Summary Basiskennis Natuur en techniek

-
ISBN-10 900189643X ISBN-13 9789001896430
363 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Basiskennis Natuur en techniek
 • Anika Embrechts Petra Jansen Horst Wolter
 • 9789001896430 or 900189643X
 • 2020

Summary - Basiskennis Natuur en techniek

 • 2.1.1 levende bouwstenen

 • Wat is een cel?
  De kleinste organisatie - eenheid (bouwsteen) van een organisme. Alle organismen zijn opgebouwd uit cellen. Cellen kunnen groeien, delen, bewegen. En hebben voedsel nodig en scheiden afval af.
 • 2.1.2 organellen

 • Wat zijn organellen?
  Organellen betekent letterlijk klein orgaan.
 • Wat zijn voorbeelden van organellen?
  1: Celmembraan
  2: Celplasma
  3: Celkern
  4: Mitochondrion
  5: Vacuole
  6: Bladgroenkorrels
  7: Celwand
 • Wat is de functie van het celmembraan?
  - Buitenste deel van de cel
  - Geeft de cel een vorm
  - Zorgt dat het celplasma in de cel blijft.
 • Wat is de functie van het celplasma?
  - Dit is een vloeistof waarin alle cel onderdelen in liggen.
 • Wat is de functie van de celwand?
  - Bied een stevige structuur
  - Bestaat uit cellulose
  - Komt alleen voor bij schimmels, bacteriën en planten
 • Wat is de functie van de celkern?
  - De celkern bevat de erfelijke informatie (chromosomen)
 • Wat zijn chromosomen?
  - Deel van de celkern dat genen bevat.  
  - Chromosomen bestaan uit DNA en eiwitten.
 • Wat is nou precies DNA?
  Dit zijn moleculen die bouwstenen zijn voor chromosomen. In het DNA zijn de erfelijke eigenschappen van een organisme vastgelegd.
 • Wat is de functie van mitochondrion?
  - Mitochondrion zet de brandstof om in energie pakketjes voor de andere organellen
 • Wat is de functie van de vacuole?
  - Ruimte in de cel gevuld met vocht
  - Geeft stevigheid aan een plant.
  - Vacuole het je vooral in plantencellen en soms hele kleine bij dierlijke cellen.
 • Wat is de functie van de bladgroenkorrels?
  - Dit zijn groene korrels waarin fotosynthese plaatsvindt. 
  - Alleen planten hebben bladgroenkorrels
  - Bevindt zich in het celplasma van een plant.
 • Waaruit bestaat een bacteriële cel?
  Uit een celwand, celmembraan, celplasma en chromosomen die DNA bevatten.
 • Waaruit bestaat een dierlijk cel?
  Uit een celmembraan, celplasma, mitochondrium en een celkern.
 • Waaruit bestaat een plantaardige cel?
  Celwand: Celmembraan: Celplasma: Vacuole: Bladgroenkorrels: Celkern: Mitochondrium
 • 2.2 organisatieniveau orgaan en orgaanstelsel

 • Wat is een orgaan?
  Dit is een deel van een organisme met een specifieke vorm en functie. Een orgaan bestaat vaak uit verschillende weefseltypes.
 • Noem eens voorbeelden van organen.
  - Longen van een dier
  - Bloem van een plant
 • Wat is weefsel?
  Dit zijn een groep cellen met dezelfde vorm en functie.
 • 2.2.1 orgaanstelsels bij mensen en andere dieren

 • Wat zijn orgaanstelsels?
  Verschillende organen die samenwerken
 • Welke orgaanstelsels zijn er bij mensen en dieren
  Zie afbeelding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Basiskennis-Natuur-en-techniek
 • Anika Embrechts Petra Jansen Horst Wolter
 • 9789001834395 or 9001834396
 • 2015

Summary - Basiskennis-Natuur-en-techniek

 • 1.1 Vakinhoud

 • Wat zijn de drie doelen van het vak natuur en techniek?
  1) Om bewust te worden van het belang van de natuur voor ons mensen.

  2) Om te leren hoe de wereld in elkaar zit.  

  3) Technieken die door mensen ontwikkeld zijn.
 • Waarop is natuur en techniek gericht?
  Om meer inzicht te geven in de wereld om ons heen.
  Waarbij de nadruk ligt bij het stimuleren van nieuwsgierigheid, verwondering en een onderzoekende houding.
 • 1.1.1 Kerndoelen natuur en techniek

 • Wat zijn de kerndoelen voor natuur en techniek?
  40) De leerlingen leren in de eigen omgeving veelvoorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

  41) De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

  42) De leerlingen leren onderzoek te doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

  43) De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

  44) De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

  45) De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

  46) De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzich van de zon seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.
 • 1.1.2 Aandachtsgebieden

 • Wanneer is de inhoud van het vak natuur en techniek voor een belangrijk deel bepaald?
  In de jaren '80-'90 met het project natuuronderwijs.
 • Wat zijn de drie hoofdaandachtsgebieden binnen het vak natuur en techniek?
  Levende natuur
  Niet-levende natuur
  Techniek
 • 1.1.3 Concept-contextbenadering

 • Wat zijn de tien kernconcepten voor biologie, natuurkunde en techniek?
  Biologie:
  1) biologische eenheid
  2) instandhouding
  3) gedrag en interactie
  4) voortplanting
  5) groei en ontwikkeling

  Natuurkunde en techniek
  1) materie en techniek
  2) energie en techniek
  3) licht, geluid en techniek
  4) kracht, beweging en techniek
  5) ruimte
 • Wat zijn de 5 kernconcepten voor biologie?
  1) Biologische eenheid
  2) Instandhouding
  3) Gedrag en interactie
  4) Voortplanting
  5) Groei en ontwikkeling
 • Wat zijn de 5 kernconcepten voor Natuurkunde en techniek?
  1) materie en techniek
  2) energie en techniek
  3) licht, geluid en techniek
  4) kracht beweging en techniek
  5) ruimte
 • 1.2 Vaardigheden

 • Tussen welke twee vaardigheden wordt er onderscheid gemaakt?
  Onderzoeken en Ontwerpen
 • Welk onderscheid wordt er gemaakt in de 2 vaardigheden van natuur en techniek?
  1) onderzoekend (opzetten en uitvoeren van een onderzoek)
  2) ontwerpen (bedenken, ontwikkelen en uittesten) 
 • Waar gaat het om bij onderzoeken?
  Het kunnen opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar aanleiding van een onderzoeksvraag.
 • Welke 4 didactieken staan centraal bij natuur en techniek?
  1) Onderzoekend leren (proefjes)
  2) ontwerpend leren (techniek)
  3) Ontmoeten (belevingsonderwijs)
  4) Keuzes maken (waardenoriëntatie)
 • Waar gaat het om bij ontwerpen?
  Om het bedenken, onwikkelen en uittesten van een oplossing voor een probeem.
 • Naast het onderzoeken en ontwerpen is er ook aandacht voor?
  ontmoeten en keuzes maken
 • Waar gaat het om bij ontmoeten?
  Bij ontmoeten gaat het erom dat kinderen op een poisitieve manier de natuur beleven.
 • Waar gaat het om bij keuzes maken?
  Bij keuzes maken ontdekken de kinderen wat de waarde voor de natuur is en leren ze welke mogelijkheden er zijn om voor de natuur te zorgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

We hebben ook aanpassingen die eigenlijk geen functie meer hebben. Noem hier een voorbeeld van.
Kippenvel: wanneer mensen het koud hebben krijgen we kippenveel waardoor we warmer worden. 

alleen nu hebben we hulpmiddelen zoals kleding om ons eigen warmer te maken
Hoe zijn mensen aangepast aan een omgeving?
- mensen lopen recht op om zoveel mogelijk overzicht te hebben.
- ons gebit is aangepast op wat wij eten
- vrouwen krijgen borsten om kinderen borstvoeding te geven
Noem voorbeelden hoe planten en dieren zich aanpassen aan de omgeving.
- Cactus heeft een dikke vetlaag om verdamping en dus uitdroging tegen te gaan.

- vis is aangepast aan het leven in water. Hij heeft kieuwen om zuurstof uit water te halen. 

- Dennen met veel ruimte om zich heen en veel zonlicht hebben al laag zijtakken
-Dennen met weinig ruimte en die het zonlicht moeten delen hebben een enorm lange kale stam.
Wat is rui?
Dat vogels en dieren vacht/veren laten vallen in de lente en een dikkere vacht/veren ontwikkelen in de herfst
Hoe passen dieren zich aan aan verschillende seizoenen.
- Vogels trekken weg richting het zuiden voor de herfst.

- sommige dieren gaan in winterslaap

- andere dieren hebben een dikke vetlaag en houden zichzelf warm.
Hoe passen planten zich aan aan verschillende seizoenen?
De meeste planten verkleuren eerst wanneer de tempratuur lager word. De kleur van het blad veranderd door dat bladeren bladgroenkorrels verliezen. (groen/geel/rood/oranje) en daarna vallen ze van de boom

sommige sterven af maar de wortels of bollen en knollen blijven in de grond en na de winter ontstaan er weer nieuwe planten.  

Groenblijvers hebben een waxslaag en kunnen tegen kou zoals naaldbomen
Wat word er bedoeld met mimicry?
Het gedrag of vorm van een organisme lijkt op die van een ander soort die niet gewild is als prooi. Dit is een vorm van verdediging tegen andere organismen puur door te bluffen
Ook planten kunnen zich beschermen hoe doen ze dit?
Door stekels of doornen te ontwikkelen worden ze niet gauw opgegeten of ze zijn giftig.
Wat word er bedoeld met verdedigen?
Afweer, beschermen tegen vijanden en gevaar.
Wat word er bedoeld met teretorium?
Een gebied voor een dier om voedsel te zoeken en om jongen in op te laten groeien. Deze word altijd bewaakt door zang/ dreigen of gevecht.