Summary Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

-
108 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties". The author(s) of the book is/are A Heezen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 9 Vermogensbehoefte

 • Wat is de vermogensbehoefte?
  de hoeveelheid geld waarover een organisatie moet beschikken om de activa te kunnen financieren
 • waaruit bestaat de kostprijs?
  grondstoffen + salarissen + afschrijvingen
 • definitie omlooptijd:
  de tijd tussen het moment dat vermogen in een productiemiddel wordt vastgelegd, en het moment waarop dat geïnvesteerde vermogen weer terug wordt verdiend
 • Hoe bereken je de afschrijvingen per eenheid?
  Afschrijving per jaar / productie per jaar
 • definitie diversiteitsverschijnsel:
  de afzonderlijke activa bereiken op verschillende momenten hun max en min vermogensbehoefte
 • Berekening: omloopsnelheid totaal vermogen
  omzet (in verkoopprijzen) excl btw / gem. totaal vermogen
 • wat houdt factoring in
  Een factormaatschappij verplicht zichzelf om alle door haar goedgekeurde vorderingen te bewaken/incasseren, financieren of te verzekeren tegen non-betaling (insolventie)
 • Kenmerken operational lease
  opzegbaar huurcontract, onderhoudskosten voor lessor, economische veroudering ook, zorgt voor balansverkorting --> vergrote omloopsnelheid van gemiddeld geïnvesteerd vermogen
 • Kenmerken financial lease
  onopzegbaar, kosten zijn voor de lessee, looptijd = economische levensduur, lessee is economisch eigenaar
 • definitie outsourcing
  uitbesteden van werkzaamheden of het betrekken van halffabricaten van leveranciers
 • definitie sale and lease back
  duurzaam productiemiddel wordt verkocht en meteen weer gehuurd
 • Wat is het nettowerkkapitaal?
  saldo van voorraden, debiteuren, liquide middelen en crediteuren
 • 10 Vormen van eigen vermogen

 • Wat is interne financiering?
  gebruik maken van ingehouden winsten
 • Wat zijn de secundaire geldstromen?
  Van/naar de vermogensmarkt
 • Wat is een claim?
  een vrij overdraagbaar inschrijvingsrecht per bestaand aandeel
 • Definitie: emissieprijs
  de prijs voor een nieuw aandeel
 • Definitie: nominale waarde
  staat aangegeven in de statuten
 • Definitie: agio
  het verschil tussen de emissieprijs en de nominale waarde
 • Definitie: underwriter
  om te voorkomen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de claims, zijn er grootaandeelhouders die aandelen op kopen
 • Definitie: maatschappelijk kapitaal
  Maximale bedrag om aandelen uit te geven volgens de statuten
 • Geplaatst kapitaal
  Minstens 25%, minstens 45000
 • Welke drie soorten aandelen zijn er?
  K-stuk, CF-stuk, Global note
 • Definitie: dematerialisatie
  het omzetten van een tastbaar papier (aandeel) maar registratie m.b.v. computers
 • Berekening: Intrinsieke waarde van het EV
  marktwaarde activa -/- boekwaarde VV
 • Berekening: intrinsieke waarde een aandeel
  intrinsieke waarde EV / aantal geplaatste aandelen
 • Berekening: Rentabiliteitswaarde
  jaarlijkse, gelijkblijvende winst (eeuwigdurend) / vereiste rentabiliteit
 • Berekening: rentabiliteitswaarde een aandeel
  Verwachte dividenden per aandeel + geschatte toekomstige verkoopwaarde contant maken
 • Wanneer is sprake van goodwill
  Als de rentabiliteitswaarde hoger is dan de intrinsieke waarde
 • Berekening: Emissieprijs
  gewenste opbrengst emissie / aantal nieuwe aandelen
 • Berekening: verwachte beurswaarde na emissie
  Rentabiliteitswaarde onderneming direct na emissie / aantal uitstaande aandelen na de emissie
 • 3 soorten reserves:
  Agioreserve, Winstreserve, Herwaarderingsreserve
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de vermogensbehoefte?
6
waaruit bestaat de kostprijs?
5
definitie omlooptijd:
5
Hoe bereken je de afschrijvingen per eenheid?
5
Page 1 of 27