Summary Bedrijfseconomie

-
ISBN-10 9001816711 ISBN-13 9789001816711
126 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomie". The author(s) of the book is/are Henk Fuchs, Sarina van Vlimmeren. The ISBN of the book is 9789001816711 or 9001816711. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfseconomie

 • 1 kosten opbrengst winst

 • Hoe maak je een kostprijsberekening? 
  Toegestane fabricagekosten + toegestane verkoopkosten
 • Wat is de kostprijs van een product
  Het totaal van de toegestane kosten die een onderneming moet maken om dit product op de verkoopmarkt te kunnen brengen
 • De toegestane hoeveelheden van de productiemiddelen moeten we in geld omrekenen met behulp van de standaard prijzen.  Altijd uitgaande van het bruto gebruik
 • Wat is het belang van een kostprijsberekening
  De bepaling van de verkoopprijs
  De beoordeling of de productie lonend is
  De balanswaardering van voorraad gereed product
  De controle op de efficiency in het bedrijf
 • Wat is stukproductie
  Wanneer in een industriële onderneming elk product wordt gefabriceerd volgens de wensen van de individuele afnemer
 • Wat is seriestukproductie
  Als er van 1 afnemer van een bepaald product verschillende exemplaren worden gemaakt. 
 • Wat is massaproductie
  Als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van individuele klanten maar met de doorsnee wensen van een hele afnemersgroep
 • Wat is seriemassaproductie
  Wanneer de producent  inspeelt op de wensen van verschillende kopersgroepen
 • Wat zijn constante of vaste kosten
  Kosten waarvan het totaalbedrag niet veranderd als binnen de grenzen van de gegeven capaciteit de productie toe of afneemt
 • Wat zijn variabele kosten
  Kosten waarvan het totaalbedrag verandert als de productie toeneemt of afneemt.
 • Welke vormen van variabele kosten zijn er
  1. Proportioneel variabele kosten - evenredige stijging of daling met verandering in productieomvang 
  2. Progressief variabele kosten - meer dan rechtevenredige stijging of daling met verandering in productieomvang
  3. Degressief variabele kosten - minder dan rechtevenredige stijging of daling met verandering in productieomvang
 • Wanneer gebruik je delingscalculatie
  Voor het berekenen van de kostprijs per product (product  costing) in geval van homogene massaproductie
 • Wat is normale productie
  Het aantal producten dat een bedrijf gemiddeld bij de gegeven capaciteit per periode fabriceert en verkoopt
 • Kostprijs= C/N +V/W
  C = Totale toegestane constante kosten
  N = Normale productie
  V = Toegestane proportioneel variabele kosten bij begrote werkelijke productie
  W = Begrote werkelijke productie
 • Wat is rabat
  Fabrikantenkorting
 • Commerciële kostprijs + winst 90%
  Rabat                                           10%
  Consumentenprijs                     100%

  Het bedrag wat hier uit komt wordt berekent op de factuur en daar wordt dan weer de rabat vanaf gehaald. Afhankelijk van de vragen met of zonder omzetbelasting
 • Bezettingsresultaat = (W-N) × C/N
  Het resultaat dat voor constante kosten aan de producten wordt begroot
 • Wanneer bestaat een voorcalculatorisch bezettingsresultaat
  Als de begrote afzetting afwijkt van de normale bezetting
 • Wat is het verkoopresultaat
  Het verschil tussen de verkoopprijs per product en de commerciële kostprijs per product
 • Wat is het bedrijfsresultaat (operating income)
  Als we het totale begrote verkoopresultaat en het totale begrote bezettingsresultaat bij elkaar voegen
 • Een andere manier om de totale begrote bedrijfsresultaat te berekenen is :
  Totale begrote opbrengst - Totale begrote kosten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.