Summary bedrijfseconomie in de praktijk

-
ISBN-13 9789491743368
469 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "bedrijfseconomie in de praktijk". The author(s) of the book is/are joost bakker theo van houten. The ISBN of the book is 9789491743368. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - bedrijfseconomie in de praktijk

 • 1.2.1 organisaties volgens Starreveld

 • Indeling van organisaties kan door:
  -typologiemodel Starreveld
  - profit- non profit
  - rechtsvormen
 • Welke 5 typen producerende organisaties kent Starreveld
  1. handelsorganisatie, goederenbeweging en omzetingsproces ontbreekt
  2. productieorganisaties, technische omzettingsproces
  3. land en mijnbouworganisaties, specifieke goederenbeweging en omzetting
  4. dienstverleningsorganisaties, verdeeld in:goederenbeweging zoals restaurants, veilingen en transport. beschikbaarstelling van ruimte of verkopen van capaciteit zoals hotels, zwembaden en personenvervoer. het verkopen van ren, zoals advocatenkantoor, adviesbureaus
  5. financiele instellingen
 • Hoe kunnen organisaties worden ingedeeld?
  1. Typologie van Starreveld
  2. Profit- non profit 
  3. Rechtsvormen
 • Organisatie is ingedeeld naar rechtsvorm:
  - ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, de ondernemer zelf aansprakelijk. eenmanszaak, maatschap, en venootschap onder firma
  - ondernemingen met rechtspersoonlijkheid: Onderneming zelf aanprakelijk (niet privé), bv, nv, stichting en vereniging
 • aandelen aan toonder: vrij verhandelbaar op beurs
  aandelen op naam: niet vrij verhandelbaar,
  preferente aandelen; geven voorkeursrechten aan aandeelhouder op bijvoorbeeld besluitvorming, winstuitkering (mits opgenomen in de statuten.
 • 1.2.3 Organisaties naar rechtsvorm

 • Welke twee typen indelingen zijn er om organisaties in te delen?
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, ondernemer ishoofdelijk aansprakelijk. Een,anszaak, maatschap, vof
  • Organisaties met rechtspersoonlijkheid, ondernemer is niet hoofdelijk aansprakelijk. Bv,nv, stichting en vereniging 
 • Kenmerken eenmanszaak
  1. Interessant voor: persoon die alleen eigenaar wil zijn
  2. Bestuur, eigenaar
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk, zakelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatieplicht jaarrekening
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over winst
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken vof
  1. Interessant , gezamenlijk een onderneming
  2. Bestuur, eigenaren
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijving kvk
  4. Aansprakelijk, hoofdelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatie plicht jaarrekening 
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over het deel winst van iedere eigenaar
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken maatschap
  1. Interessant, personen die gezamenlijk een praktijk willen starten
  2. Bestuur, maten 
  3. Oprichtingseisen, inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk , elke maat afzonderlijk
  5. Verplichtingen , geen publicatieplicht
  6. Fiscaal, over het deel van de winst inkomstenbelasting
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken bv
  1. Interessant,ondernemers die aansprakelijkheid willen beperken en die jaarlijks een behoorlijke winst maakt. 
  2. Bestuur, Management ( dga= directeur groot aandeelhouder). 
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en minimaal kapitaalinbreng van 0,01
  4. Aansprakelijk , alleen de bv 
  5. Verplichtingen, jaarstukken moeten openbaar gemaakt worden
  6. Fiscaal, betaalt vennootschapsbelastingen  over de winst
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd en heeft zelfde rechten als werknemers. Behalve dga!!
 • Kenmerken nv
  1. Interssant vooral grote ondernemingen die naar de beurs willen gaan. 
  2. Bestuur, management 
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en een minimale kapitaalinbreng van  45000
  4. Aansprakelijk voor verliezen alleen nv
  5. Verplichtingen, jaarstukken openbaar.
  6. Fiscaal, betaald vennootschap belasting 
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd.
 • Aandelen voor een nv kan op twee manieren worden ingedeeld:
  • aandelen aan toonder versus aandelen op naam,
  •  gewone aandelen versus preferente aandelen

  Om te voorkomen dat veel mensen zich gaan bemoeien met de strategie van het bedrijf kan er gekozen worden voor aandelen op naam.
 • Preferente aandelen geven voorkeursrechten op bijvoorbeeld gebied van winstdeling
 • Er zijn twee soorten verenigingen
  • Volledige rechtsbevoegdheid ( bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk, door notariële akte, waarin statuten staan opgenomen)
  • Beperkte rechtsbevoegdheid wel hoofdelijk aansprakelijk.
 • Een stichting heeft geen leden, alleen een bestuur
 • Vakgebied finance bestaat uit: 
  Creditmanagement, financial accounting en management accounting.
   
 • Wat zijn vlottende activa:
  Bezittingen die binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
  Voorraden, debiteuren, banktegoeden en kasgelden. 
 • Wat is een stakeholder:
  Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.
 • wat is vaste activa:
  Bezittingen die niet binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
  Materiële vaste activa: Gebouwen, machines, inventaris.
  Immateriële vaste activa: Octrooien, licenties, goodwill etc.
  Financiële vaste activa: Deelnemingen of belangen in andere organisaties. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is vaste activa:
Bezittingen die niet binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
Materiële vaste activa: Gebouwen, machines, inventaris.
Immateriële vaste activa: Octrooien, licenties, goodwill etc.
Financiële vaste activa: Deelnemingen of belangen in andere organisaties. 
Wat is een stakeholder:
Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.
Wat zijn vlottende activa:
Bezittingen die binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
Voorraden, debiteuren, banktegoeden en kasgelden. 
Vakgebied finance bestaat uit: 
Creditmanagement, financial accounting en management accounting.
 
Uit welke primaire activiteiten bestaan de waarde toevoegende bedrijfsfuncties voor Porter

Deze bestaat uit de primaire activiteiten
 1. Onderzoek en ontwikkeling
 2. design
 3. productie
 4. marketing
 5. distributie
 6. klantenservice
Waar bestaan de ondersteunende activiteiten van Porter uit?
- algehele bedrijfsvoering
- HRM
- Technologie ontwikkeling
- Inkoop
Waar verschaft het kasstroomoverzicht inzicht in?
in de verandering van de liquide middelen van een organisatie
Waar verschaft de resultatenrekening inzicht in?
in de verandering van de omvang van het eigen vermogen.
Waar verschaft de balans inzicht in?
In de samenstelling en aanwending van het eigen vermogen.
Waar bestaat de jaarrekening uit?
- balans
- resultatenrekening
- toelichting op beide overzichten