Summary Bedrijfseconomie theorie en praktijk theorieboek

-
ISBN-10 9079564265 ISBN-13 9789079564262
814 Flashcards & Notes
63 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomie theorie en praktijk theorieboek". The author(s) of the book is/are R Liethof. The ISBN of the book is 9789079564262 or 9079564265. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bedrijfseconomie theorie en praktijk theorieboek

 • 1 Bedrijfseconomie

  • Wat is Bedrijfseconomie
  Het onderdeel van de economische wetenschap waarin het economisch handelen van mensen binnen een productieorganisatie wordt bestudeert.
 • Annuititet
  Rente + aflossing
 • Enkele doelen van bedrijfseconomie zijn:
  • Het behalen van een zo groot mogelijke winst.
  • Het verkrijgen van een zo groot mogelijk marktaandeel.
  • Groeien
  • Het in stand houden van werkgelegenheid
  • Voorzien in de behoeften van zo veel mogelijk concurrenten.
 • geregistreerd partnerschap
  - in gemeenschap van goederen
  - op huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden
 • Wat is Economisch handelen?
  Hiervan is sprake als er rationeel wordt gehandeld. Iemand die rationeel handelt, probeert met de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
 • Scheiden
  - scheidingsprocedure
  - partnerpensioen rechten 
  - allimentatie
 • Vormen personeelsbeleid
  Intergraal, levensfasebewust en duurzaam
 • Hoe ziet een balans eruit?
  Hierop staat aan de rechterkant de beschikbare financiële middelen. Aan de linkerkant staat hoe de beschikbare financiële middelen zijn aangewend.
 • Verschil HRM en personeelsbeleid
  HRM gaat vooral om het sturen en het managen van de productiefactor arbeid. Personeelsbeleid is het primair bezighouden met personeelszorg.
 • Wat is Productie?
  Het beter geschikt maken van goederen voor consumptie
 • Functieprofiel
  Geeft de inhoud van een functie weer en welke kennis je hiervoor nodig hebt
 • Wat is Dienst?
  Een productieve prestatie die wel waarde toevoegt aan het product, maar het product technisch niet verandert.
 • Arbeidsvoorwaarden beleid
  Voornamen waaronder de werknemer werk verricht vast gesteld in arbeidsovereenkomst.
 • Wat is Productieorganisatie ?
  Hierin worden mensen en beschikbare middelen zodanig gecombineerd dat de door de organisatie gestelde doelen zo goed mogelijk worden bereikt.
 • ARBO wet
  Het voorkomen van ongevallen en ziekten door werk.
 • Wat is Onderneming?
  Een zelfstandige productieorganisatie waarvan het voortbestaan afhankelijk is van de geboekte resultaten
 • Demotie
  Stap terug doen in de laatste arbeidsjaren
 • Wat is Gesubsidieerde instellingen?
  Particuliere organisaties die alleen kunnen voortbestaan dankzij bijdragen van buitenstaanders. Het maatschappelijk belang van dit soort instellingen is vaak zo groot dat de overheid in de meeste gevallen het voortbestaan garandeert door middel van subsidies.
 • Transitievergoeding
  Ontslag vergoeding
 • Wat is Overheidsdiensten?
  Hieronder vallen met name organisaties die zogenaamde 'collectieve goederen' leveren. Voor al deze diensten geldt dat ze niet via de 'markt' geleverd kunnen worden en dat mensen niet kunnen worden uitgesloten van het gebruik hiervan. Voorbeelden zijn brandweer en politie.
 • SWOT analyse
  Opsomming van alle gevonden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen binnen je bedrijf.
 • Wat is Overheidsbedrijven?
  Deze bedrijven kunnen in principe net zo opereren als ondernemingen in de particuliere sector. De overheid heeft de productie van deze goederen en diensten zelf ter hand genomen om te garanderen dat zij aan zo veel mogelijk mensen worden geleverd. Voorbeelden zijn gemeentelijke vervoerbedrijven en gemeentelijke grondbedrijven.
 • 4p's
  Prijs, product, plaats, promotie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

4p's
Prijs, product, plaats, promotie
SWOT analyse
Opsomming van alle gevonden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen binnen je bedrijf.
Transitievergoeding
Ontslag vergoeding
Demotie
Stap terug doen in de laatste arbeidsjaren
ARBO wet
Het voorkomen van ongevallen en ziekten door werk.
Arbeidsvoorwaarden beleid
Voornamen waaronder de werknemer werk verricht vast gesteld in arbeidsovereenkomst.
Functieprofiel
Geeft de inhoud van een functie weer en welke kennis je hiervoor nodig hebt
Verschil HRM en personeelsbeleid
HRM gaat vooral om het sturen en het managen van de productiefactor arbeid. Personeelsbeleid is het primair bezighouden met personeelszorg.
Vormen personeelsbeleid
Intergraal, levensfasebewust en duurzaam
Scheiden
- scheidingsprocedure
- partnerpensioen rechten 
- allimentatie