Summary Beautylevel basic 3 (visavi ISBN 978-94-92548-00-9)

-
ISBN-13 9789491277979
967 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beautylevel basic 3 (visavi ISBN 978-94-92548-00-9)". The author(s) of the book is/are Bespeak B V. The ISBN of the book is 9789491277979. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beautylevel basic 3 (visavi ISBN 978-94-92548-00-9)

 • 1 ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN

 • Welke stoffen bevatten verschillende stoffen?
  Dode en levende stoffen
 • Hoe worden stoffen ook wel genoemd?
  Materie
 • 1.1 natuurwetenschappen

 • Waar kun je stoffen in indelen?
  Dode en levende stoffen
 • Waar verschilt een levende stof met een dode stof mee?
  Doordat het levensverrichtingen heeft.
 • Wat zijn de kenmerken van levende stoffen?
  -Prikkelbaarheid;
  -Beweging;
  -stofwisseling;
  -groei;
  -voortplanting.
 • Levende stoffen kun je indelen in:
  -aantal cellen (eencellig of meercellig);
  -grootte (micro- of macro organisme);
  -soort (dierlijk of plantaardig.
 • In de de natuurwetenschappen worden de dode en levende stoffen bestudeerd en ingedeeld in:
  -natuurkunde of fysica;
  -scheikunde of chemie;
  -biologie.
 • Beschrijf in het kort wat natuurkunde is
  Natuurkunde gaat over tijdelijke veranderingen van dode stoffen. B.V. : water wordt ijs, maar ijs kan ook water worden.
 • Beschrijf in het kort wat scheikunde is:
  Scheikunde gaat over blijvende veranderingen van dode stoffen. B.v. Houdt verbrandt en wordt as. As kan geen hout meer worden.
 • Beschrijf in het kort wat biologie is?
  Biologie gaat over levende natuur, met levende stoffen. Dat kunnen mensen, dieren en planten zijn. Biologie betekent de leer van het leven.
 • 1.2 Opbouw van de stoffen

 • Waar zitten veel dode stoffen in?
  In cosmetica
 • Wat is een molecuul?
  Een molecuul is het kleinste gedeelte van een stof dat nog alle oorspronkelijke eigenschappen van de stof bezit.. B.v. Je pakt een klontje suiker en breekt dit in zoveel mogelijk stukjes . Zelfs het kleinste deeltje bevat nog alle eigenschappen van suiker.
 • Wat zijn elementen?
  Elementen zijn stoffen die niet verder ontleed kunnen worden. De elementen hebben elk een eigen naam en worden aangeduid met een symbool. Dit symbool is een hoofdletter, soms gevolgd door een kleine letter. V.B. Van elementen zijn waterstof (H), IJzer (Fe). De elementen zijn geranktschikt volgens een bepaald systeem. Die noemen we het periodieke systeem.
 • Hoe worden elementen aangegeduid?
  Met een symbool, vak een hoofdletter, soms gevolgd door een kleine letter. De elementen zijn gerangschikt volgens een bepaald systeem. Dit noemen we periodieke systeem.
 • Hoe noemen we het systeem waar elementen mee worden aangeduid?
  Periodieke systeem
 • Waardoor ontstaan andere stoffen?
  Doordat elementen een verbinding aangaan met elkaar.
 • Hoe maak je de vinding tussen de elementen los?
  Als je een stof gaat ontleden maak je de verbinding tussen de elementen los. Neem b.v. Suiker.  Suiker is opgebouwd uit de elementen koolstof (C), waterstof (H),  zuurstof (O), suiker kun je ontleden door verhitting. Zodra de verbindingen tussen de elementen loslaten, gaat de suiker smelten. Er ontstaan nieuwe stoffen die andere eigenschappen hebben dan suiker.
 • Wat is de afkorting voor koolstof?
  C
 • Wat is de afkorting voor element zuurstof?
  O
 • Wat is de afkorting voor ijzer?
  Fe
 • Wat is de afkorting voor element waterstof ?
  H
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.