Summary Basiskennis marketing

-
ISBN-10 9001877508 ISBN-13 9789001877507
337 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basiskennis marketing". The author(s) of the book is/are Co Bliekendaal A A J van Vught Ton van Vught. The ISBN of the book is 9789001877507 or 9001877508. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basiskennis marketing

 • 1.1 Wat is Marketing

 • Marketingconcept?
  Dit is het uitgangspunt van de marketing. Bij alles wat een ondernemer doet, zal de afnemer centraal stellen.
 • Marketing?
  Een product vermarkten/op de markt brengen.
 • Functie van marketing?
  Op een winstgevende wijze de wensen en behoeften van de afnemers bevredigen.
 • 1.2 Marktbenaderingsconcepten

 • Marktbenaderingsoriëntatie?
  1. Productieoriëntatie 
  2. Productoriëntatie 
  3. Verkooporiëntatie 
  4. Marketingoriëntatie 
  5. Maatschappelijke oriëntatie 
 • Verkopersmarkt?
  Wanneer de vraag groter is dan het aanbod.
 • Kopersmarkt?
  Wanneer het aanbod groter is dan de vraag.
 • 1.3 Afnemers

 • Afnemer?
  Particulier/organisatie die producten of diensten koopt of huurt.
 • Finale afnemer?
  Koopt/gebruikt een product om in zijn eigen behoeften te voorzien.
 • Industriële afnemer?
  Koopt goederen/diensten met het doel deze weer door te verkopen.
 • Industriële marketing?
  Marketing gericht op de industriële afnemer.
 • Consumentenmarketing?
  Marketing gericht op de consument.
 • Handelsmarketing?
  Marketing die zich richt op de distribuanten.
 • Markt?
  Alle afnemers van een bedrijf bij elkaar, de afzetmarkt.
 • Potentiële afnemers?
  Afnemers die het product overwegen te kopen.
 • Afgeleide vraag?
  Vraag tussen bedrijven, afgeleid van de consumentenvraag.
 • DMU?
  Decision making unit.
 • Gatekeeper?
  Degene die over alle informatie van de leveranciers beschikt.
 • Reciprociteit?
  Als leverancier en afnemer over en weer producten van elkaar afnemen.
 • 1.4 Marketingmix

 • Marketinginstrumenten?
  1. Product
  2. Prijs
  3. Plaats
  4. Promotie
 • Marketingmix?
  Het goed op elkaar afstemmen van de marketinginstrumenten.
 • Productmix?
  Alles wat te maken heeft met het product.
 • Kortingen?
  Kunnen ook tot het prijsbeleid horen.
 • Distributiebeleid?
  Een ondernemer moet vaststellen hoe hij zijn producten wil distribueren en waar hij ze wil verkopen.
 • Optimale marketingmix?
  Het optimaal toepassen van de marketinginstrumenten.
 • Micro-omgeving?
  Interne omgevingsfactoren liggen binnen het bedrijf, binnen de individuele organisatie.
 • Interne omgevingsfactoren?
  1. De productiecapaciteit
  2. De financiering
  3. De marketingmix
  4. Het personeel
 • Beheersbare factoren?
  De interne omgevingsfactoren zijn beheersbare factoren. Het management kan hierop zelf invloed uitoefenen.
 • Productiecapaciteit?
  De maximale hoeveelheid producten die een bedrijf binnen een bepaalde periode kan produceren.
 • Meso-Omgeving?
  Externe, niet-beheersbare factoren die vanuit de markt of de branche het marketingbeleid kunnen beïnvloeden.
 • Hoe noem je marketing die gericht is op relaties?
  Relatiemarketing. 
  • Reputatie
  • Relatie
  • Ruil
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Handelskortingen
Functionele korting: Om handel bepaalde functies beter te vervullen
Prestatie kortingen: aan handel om verkopen te stimuleren
Consumentenkorting
Korting in geld of procenten
Consumentenkorting
Korting in geld of procenten
Korting
Vermindering normale prijs
Prijsbeleid bestaand product
 • Stay-out pricing
zeer lage prijs concurrentie werend
 • Put-out pricing
zeer lage prijs concurrentie uitstoten
 • Dumping
Prijzen onder marktprijs of kostprijs
Prijsbeleid nieuw product
1. Afroomprijsstrategie
Nieuw product wordt tegen hoge prijs verkocht
2. Penetratieprijsstrategie
Nieuw product tegen lage prijs op de markt
doel: markt snel veroveren
Prijsgrenzen
De 2 uiterste prijzen die voor afnemers van een product acceptabel zijn
Prijsacceptatie
De mate waarin afnemers de voor een product gevraagde prijs als redelijk ervaren
Psychologische prijzen
Prijzen die onder de prijsdrempel liggen
Prijsperceptie
Waardering of beleving van de beleving van de prijshoogte door de consument