Summary Basiskennis loonadministratie / 2012

-
ISBN-10 9001814298 ISBN-13 9789001814298
327 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basiskennis loonadministratie / 2012 ". The author(s) of the book is/are Hans Van Pelt. The ISBN of the book is 9789001814298 or 9001814298. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basiskennis loonadministratie / 2012

 • 1.1 loonaangifte

 • 1. Door welke instantie wordt met ingang van 1 januari 2006 de loonheffing en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vastgesteld en geïnd?
  1. Zowel de loonheffing (=loonbelasting en premies volksverzekeringen) als de premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden vastgesteld en geïnd door de belastingdienst
 • 2. Wat wordt er onder loonheffing verstaan?
  2. De loonheffing is een gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, die volgens dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaatsvindt.
 • 3. Wat wordt onder loonheffingen verstaan?

  3. De loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden samen loonheffingen genoemd.

 • 4. Welke taken heeft het UWV op het gebied van premie-inning?

  4. Het UWV heeft op het gebied van premie-inning nog slechts een taak op het gebied van de vrijwillige werknemersverzekeringen.
 • 5. Waar moeten verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling en dergelijke worden ingediend?
  5. Verzoeken voor eigenrisicodragerschap, premievrijstelling e.d. moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.
 • 6. Hoe dient gehandeld te worden met een verzoek om arbeidsgehandicaptenkorting?
  6. Voor de arbeidsgehandicaptenkorting hoeft geen verzoek meer ingediend te worden. De korting kan verrekend worden met de aangifte loonheffingen.
 • 7. Welke instantie geeft de beschikkingen af voor onder andere sectorindeling werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap?
  7. De belastingdienst geeft beschikkingen af voor onder andere sectorindeling  werknemersverzekeringen, groepsaansluiting, risicopremiegroep en eigenrisicodragerschap.
 • 1.2 loonheffingen

 • 8. Wat voor soort belasting is de loonbelasting?
  8. De loonbelasting is een directe belasting.
 • 9. Van wie wordt loonbelasting geheven?
  9. De loonbelasting wordt geheven van:
  • werknemers of hun inhoudingsplichtige;
  • Artiesten;
  • beroepssporters;
  • Buitenlandse gezelschappen.
 • 10. Welke drie begrippen vormen de pijlers van de loonbelasting?
  10. De volgende begrippen zijn de pijlers van de loonbelasting:
  • werknemer;
  • inhoudingsplichtige;
  • loon.
 • 11. Wat is het gevolg van het ontbreken van een van deze begrippen?
  11. Bij het ontbreken van één van deze begrippen is er geen plaats voor de heffing van loonbelasting.
 • 12. Wanneer is loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting?

  12. Indien een werknemer in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting.

 • 13. Wanneer is de loonbelasting eindheffing?

  13. Indien een werknemer niet in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting, is de loonbelasting eindheffing.
 • 14. Op welke wijze vindt de inhouding van loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen plaats?
  14. De  inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen vindt volgens nagenoeg dezelfde regels en naar één gezamenlijk tarief plaats. Daarnaast worden ook premies werknemersverzekeringen geheven.
 • 15. Onder welke naam is deze gecombineerde heffing bekend?
  15. Deze gecombineerde heffing is bekend onder de naam loonheffing.
 • 16. Waarover worden loonheffingen geheven?
  16. De loonheffingen worden geheven onder het loon uit dienstbetrekking.
 • 17. Welke premies worden daarnaast geheven?
  17. Daarnaast worden premies werknemersverzekeingen geheven en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een voorwaarde voor een arbeidsovereenkomst?

Persoonlijk arbeid verrichten

Als een werkgever of werknemer bezwaar wil maken, waar toe moet hij zich dan wenden?
De belastingdienst.
Wat heeft de VT voor gevolg?
Het leidt automatisch tot een verplichte aanslag inkomstenbelasting.
Wanneer mag het anoniementarief niet worden toegepast?
Als het tijdvak waarover wordt ingehouden steeds verandert.
Wat houdt het anoniementarief in?
Het toepassen van een 52% heffingtarief zonder rekening te houden met het maximumpremieloon, de franchise en het maximumbijdrageloon voor de Zvw.
Welke uitspraak is waar?A: Er is een rubriek 'loon in geld'B: Er is een kolom 'loonheffingennummer'C: Er is een kolom 'loon in geld'D: Er is een rubriek 'uitbetaald'
C: Er is een kolom 'loon in geld'
Waar of niet waar: De werkgever heef als administratieve verplichting het verstrekken van cijfer inzake presentie en absentie van de werknemer
Niet waar
Mag de loonaangifte schriftelijk worden ingediend?
Nee dit mag uitsluitend elektronisch.
Waar of niet waar: Acceptatie van de verzonden loonaangifte houdt in dat de aangifte akkoord is.
Niet waar: De belastingdienst voert ook na de aangiftetermijn aanvullende controles uit.
Welk aangiftetijdvak geldt alleen voor huidige dienstbetrekkingen?
Het aangiftetijdvak van vier weken