Summary Beauty level 3

-
574 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Beauty level 3

 • 1.1 Natuurwetenschappen

 • Wat verschilt een levende stof van een dode stof?
  Stoffen (ook wel materie genoemd) kun je indelen in dode en levende stoffen. Een levende stof verschilt van een dode stof doordat het levensverrichtingen heeft.
 • Wat zijn kenmerken van levende stoffen?
  • Prikkelbaarheid 
  • beweging 
  • stofwisseling 
  • groei 
  • voortplanting
 • Waarin kun je levende stoffen indelen?
  • Aantal cellen (eencellig of meercellig)
  • grootte (micro- of macro-organisme)
  • soort (dierlijk of plantaardig)
 • Welke wettenschappen zijn er?
  • Natuurkunde of fysica 
  • scheikunde of chemie 
  • biologie
 • Wat is natuurkunde?
  Natuurkunde gaat over tijdelijke veranderingen van dode stoffen. Bijvoorbeeld: water wordt ijs, maar ijs kan ook weer water worden.
 • Wat is scheikunde?
  Scheikunde gaat over blijvende veranderingen van dode stoffen. Bijvoorbeeld: hout verbrand, er ontstaat as. As kan geen hout meer worden.
 • Wat is biologie?
  Biologie gaat over de levende natuur, met levende stoffen. Dat kunnen mensen, dieren en planten zijn. Biologie betekent de leer van het leven.
 • 1.2.1 Moleculen

 • Wat is een molecule?
  Een molecuul is het kleinste gedeelte van een stof dat nog alle oorspronkelijke eigenschappen van de stof bezit.

  Bijvoorbeeld: je pakt een klontje suiker en breekt dit in zoveel mogelijk stukjes. Zelfs het kleinste korreltje smaakt zoet en bevat nog alle eigenschappen van suiker.
 • 1.2.2 Elementen

 • Wat zijn elementen?
  Elementen zijn stoffen die niet verder ontleed kunnen worden. Voorbeelden van elementen zijn: waterstof (H) en ijzer (Fe).
 • Hoeveel elementen zijn er en hoe noem je de stoffen die gerangschikt zijn volgens een bepaald systeem?
  Inmiddels zijn er op aarde iets meer dan 100 elementen ontdekt. De elementen zijn gerangschikt volgens een bepaald systeem. Dit noemen we het periodieke systeem.
 • Hoe gaat elementen met elkaar in verbinding?
  Elementen gaat verbindingen met elkaar aan, waardoor andere stoffen ontstaan. Als je een stof gaat ontleden, maak je de verbinding tussen de elementen los. 

  Neem bijvoorbeeld suiker. Suiker is opgebouwd uit de elementen koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O). Suiker kun je ontleden door verhitting. Zodra de verbindingen tussen de elementen loslaten, gaat de suiker smelten. Er ontstaan nieuwe stoffen die andere eigenschappen hebben dan suiker.
 • 1.2.3 Atomen

 • Wat is een atoom? En waar bestaat het uit?
  Een atoom is het kleinste deeltje van een element.
  Een atoom bestaat uit een kern en een of meer schillen aan de buitenkant. In de kern zitten protonen: positief geladen deeltjes. In de schil zitten elektronen: negatief geladen deeltjes. De elektronen draaien om het atoom heen en kunnen van de ene naar de andere schil verspringen en daar nieuwe verbindingen aangaan met andere atomen. Hierbij komt elektrische energie vrij.
 • Hoe zit het met een neutraal atoom?
  Bij een neutraal atoom is het aantal protonen in de kern hetzelfde als het aantal elektronen in de schillen er omheen.
 • Wat is een ion?
  Een ion is een positief of negatief geladen atoom of atoomgroep. Een positief ion noemen we een kation, een negatief ion een anion.
 • Hoe ontstaat een negatief ion en positief ion?
  Atomen kunnen elektronen opnemen of afstaan. Een atoom dat elektronen opneemt, wordt negatief ten opzichte van de lading in de kern. Er ontstaat dan een negatief ion. Een atoom dat elektronen afstaat, wordt positief ten opzichte van de lading in de kern. Er ontstaat een positief ion.
 • Uit welke elementen en atomen is de watermolecuul op tekening 1.2 opgebouwd?
  • 2 elementen,  namelijk het element waterstof (H) en het element zuurstof (O).
  • 3 atomen, namelijk 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een drainageapparatuur?
Dat kun je gebruiken om de afvoer van vocht in het lichaam te bevorderen. Een drainage-apparatuur kan een manuele lymfedrainage vervangen of ondersteunen. Aangezien bij vetophopingen vaak vocht vastgehouden wordt, wordt drainageapparatuur ook wel ingezet als ondersteuning bij het afslanken. Meestal wordt drainageapparatuur echter gebruikt als onderdeel van oedeemtherapie, bijvoorbeeld door een huidtherapeut of fysiotherapeut.
Wat houdt een bewegingsbank die één spiergroep kan trainen?
Bijvoorbeeld een bank voor training van de dijbeenspieren of een bank voor training van de buikspieren. Wil je de client een volledige trainingsprogramma aanbieden dan moet je over meerdere banken beschikken. Er zijn echter ook multifunctionele bewegingsbanken waarmee de client het hele lichaam kan trainen.
Wat kun je allemaal instellen op de bewegingsbank en hoeveel keer per week kan je het doen?
De client volgt deze bewegingen met het lichaam en spant daarbij de spieren zoveel mogelijk aan. De snelheid van deze bewegingen kun je instellen, bijvoorbeeld voor beginners of gevorderden. Er zijn verschillende oefeningen mogelijk, waardoor je steeds weer verschillende spiergroepen kunt trainen. De client kan zn trainingsprogramma een tot drie keer per week geheel zelfstandig uitvoeren.
Uit welke twee principes werkt de bewegingsbank?
 • Door middel van beweging verbruik je energie
 • door middel van regelmatige beweging versterk je je spieren.
Wat is een bewegingsbank?
Het is een elektrisch aangedreven apparaat in de vorm van een bank, waarvan de kussens zijn verdeeld in aparte secties. Deze secties kun je afzonderlijk van elkaar in beweging brengen.
Wat is ultrageluid en hoe werk het?
Tegenwoordig zijn veel afslankapparaten gebaseerd op ultrageluid. Een ultrageluidapparaat zendt geluidsgolven uit in de vorm van mechanische trillingen die diep in de huid kunnen doordringen en daar de cellen in beweging brengen. Hierdoor worden de huidcellen als het ware een beetje uit elkaar getrokken. Er ontstaat wrijving tussen de cellen, waardoor er warmteontwikkeling plaatsvindt. Deze warmteontwikkeling heeft een vaatverwijdend effect op de bloedvaten. Dit bevordert de stofwisseling in het weefsel.
Wat is spierstimulatie en hoe gaat het in zijn werk?
Veel afslankapparaten berusten op het principe van spierstimulatie. De werking van dergelijke apparaten is meestal gebaseerd op elektrokinesie door middel van gelijkstroom. Via elektroden worden stroomsignalen naar de spieren uitgezonden op die plaatsten van het lichaam waar de client wilt afvallen. Daardoor spannen de spieren zich aan, zonder dat de client zicht hoeft in de spannen. Dit zorgt voor het verbruiken van extra energie en het verstevigen van de spieren.
Welke methode is er nog meer voor het reinigen en desinfecteren van instrumenten?
Je kunt instrumenten ook desinfecteren door middel van uitkoken. Bijvoorbeeld tien minuten in een afgesloten daartoe bestemde pan, waarna je de instrumenten aan de lucht laat drogen. Deze methode is echter minder betrouwbaar dan onderdompeling in een desinfectant.
Wat is de werkwijze van de ultrasoonreiniger?
 1. Verzamel de gebruikte instrumenten in een roestvrijstalen draadmandje.
 2. kun je de instrumenten na gebruik niet direct reinigen en desinfecteren, plaats dan het draadmandje in een roestvrijstalen bak met een inactiveringsvloeistof of een transportvloeistof. Zorgt dat de instrumenten volledig ondergedompeld zijn.
 3. spoel de instrumenten die in de inactiveringsvloeistof zijn geweest af met koud leiding water voordat je ze in de ultrasoonreiniger plaatst.
 4. plaats het draadmandje in de ultrasoonreiniger. Zorg dat het apparaat op het juiste niveau gevuld is met een daarvoor bestemd reinigingsmiddel. Stel het apparaat in volgens de gebruiksaanwijzing. 
 5. neem het draadmandje met instrumenten uit de reiniger, spoel het af met leidingwater en laat het uitdruipen.
 6. vervang het reinigingsmiddel dagelijks.
 7. desinfecteer de instrumenten. Dat kan door middel van onderdompeling in een desinfectans voor instrumenten, bijvoorbeeld vijf minuten in alcohol van 70% tot 80% in een afgesloten bak. Daarna spoel je de instrumenten af met steriel water. Is een ander desinfectiemiddel gebruikt, laat de instrumenten dan aan de lucht drogen.
Wat is een ultrasoonreiniger?
Het zendt geluidsgolven uit die het vuil lostrillen. Na een reiniging in de ultrasoonreiniger moet je de instrumenten onderdompelen in een desinfectiemiddel voor instrumenten.