hoeft geen verzoek meer ingediend te worden. De korting kan verrekend worden met de aangifte loonheffingen.
 • 7. Welke instantie geeft de beschikkingen af voor onder andere sectorindeling werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap?
  7. De belastingdienst geeft beschikkingen af voor onder andere sectorindeling  werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap.
 • 1.2 loonheffingen

 • Loonheffing omvat de loonbelasting en de volksverzekeringen
 • 8. Wat voor soort belasting is de loonbelasting?
  8. De loonbelasting is een directe belasting.
 • Eidheffing komt voor rekening van de werkgever
 • 9. Van wie wordt loonbelasting geheven?
  9. De loonbelasting wordt geheven van:
  • werknemers of hun inhoudingsplichtige;
  • Artiesten;
  • beroepssporters;
  • Buitenlandse gezelschappen.
 • Pijlers loonbelasting:

  • Werknemer
  • Inhoudingsplichtige (meestal werkgever)
  • Loon
 • 10. Welke drie begrippen vormen de pijlers van de loonbelasting?
  10. De volgende begrippen zijn de pijlers van de loonbelasting:
  • werknemer;
  • inhoudingsplichtige;
  • loon.
 • 11. Wat is het gevolg van het ontbreken van een van deze begrippen?
  11. Bij het ontbreken van één van deze begrippen is er geen plaats voor de heffing van loonbelasting.
 • 12. Wanneer is loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting?

  12. Indien een werknemer in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting.

 • 13. Wanneer is de loonbelasting eindheffing?

  13. Indien een werknemer niet in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting eindheffing.
 • 14. Op welke wijze vindt de inhouding van loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen plaats?
  14. De  inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen vindt volgens nagenoeg dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaats. Daarnaast worden ook premies werknemersverzekeringen geheven.
 • 15. Onder welke naam is deze gecombineerde heffing bekend?
  15. Deze gecombineerde heffing is bekend onder de naam loonheffing.
 • 16. Waarover worden loonheffingen geheven?
  16. De loonheffingen worden geheven onder het loon uit dienstbetrekking.
 • 17. Welke premies worden daarnaast geheven?
  17. Daarnaast worden premies werknemersverzekeingen geheven en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.