Summary Bedrijfskunde de basis

-
ISBN-10 9001814239 ISBN-13 9789001814236
37 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfskunde de basis". The author(s) of the book is/are Gert Alblas. The ISBN of the book is 9789001814236 or 9001814239. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bedrijfskunde de basis

 • 1 De werking van een bedrijf.

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Het bedrijf als technisch systeem

 • Verschillende soorten stromen

  1 informatiestromen

  2 goederenstromen en transformatieprocessen

  3 geldstromen

 • Welke kenmerken maken een bedrijf tot een technisch systeem?

  1. Informatiestromen;
  2. goederenstromen en transformatieprocessen;
  3. geldstromen.
 • In bedrijf als Technisch Systeem zijn drie stromen zichtbaar. 
  1. Informatiestromen
  2. Goederenstromen en transformatiestromen
  3. Geldstromen
 • Informatiestromen

   

  De informatiestromen die nodig zijn om goederen of diensten te kunnen produceren en op de markt te brengen, hebben betrekking op verschillende aspecten van het functioneren van het bedrijf.

   

  Een order dat is geplaatst door een klant van een restaurant kan je beschouwen als een verkooporder. Een verkooporder zet een informatiestroom op gang, die er voor zorgt dat de bestelling in productie wordt genomen. door die informatie kunnen de barman en de koks in de keuken aan het werk. Die informatie is dan een productieorder. Om te produceren zijn er voldoende goederen op voorraad nodig, zodat de ober geen "nee" tegen de klant hoeft te verkopen. Om te zorgen dat die goederen er zijn, dient er te worden ingekocht en is er een inkooporder nodig.

   

  De informatiestroom gaat dus van verkoop, naar productie of dienstverlening en vervolgens naar inkoop.

  Informatiestromen gaan ook andersom.

 • 2 trajecten van goederenstromen

  1 materiaals managment: stroom van goederen van leverancier tot opslag product

  2 fysieke distributie: product naar klant

 • Wat is Informatiestromen en hoe werkt het?
  Verkooporder doet een informatiestroom op gang brengen.  Van verkooporder, naar Productieorder of dienstverlening en vervolgens naar Inkooporder.
 • ddddd
  cccccc
 • Goederenstromen en transformatieprocessen

   

  De goederenstromen bestaan uit alles wat getransformeerd wordt tot een product of dienst.

   

  Er zijn drie verschillende factoren die bij de goederenstroom en de transformatie een rol spelen.

  Deze zijn:

  • Arbeid: dit betreft de personele capaciteit die nodig is om het transformatieproces en de daaruit voortvloeiende producten of diensten te kunnen leveren.
  • Natuur: dit betreft alle grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de transformatie.
  • Kapitaal: dit betreft de machines die gebruikt worden bij de transformatie.
 • Welke factoren spelen een rol in Goederenstroom en Transformatiestroom?
  • Arbeid: personele capaciteit
  • Natuur: alle grondstoffen en materialen
  • Kapitaal: machines
 • Welke twee trajecten is te onderscheiden in Goederenstroom?
  1. Materials management: van leverancier t/m de opslag
  2. Fysieke distributie: gerede producten naar de klant
 • Wat is Transformatieproces?
  Goederen en informatie worden bewerkt tot producten en/of diensten.
 • 1.2 Het bedrijf als financieel-economisch systeem

 • Een bedrijf kan ls een verlengstuk van de eigenaar worden benaderd.

  Eigenaar tracht inkomen te erwerven.

  Dez situatie is er sprake van bezitsmodel

 • Financiele zin eigendom bedrijf 2 elementen

  1 de bezittingen (grond gebouw machines en voorraad)

  2 de schulden (banklening en leverancierskosten)

 • Inkomen: eigen vermoge op t1 en eigen vermogen op t0.

  tussen periode geen privestortingen of onttrekkingen wordt toename eigen vermogen beschouwd als economisch resultaat

 • kleine bedrijven vaak baas is manager

  grote bedrijven vaak aandeelhouders

 • 1.3 Het bedrijf als sociaal-politiek systeem

 • medewerkers brengen hun tijd energie en capaciteit in en willem daarvoor iets ontvangen. De organisatie heeft belang bij goede en betrouwbare medewerkes in dit opzicht is er sprake van RUILRELATIE en van wederzijdse afhankelijkheid.

   

  het bedrijf is te beschouwen als een conglomeraat van partijen, die deels verschillende en deels gelijke belangen hebben. een sociaal systeem omdat het gaat om mensen die en samenwerkingsverband aangaan.een politiek systeem omdat alle groepen involed zullen uitoefenen op de besluiten die in het bedrijf genomenworden. omdat de partij in haar eentje meestral onvoldoende macht heeft, zal zij coalities moetn aangaan met andere groepen. deze coalieties kunnen, afhankelijk van de zaak waarover beslist moet worden, uitwisselend van samenstelling zijn.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is Informatiestromen en hoe werkt het?
17
Welke kenmerken maken een bedrijf tot een technisch systeem?
16
In bedrijf als Technisch Systeem zijn drie stromen zichtbaar. 
16
Welke factoren spelen een rol in Goederenstroom en Transformatiestroom?
16
Page 1 of 3