Summary Bedrijfsinformatiesystemen

ISBN-10 9043032018 ISBN-13 9789043032018
305 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfsinformatiesystemen". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789043032018 or 9043032018. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfsinformatiesystemen

 • 1 Informatiesystemen in het huidige mondiale ondernemen

 • Aanvullende maatregelen
  Maatregelen die nodig zijn om waarde te halen uit een primaire investering.
 • Bedrijfsfuncties
  Gespecialiseerde taken binnen organisaties, zoals verkoop en marketing, productie, financiën, boekhouding en personeelszaken.
 • Bedrijfsinformatiesystemen
  Informatiesystemen op het managementniveau binnen een organisatie die de functies van planning, controle en besluitvorming ondersteunen door overzichten en rapportages van afwijkingen te geven.
 • Bedrijfsmodel
  Een abstractie van wat een onderneming is en hoe de onderneming een product of dienst levert, daarbij tonend hoe de onderneming welvaart creëert.
 • Bedrijfsprocessen
  De unieke manier waarop organisaties werkactiviteiten, informatie en kennis coördineren en organiseren om een product of dienst te produceren.
 • Beurs
  soort online forum waar kopers producten kunnen kopen van verkopers via een vraag-aan-bodsysteem.
 • Computerhardware
  De fysieke apparatuur die wordt gebruikt voor input-, verwerkings- en outputactiviteiten in een informatiesysteem.
 • Computerkennis
  Kennis van informatietechnologie, voornamelijk van hoe computergebaseerde technologiën werken.
 • Computersoftware
  De gedetaileeerd geprogrammeerde instructies die de hardwarecomponenten in een informatiesysteem controleren en coördineren.
 • Cultuur
  De fundamentele set overtuigingen, waarden en manieren waarop dingen worden gedaan, die door de meeste werknemers wordt geaccepteerd.
 • Datamanagementtechnologie
  Software die organisatie van gegevens op fysieke opslagmedia regelt
 • Digitale onderneming
  Organisaties die bijna alle belangrijke bedrijfsprocessen en relaties met klanten, leveranciers en werknemers digitaal realiseren en belangrijke bedrijfsmiddelen digitaal beheren.
 • Extranet
  Intranet dat beschikbaar is voor geautoriseerde geruikers buiten de organisatie.
 • Feedback
  Output die wordt teruggegeven aan de leden van de organisatie die de input daarna kunnen evalueren of corrigeren.
 • Gegevens
  Stromen onbewerkte feiten die gebeurtenissen vertegenwoordigen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving, voordat ze worden georganiseerd en geordend in een vorm die mensen kunnen begrijpen en gebruiken.
 • Gegevensverwerkers
  Mensen, bijvoorbeeld secretaresses of boekhouders, die de administratieve taken binnen de organisatie uitvoeren.
 • Hoger management
  Mensen die bovenaan staan in de hiërarchie binnen een organisatie en verantwoordelijk zijn voor langetermijnbeslissingen.
 • Informatie
  Gegevens die in een vorm zijn gegoten die voor mensen begrijpelijk en bruikbaar is.
 • Informatiesysteem
  Aan elkaar gerelateerde componenten die samenwerken om informatie te verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie, controle, analyse en visualisatie binnen een organisatie.
 • Informatietechnologie (IT)
  Alle hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
 • Informatietechnologie (IT)-infrastructuur
  De technologie voor de hardware, software, gegevens en opslag, en de netwerken bieden een combinatie van gedeelde IT-bronnen binnen de organisatie.
 • Input
  Het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving voor verwerking in een informatiesysteem.
 • Internet
  Internationaal netwerk van netwerken; een verzameling van honderdduizenden particuliere en publieke netwerken.
 • Intranet
  Een intern netwerk gebaseerd op internet- en www-technologie en -standaarden.
 • Kennis van informatiesystemen
  Breed begrip van informatiesystemen, inclusief edragsmatige kennis van de organisaties en individuen die de informatiesystemen gebruiken, naast de technische kennis van computers.
 • Kenniswerkers
  Mensen, zoals technici, wetenschappers en architecten, die producten of diensten ontwerpen of kennis voor de organisatie ontwikkelen.
 • Middelentoewijzing
  Manier waarop geld, tijd en personeel worden toegewezen aan de verschillende fasen van een systeemontwikkelingsproject.
 • Middenmanagement
  Mensen in het midden van de organisatorische hiërarchie, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de programma's en plannen van het hoger management.
 • Netwerk
  Het koppelen van twee of meer computers om data of bronnen, zoals een printer, te delen.
 • Netwerk- en telecommunicatietechnologie
  Fysieke apparatuur en software die de verschillende hardware-elementen aan elkaar koppelen en gegevens van de ene fysieke locatie naar de andere versturen.
 • Operationeel management
  Mensen die de dagelijkse activiteiten binnen de onderneming controleren.
 • Output
  Het distribueren van de verwerkte informatie aan mensen die deze informatie zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is.
 • Productie- en servicewerkers
  Mensen die de productie en diensten van de organisatie produceren.
 • Sociale netwerksites
  Online gemeenschappen voor het uitbreiden van het aantal sociale contacten door het leggen van contacen via zakelijke of privéconnecties.
 • Sociotechnisch gezichtspunt
  Bij dit gezichtspunt wordt optimale organisatorische prestatie bereikt door zowel de sociale als de technische systemen die in productie worden gebruikt, te optimaliseren.
 • Verwerking
  Het omzetten, manipuleren en analyseren van onbewerkte input in een vorm die meer betekent voor mensen.
 • World wide web
  Een systeem met universeel geaccepteerde standaarden voor het opslaan, vinden, formatteren en weergeven van informatie in een netwerkomgeving.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is IT-infrastructuur
Een reeks fysieke software en apparaten waarmee een gehele onderneming werkt.
Wat waren de gebeurtenissen van de vijfde generatie? (heden-toekomst)
Artifical intelligentie
- moleculaire en nanotechnologie zullen de computers radicaal veranderen
Wat waren de gebeurtenissen van de 4de generatie (1970 tot heden)
Microprocessor opgericht (dus hele processor onder 1 chip gebracht)

  Denk aan microsoft, apple en IBM personal computer die dit hebben bedacht.
Wat waren de gebeurtenissen van de 3de generatie (1960 tot 1970) computers?
Onderdelen werden steeds kleiner en verwerking sneller dankzij Integrated Circuits (microchips)

Ook werd de opslagcapaciteit vergroot door magnetische schijven en magneetbanden.
Wat waren de gebeurtenissen in de 2de generatie (1950 tot 1960)
ENIAC werd vervangen door UNIVAC

- Taal was anders (assembler taal) ipv binaire taal
- radiolampen werden vervangen door transistors 

voordelen:
- kleiner, sneller, minder warmte,..)
Wie beschreef de eerste onderdelen van de digitale computer?
John von Nuemann (input apparaat, verwerkingseenheid (instructies en bewerkingen), geheugen(data en berekeningen), outputapparaat
Wat waren de nadelen van de digitale computer in de eerste generatie?
Omcang, warmte en kan maar slechts 1 programma uitvoeren.
Hoe heet de digitale computer in de eerste generatie?
ENIAC
Welke gebeurtenissen waren er in de 1ste generatie (1ste helft van 20ste eeuw)
De eerste generatie van de digitale computers die werken met vacuum buizen (radiolampen), iederen buis = 1 bit
Wat is de Harvard Mark I
Een elektro-magnetische rekenmachine (gebruikt in WOII om hoeken te berekenen voor de munitie )