Summary Bedrijfseconomie in balans

-
ISBN-13 9789462871854
478 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomie in balans". The author(s) of the book is/are Van Vlimmeren. The ISBN of the book is 9789462871854. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bedrijfseconomie in balans

 • 5.1 Soorten verzekeringen

 • Wat is een verzekering?
  De verzekeraar verplicht zich om tegen ontvangst van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel door een onzeker voorval
 • Wat zijn schadeverzekeringen?
  Verzekeringen waarbij de uitkering door de verzekeringsmaatschappij (verzekeraar) afhankelijk is van de geleden schade.
 • De uitkering van een schadeverzekering is nooit meer dan het schadebedrag.
 • Wat is een sommenverzekering?
  Een verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is vanaf het moment dat verband houdt met het leven of sterven van een bepaalde persoon.
 • Wat is een polis?
  Een akte waarin de verzekeringsovereenkomst wordt opgenomen.
 • Wat is de verzekerde som?
  Het maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert.
 • 5.2 Schadeverzekeringen en -regelingen

 • Wat zijn schadeverzekeringen die vaak voorkomen?
  1. Brandverzekering
  2. transportverzekering
  3. bedrijfsschadeverzekering
  4. kredietverzekering
  5. exportkredietverzekering
  6. productaansprakelijkheidsverzekering
  7. aansprakelijkheidsverzekering
  8. rechtsbijstandverzekering
 • Imaginaire winst is de te verwachten winst op goederen
 • Kredietlimiet is het maximum kredietbedrag waarvoor de kredietverzekeraar garant staat.
 • Het commercieel risico bij exportkredietverzekering is voor een exporteur dat de importeur niet betaalt door de schuld van de laatstgenoemde
 • Het politiek risico is bij exportkredietverzekering het risico voor een exporteur dat de importeur niet betaalt door de schuld van de overheid in het importland.
 • Wat is herverzekeren?
  Het opnieuw verzekeren van een verzekering.
 • 5.3 Sommenverzekeringen

 • Wat zijn belangrijke sommenverzekeringen?
  1. Levensverzekering
  2. lijfrenteverzekering
  3. pensioenverzekering
  4. compagnonsverzekering
 • Wat is een levensverzekering?
  Verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het in leven zijn van een bepaalde persoon op een bepaald moment.
 • Wat is een lijfrenteverzekering?
  Hierbij vindt de uitkering van de levensverzekering niet plaats in één bedrag, maar in periodieke bedragen tot aan het moment van overlijden van een bepaald persoon of tot een bepaalde datum.
 • Wat is een pensioenverzekering?
  De aanvulling op het AOW.  Vanaf het moment dat de begunstigde een bepaalde leeftijd bereikt, krijgt hij periodiek een uitkering.
 • Wat is een compagnonsverzekering?
  Wordt afgesloten door de vennoten in een vof. De vennoten kunnen in  geval van overlijden van een compagnon met het uitgekeerde bedrag de erfgenamen van de overleden vennoot uitkopen.
 • 5.4 Kiezen voor een opleiding

 • Een opleiding is een investering in het menselijk kapitaal (human capital)
 • 5.5 Sparen en lenen

 • Met sparen krijg je rente (interest) als beloning voor het beschikbaar stellen van je vermogen.
 • Waarvan is de hoogte van het rentepercentage afhankelijk?
  • Looptijd
  • hoogte spaarbedrag
  • ontwikkeling op de financiële markten
 • Wat zijn de risico's van sparen?
  • Koopkrachtvermindering als het inflatiepercentage lager is dan het rentepercentage
  • kans op faillissement van de bank
 • Als je leent betaal je financieringskosten
  = jaarlijkse effectieve rentepercentage x het leningbedrag
 • Veel voorkomende kredietvormen voor consumptieve bestedingen
  • Doorlopend krediet
  • persoonlijke lening
  • koop en verkoop op afbetaling 
  • huurkoop
 • Wat is een doorlopend krediet?
  Hierbij kan de consument een maximumkrediet opnemen en dit in een bepaalde periode terugbetalen.
 •  Een doorlopend krediet hoeft niet in één keer te worden opgenomen en de afgeloste bedragen mogen opnieuw worden gebruikt
 • Wat is een persoonlijke lening?
  De consument neemt het hele bedrag ineens op, deze aflossingen mogen niet opnieuw worden opgenomen.
 • Wat is een koop en verkoop op afbetaling?
  De koper betaalt de koopprijs van een roerende zaak in meerdere termijnen. (de koper wordt bij levering eigenaar van het goed)
 • Wat is huurkoop?
  De koopprijs van een roerende zaak wordt ook in meerdere termijnen betaald, maar de koper wordt pas eigenaar als de laatste termijn betaald is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is consumer to business (C2B)?
Het is het leveren van waarden van consumenten aan bedrijven. Vb is reviews die klanten schrijven of filmen
Wat is consumer to consumer (C2C)?
Het is de verkoop van producten tussen consumenten. Vb is marktplaats
Wat is business to business (B2B)?
Het is de verkoop van producten en diensten aan ondernemingen door andere ondernemingen. Bv kantoorboekandel Viking die zich specifiek richt op ondernemingen
Wat is business to consumer (B2C)?
Het is de verkoop van producten en diensten aan consumenten door ondernemingen
Wat is fieldresearch?
De onderzoeker gaat hier op zoek naar informatie die nog niet in de onderneming (of op internet) aanwezig is. Een voorbeeld is een enquete
Wat is deskresearch?
Het gebeurt achter de bureau. De onderzoeker maakt gebruik van materiaal dat al eerder voor andere doeleinden is verzameld
Wat is marktonderzoek?
Het bestudeert het koopgedrag van potentiële klanten
Wat is marketing?
Voorzien in de behoeften en wensen van de klant, rekening houdend met doelstellingen van de organisatie
Wat zijn de 4 p's?
Productbeleid, prijsbeleid, plaatsbeleid (distributiebeleid) en promotiebeleid (communicatiebeleid)
Wat is marketingmix?
De 4 p's op elkaar afgestemd