Summary Bedrijfskunde integraal

-
ISBN-13 9789001575564
504 Flashcards & Notes
13 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bedrijfskunde integraal
 • Peter Thuis
 • 9789001575564
 • 3rd

Summary - Bedrijfskunde integraal

 • 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming

 • Wat is een organisatie
  Een organisatie is een menselijke samenwerking die doelrecht is en als blijvend bedoeld is.
 • Wat is een bedrijf
  Organisaties die goederen of diensten voortbrengen of handel drijven met het doel deze op de afzetmarkt te verkopen noemen we een bedrijf
 • Bedrijf zonder winstoogmerk(non profit)
  Deze streven naar levering van goederen en diensten voor algemeen nut. Ziekenhuis
 • Bedrijven met winstoogopmerk
  Zij streven naar winst. Deze kan je ook wel onderneming noemen. Zij realiseren op eigen kracht een opbrengst voor hun producten en of diensten.
 • 1.1.2 bedrijven zijn organisaties

 • Bedrijf is, naast dat het goederen produceert, diensten levert, handel drijft een organisatie. 
  Menselijk samenwerkingsverband dat doelrecht en blijvend is
 • Welke vier belangrijke kenmerken geven exact aan waar het in een organisatie om gaat?
  1. De mens in de organisatie
  2. samenwerking in een organisatie
  3. doelgerichtheid binnen een organisatie
  4. continuïteit in een organisatie
 • Mens in organisatie
  in bedrijven gaat het om mensen
 • Samenwerking in een organisatie
  Zo goed en handig mogelijk. Samenwerken loont -> synergie effect
 • Wat is synergie
  Het resultaat van het totale samenwerkingverband is groter dan een optelling van de resultaten van de individuele prestaties
 • Doelgerichtheid
  een organisatie is altijd opgericht met een bepaald doel
 • Continuïteit
  Een organisatie heeft een blijvend karakter. Organisatie continueren. 
 • Het verband met going concern met continuiteit
  Je gaat bij het nemen van managementbeslissingen uit van de continuïteit van een bedrijf.
 • Verschil tussen interne en externe hoofddoelstelling
  Interne doelstelling: het voortbestaan van een bedrijf
  Externe doelstelling: het voorzien in behoefte
 • 1.1.3 vereenvoudigen weergave van de werking van een bedrijf

 • Bedrijven worden opgericht met een bepaalde doelstelling.
 • Hoe doelstelling realiseren
  Input veranderen in output = transformatieproces
 • Blackboxbenadering
  Het bedrijf wordt gezien als een zwarte doos waarbij alleen gezien kan worden wat erin gaat en wat er uitkomt
 • 1.2 Wat is bedrijfskunde

 • Bedrijfskunde
  • Gaat over bedrijven
  • bedrijfsomgeving is belangrijk
  • is multidisciplinair
  • interdisciplinair
  • is een wetenschap en een kunde
 • 1.2.1 Bedrijfskunde gaat over bedrijven

 • Bedrijfskunde gaat over bedrijven. Het vakgebied dat zich bezighoudt met de juiste wijze van organiseren, in elkaar zetten en regelen van bedrijven
 • 1.2.2 de bedrijfsomgeving is belangrijk in de bedrijfskunde

 • Hoe zit omgeving bedrijf in elkaar
  Met omgeving wordt gedoeld op elementen buiten het bedrijf die echter wel van invloed zijn op de werking van het bedrijf. Kanten, overheid, vakbonden, economische situatie etc. 
  • enerzijds aanpassen aan omgeving
   • anderzijds omgeving proberen beinvloeden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bedrijfskunde Integraal
 • Peter Thuis Rienk Stuive
 • or
 • 2014

Summary - Bedrijfskunde Integraal

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Wat is een organisatie?
  Menselijke samenwerking, blijven en doelgericht
 • wat is een organisatie?
  een organisatie is een menselijke samenwerking die doelgericht is en als blijvend bedoeld is
 • Wat is een bedrijf?
  Organisatie die goederen/diensten voortbrengt of handel drijft met als doel deze op afzet markt te verkopen 

 • wat is een bedrijf?
  organisaties die goederen en/of diensten voorbrengen met het doel om deze op de afzetmarkt te verkopen
 • Wat is een Non-Profit Instelling?
  Bedrijven zonder winstoogmerk (Ziekenhuis, brandweer etc.)
 • waarin zijn bedrijven te onderscheiden?
  bedrijven zijn te onderscheiden in met en zonder winstoogmerk
 • Wat is een Onderneming?
  Bedrijf met winstoogmerk 
 • wat zijn de 4 belangrijke kenmerken van een organisatie?
  1. de mens in de organisatie 
  2. de samenwerking in een organisatie
  3. doelgerichtheid binnen een organisatie
  4. continuïteit binnen een organisatie
 • Om welke 4 dingen draait het in een organisatie? 
  - Mensen in de organisatie
  - Samenwerken binnen de organisatie (Synergie-effect, samen meer waarde      dan alleen 
  - Doelgerichtheid binnen een organisatie (Gezamenlijke doelen)
  - Continuïteit in een organisatie (Going Concern gedachte)
 • hoe heet het effect als het resultaat van het totale samenwerkingsverband groter is dan die van het individu?
  het synergie effect
 • Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezig houdt met het op juiste wijze organiseren, in elkaar zetten en regelen van bedrijven. Hierbij is de omgeving belangrijk, er is veel invloed van klanten, concurrenten, overheid etc. 
 • hoe wordt het veranderen van input naar output genoemd?
  transformatieproces
 • Bedrijfskunde bestaat uit 2 onderdelen, welke onderdelen en licht je antwoord toe.
  Multidisciplinair - Kijken (naar organisatie) vanuit verschillende vakgebieden naar vraagstukken (economie, psychologie, communicatie etc) Maar ook vanuit meerder niveaus: Macro, Meso , Micro en/of strategisch, tactisch en operationeel. 

  Interdisciplinair - Verschillende vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht en vanuit die vakgebieden wordt een oplossing geformuleerd. 


 • wat wordt er bedoeld met de blackboxbenadering?
  wanneer er niet is aangegeven hoe men de input tot de juiste ouput transformeert.
 • waar houdt bedrijfskunde zich mee bezig?
  op de juiste manier organiseren, in elkaar zetten en regelen van bedrijven
 • waarom is de bedrijfsomgeving zo belangrijk?
  elementen buiten het bedrijf hebben grote invloed op het bedrijf zelf
 • waarom heeft bedrijfskunde een multidisciplinair karakter?
  bedrijfskunde heeft een multidisciplinair karakter omdat het meerdere vakgebieden bij elkaar brengt.
 • waarom heeft bedrijfskunde een interdisciplinair karakter?
  bedrijfskunde brengt de verbinding van verschillende disciplines
 • wat is de definitie van bedrijfskunde?
  de bedrijfskunde is die tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de organisatie en omgeving van bedrijven. bedrijfskunde kent een integrale, multi- en interdisciplinaire  benadering waarin op een maatschappelijke manier wordt nagedacht wordt besteed aan praktijkgerichte vraagstukken binnen bedrijven.
 • wat zijn de competenties voor een bedrijfskundige?
  1. analytisch inzicht
  2. adviseren
  3. samenwerken
  4. communiceren
  5. leiding kunnen geven 
  6. stressbestendigheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Bedrijfskunde integraal
 • Peter Thuis, Rienk Stuive
 • 9789001809621 or 9001809626
 • 1ste druk

Summary - Bedrijfskunde integraal

 • 1 Bedrijf en bedrijfskundige

 • begrip: bedrijfskunde

 • .
  .
 • 222
  333
 • We kennen organisaties, bedrijven en onderneming. Wat is het verschil tussen deze 3?
  - Een organisatie is als blijvend bedoeld en gericht op menselijke samenwerking. Bijvoorbeeld een hogeschool.
  - Een bedrijf is een organisatie die goederen en/of diensten voortbrengt. We kennen hierin bedrijven met winstoogmerk of zonder winstoogmerk.  Een bedrijf zonder winstoogmerk is bijvoorbeeld een ziekenhuis.
  - Bedrijven met winstoogmerk noemen we ondernemingen.
 • Is dit een voorbeeldvraag over bedrijfskunde?
  Ja, dat is dit tijdens een uitleg
 • begrip: blackboxbenadering

 • Wat zijn 4 belangrijke kenmerken in een organisatie?
  - De mens
  - De samenwerking
  - Doelgerichtheid
  - Continuiteit
 • begrip: manager

 • Wat is bedrijfskunde?
  Bedrijfskunde is die tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de organisatie en omgeving van bedrijven.
 • begrip: onderneming

 • wat betekent een organisatie?
  een organisatie is een groep mensen die door middel van samenwerken een doel willen bereiken.
 • begrip: synergie-effect

 • begrip: transformatieproces

 • wat zijn de 4 belangrijkste kenmerken van een organisatie?

 • interdisciplinair

 • wanneer ben je een non-profit organisatie?

 • begrip: interne hoofddoelstelling van organisaties

 • wanneer noemen we iets een bedrijf?

 • begrip: multidisciplinair

 • begrip: organisatie

 • nettowinst

 • vakgebieden die een rol spelen binnen de bedrijfskunde</p

 • omzet

 • </p

 • wat houdt de omgeving van een bedrijf is?

 • waarom spreken we van het multidisciplinaire karakter van bedrijfskunde?

 • wat zijn de competenties van een bedrijfskundige?

 • begrip: bedrijf

 • wat betekent een organisatie?

 • begrip: externe hoofddoelstelling van organisaties

 • wat is een blackboxbenadering?

 • begrip: going-concerngedachte

 • begrip: interdisciplinair

 • wanneer ben je een onderneming?

 • begrip: competenties

 • begrip: bedrijfskundige

 • vakgebied: bedrijfseconomie

 • wat is een organisatie

   

 • vakgebied: bedrijfspsychologie

 • Wat is een bedrijf?
 • vakgebied: (bedrijfs)sociologie


 • Wat is een organisatie?
 • vakgebied: facility management

 • Wat is going-concern gedachte? 
 • vakgebied: informatiekunde

 • welke 3 krachten stonden aan de wieg van de bedrijfskunde aan het eind van de 19e eeuw?

 • beschrijf in je eigen woorden het verschil tussen bedrijfskunde en management

 • Wat is going-concern gedachte? 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt vaak gebruikt voor het oplossen van problemen?
Benchmark wordt vaak gebruikt, dat is kijken naar vergelijkbare bedrijven, hebben zij hetzelfde probleem? En hoe hebben zij het opgelost?
Hoe pas je een Ishikawa toe?
1. Je plakt de probleemstelling op de kop van de vis
2. Bepaal een aantal hoofdcategorieën van mogelijke oorzaken (mens, middel, milieu, methode, structuur, strategie etc)
3. Bepaal de positie van kleinere oorzaken onder de hoofdcategorieën door telkens 'waarom' te vragen of 'wordt veroorzaakt door' te beantwoorden. Five times 'why'
Wat is een Ishikawa?
Het helpt organisaties/afdelingen om de grond oorzaken van het specifieke probleem te vinden om deze vervolgens op te kunnen lossen.
Wat moet een Bedrijfskundige doen die wilt verbeteren?
Als je wilt verbeteren moet je eerst het probleem duidelijk hebben. Vanuit daar ga je de oorzaak bepalen. Dit kan je doen door:
- 5W + 1H
- 5x why
- Ishikawa (visgraat diagram)
Wat is Six Sigma?
Het doel van deze methode is om variatie in processen te verminderen om te voldoen aan de specificaties die de klant stelt aan het product of de dienst.

- Normaal verdeling
- Machine loopt niet stabiel, je hebt afwijkingen
- Je kan bereken hoeveel het afwijkt van de norm, of het normale met Six Sigma
- DMAIC-proces
- Complexe problemen
- Statistiek 
- Variatieanalyse    
- Reductie variatie 
- Bijna overal toepasbaar
- Diepteaanpak
Wat is Agile?
Dit gaat om de snelheid bij productie, er worden steeds delen geleverd aan de klant. Hierop krijgen ze feedback, vanuit daar kunnen ze weer veranderen en zijn ze daardoor wendbaar.

- het is flexibel
- dit gaat veel sneller
- kan tijdig worden aangepast 
- is dus wendbaar (Agile)
Wat is Lean?
Het voorkomen, of het weghalen van verspilling in de keten, dit zijn de 8 verspillingen:
1. Defecten 
2. Voorraad
3. Herbewerken
4. Beweging
5. Talent
6. Overproductie
7. Transport
8. Wachten
Waar bestaat de 5s-aanpak uit?
1. Scheiden
2. Schikken
3. Schoonmaken
4. Standaardiseren
5. Standhouden
Wat is Kaizen?
Continu verbeteren in hele kleine stappen.
- Japanse theorie
- Kijken wat heb je wel en niet nodig (net zoals kledingkast), de rest zet je uit de fabriek
- Verbeteringen in kleine stappen
- 5s-aanpak
Wat betekent de Drum-buffer-rope bij de Theory of Constraints?
De langzaamste (drum) geeft het ritme aan zodat de rest kan volgen. De rope (touw) geeft de informatie door aan degene die het proces begint, zodat hij met de juiste snelheid het proces begint. Buffer, is eigenlijk de voorraad die je altijd voor de drum legt, want als er bij de eerste een fout optreedt, dan kan de drum niet maximaal produceren en is dan niet effectief.