Summary Bedrijfseconomische analyses : bedrijfseconomie vanuit management-perspectief

-
ISBN-10 9020732870 ISBN-13 9789020732870
470 Flashcards & Notes
8 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomische analyses : bedrijfseconomie vanuit management-perspectief". The author(s) of the book is/are A M M Blommaert & J M J Blommaert. The ISBN of the book is 9789020732870 or 9020732870. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Elkaar niet uitsluitende projecten

alternatieven die men feitelijk allemaal kan uitvoeren, mits ze voldoen aan de rendementseisen en mits er voldoende vermogen beschikbaar is voor de financiering.

elkaar uitsluitende projecten

die waarbij men moet kiezen wel project (slechts één!) men uitvoert

Sharp-ratio

hierbij wordt het verwachte resultaat gedeeld door het risico zoals afgemeten aan de standaarddeviatie.

maximax-criterium

bij elk alternatief wordt de maximale uitkomst genomen en van deze maxima kiest men vervolgens het maximum

Maximin-criterium

bij elk alternatief wordt de minimale uitkomst genomen

samengestelde renteberekening

deze techniek wordt in het algemeen toegepast wanneer de periode langer is dan één jaar

 

contante waarde

een bedrag, schoon van rentebijschrijving

Terugverdientijd

is het aantal perioden dat nodig is om de huidige investeringsuitgaven terug te verdienen via de positieve netto-ontvangsten die in de toekomst uit de investering voortvloeien

Investeren

het aanleggen van activa die gezamenlijk een bepaalde productie mogelijk maken. Voor investeringen is vermogen nodig.

engineered costs

activiteitgebonden kosten