Summary Becker's World of the Cell, Global Edition

-
ISBN-10 1292177772 ISBN-13 9781292177779
250 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Becker's World of the Cell, Global Edition". The author(s) of the book is/are Jeff Hardin Gregory Paul Bertoni Lewis J Kleinsmith. The ISBN of the book is 9781292177779 or 1292177772. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Becker's World of the Cell, Global Edition

 • 1 Inleiding tot Celbiologie

 • alg. Eig.: Hoe zijn levende wezens gestructureerd?
  Atomen<bouwstenen<macromoleculen<celorganellen<cellen<weefsels<organen
 • Alg. Eig. :Hoe onderhouden organismen hun dynamisch evenwicht met de omgeving?
  Signaaltransductie en membraantransport
  stoffen opnemen en afgeven maar ook omvormen (metabolisme)
 • Alg. Eig.: Wezens groeien en reproduceren, hoe?
  Nieuwe bouwstenen, molec en delingen+ kopieën
 • 1.1.1 Vooruitgang in microscopie en gedetailleerde studies cel

 • Hooke
  Cellula dode cellen 30x kurk
 • Van Leeuwenhoek
  300 x levende cel, bloed sperma bacteriën 1-2µm en eencelligen 20 µm
 • Resolutielimiet theorie
  Helft golflengte licht dat je gebruikt, gewoon licht 400-700 nm dus 200 nm tot 350 voor lichtmicroscoop. 0,25 mm voor oog
 • Resolutielimiet definitie
  Vermogen om 2 punten op een bepaalde afstand van elkaar te kunnen onderscheiden.
 • Compound of samengestelde microscoop
  Oogstuk vergroot beeld door objectief 1µm
 • Vergroting lichtmicroscoop
  1000x
 • Brown
  Ontdekking nucleus
 • Schleiden
  Alle planten bestaan uit cellen, cellen ontstaan uit één cel
 • Schwann
  Plantaardige en dierlijke cellen gelijkenissen
  1. Alle planten en dieren bestaan uit cellen
  2. Cel is de basiseenheid van het leven
 • Virchow
  Alle cellen ontstaan uit andere cellen, basis van leven én reproductie
 • 1.1.2 De celtheorie voor alle organismen

 • Celtheorie
  1. Cel is de basiseenheid van het leven
  2. Elk organisme bestaat uit één of meerdere cellen
  3. Alle cellen bestaan uit andere cellen, ook basiseenheid reproductie
 • 1.2 ontstaan Celbiologie

 • Welke 3 studies vormen samen celbiologie en wat bestuderen ze? En wanneer
  1850 
  Cytologie: structuur cel en microscopie
  Biochemie: begrijpen structuur en werking enzo
  Genetica: Informatie binnen de cel, hoe cellen cellen zijn
 • 1.2.1 Cytologie: celstructuur

 • Waarom zijn EM beter dan LM?
  Kortere golflengte elektronen zorgt voor kleinere resolutielimiet en hogere hoekresolutie.
 • Wat is Helderveld of brightfield microscopie en waarom is deze niet ideaal?
  Eerste vorm van lichtmicroscopie: zichtbaar wit licht wordt door preparaat gestuurd. Preparaat moet gefixeerd worden, gedehydrateerd, parrafine of plastiek, microtoom => cellen dood bij bekijken
 • Welke vormen van lichtmicroscopie heb je?
  Brightfield, fasecontrast, differentiële interferentie contrast, confocale, fluorescentie, digitale video microscopie
 • Verschil TEM en SEM
  TEM stuurt bundel door preparaat= transmissie
  SEM: oppervlakte scanning, meet weerkaatsing elektronen
 • Wat is het verschil tussen primaire en secundaire immunofluorescentie?
  Primaire wordt gebruikt om proteïnen te lokaliseren met het gebruik van fluorescent gemerkte antilichamen die rechtstreeks binden op proteinen/ hun antigen. Secundaire immunofluorescentie wordt gebruikt om de ligging van de primaire antilichamen te bepalen door het gebruik van secundaire antilichamen die de primaire als hun antigen zien.
 • Hoe werkt fluorescentie?
  Fluorescente stoffen zijn stoffen die licht met heel korte golflengte absorberen en terug uitzenden met een grotere golflente. UV < 400 nm wordt uitgezonden als zichtbaar licht 400-700 nm
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Donkere vlek in nucleus (niet heterochromatine)
Nucleolus
ribosomenfabriek, grootte varieert tov hoeveelheid proteïnesynthese
bestaat uit
fibrillen: rRNAsynthese
Granula: maken van rRNA ribosomen door toevoegen eiwitten   
plaats van chromosonen die voor rRNA coderen: 10 chromosonenparen voor 100 genen
fuseren samen dus max 10 nucleoli.
Ligging heterochromatine
Bij periferie, heel donker bevlekt
Chromosomale territoria
Elk chromatine heeft vaste locatie in de nucleus tijdens interfase, verandert soms tijdens levenscyclus, van cel tot cel en per organisme
Celkern bestaat uit 80 a 90 procent uit chromatine, de andere 10 procent is er voor de structuur dit zijn:
De nucleaire matrix of nucleoskelet: complex van lamines
de nucleaire matrix is een plaats van actieve transcriptie
Lamina is het cytoskelet dat uitmaakt van de nucleaire matrix
Lamina bestaat in drie soorten en die  polymeriseren tot een draadvormige structuur, verstevigend voor de nucleus: en zorgt voor een membraan
Lamine eiwitten= intermediaire filamenten

mutatie in lamine a: hutchinson gilford progeria

lamine A heeft een precursor
deze moet eerst matureren: 
stukje c afknippen + vetzuurketen toevoegen farnesylering
binden aan mitochondiral membraan
dan knipje door proetease enzym en tada matuur lamine A: fungeert in nucleaire lamina;

Hutchinson gilford progeria: puntmutatie zorgt voor probleem in premRNA-slicing: 50 aminozuren verloren, laatste stap maturisering gebeurt niet, opeenstapeling van lamine A op binnnenste mitochrondriale membraan
afremming ziekte: inhiberen enzym dat zorgt voor farnesylering , geen opeenstapeling
Nucleaire import vs nucleaire export
 • GEP guanine nucleotide exchange factor: aanwezig in celkern, fosforyleert Ran-GDP tot Ran-GDP, bevordert vrijstelling NLS en bevordert binding NES.
 • GAP gtpase activating protein, bevordert de hydrolyse van Ran-GTP in het cytosol
 • NTF2: nucleair transport factor 2 transloceert Ran-GDP naar de celkern
 • vergen allebei geen energie maar veel energie uit de hydrolyse GTP verklaart unidirectionaliteit
 • maar diffinduren bij


Verschillen
 • import is in dimeer
 • export in trimeer
 • importine vs exportine
 • ene heeft een Nucleair lokalisatie signaal nodig aan cargo-eiwit, de andere een nucleair export signaal
Stepping stone theorie
Moleculen groter dan 10nm moeten door de nucleaire proteïnen geraken. Importine doet dat door zich te binden aan de hydrofobe FG repeats die verbonden zijn met hydrofiele regio's en zo een netje maken. Importine springt van de ene FG naar de andere.
Transport door kernporie is een probleem
Groter dan 10 nm heeft een nucleair lokalisatie signaal nodig, porie is 120 nm groot maar bestaat uit waterige diffusiekanalen voor moleculen tot 10

Ook nucleus exporteert kleine ribosoomeenheden en ontvangt dan enzymen en proteinen voor chromosoon replicatie en transcriptie vanuit cytosol
NPC wat en welke proteïnen
Nucleair porie complex bestaat uit 30 proteïnen
8 ringsubeenheden
8 spokes van ring tot transporter
1 transporter: centrale granule
ankerproteïne verankerd in celmembraan
basket: vezels die vanaf ring naar nucleoplasma (basketringvorm) en andere kant nucleoplasma

FG-proteinen: associeren met transporter, bevatten veel fenylalanine en glycine, flexibel, binden aan importine, zijn hydrofoob.
De kernporieën, hoeveel, hoeveel per µm, diameter, eiwitten
3000-4000 poriën in nucleaire enveloppe
10-20 per µm
diameter is 120 nm
100tal polypeptideketens
 • nucleoporines: 30tal die deel uitmken van NPC nucleaire porie complex
octagonaal verdeeld
CHROMOSONE PAINTING WAT EN WAT BEWEZEN?
Adhv een soort van fish, wordt de ligging van de chromosonen duidelijk per chromosoon, in de interfase hebben ze elk hun eigen locatie, daarnaast maakt het ook translocaties zichtbaar