Summary Bedrijfsmanagement

327 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Bedrijfsmanagement

 • 2 Verzekeringen

 • Welke verzekeringen heb je in het kader van ondernemerschap?
  1. Verzekeringen voor gebouwen en transportmiddelen
  2. Verzekeringen voor ondernemersrisico's
  3. Verzekeringen voor de ondernemer zelf
  4. Verzekeringen voor de werknemers van de ondernemer
 • Wat zijn de gevolgen van onderverzekeren?
  • Lagere uitkering dan de werkelijke schade
 • Wat zijn de gevolgen van oververzekeren?
  • Geen hogere uitkering dan de werkelijke schade
 • 2.1 Verzekeringen voor gebouwen en transportmiddelen

 • Wat wordt er bij een brandverzekering verzekerd?
  Gebouwen en inventarissen (inboedel).

  Bij gebouwen wordt de waarde van die gebouwen door deskundigen vastgesteld.
 • Wat wordt er bij een opstalverzekering verzekerd?
  Indien de brandverzekering voor gebouwen wordt uitgebreid met een dekking tegen water, inbraak -en stormschade.
 • Wat wordt er bij een inboedelverzekering verzekerd?
  Verzekering die dekt bij schade tegen water -en inbraakschade.
 • Wat wordt gedekt bij een bedrijfsschadeverzekering?
  Schade die veroorzaakt wordt doordat bijvoorbeeld door brand een bedrijf is stil komt te liggen.
 • Wat dekt een cascoverzekering?
  Schade aan het eigen voertuig.

  Meestal wordt deze gesloten tezamen met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA).
 • Wat is een bonus/malussysteem?
  Als men schade claimt wordt de no-claimkorting verlaagd.
  Korting dat omslaat in een toeslag op de premie indien teveel schades worden geclaimd.
 • Een bijzonder aspect aan een cascoverzekering is dat de verzekeringsmaatschappij no-claim-kortingen verleent voor schadevrij rijden, welke kortingen kunnen oplopen tot 75% van de premie.
 • 2.2 Verzekeringen voor ondernemersrisico's

 • Welke verzekering (voor particulieren) dekt risicoaansprakelijkheid voor daden van kinderen jonger dan 14 jaar en voor eigen werknemers?
  WAP.
 • Wie betaalt de schade bij een WA-verzekering?
  De eigenaar betaalt de schade aan derden, in de meeste gevallen ook indien het ongeval veroorzaakt wordt door een werknemer.
 • Wat moet de eigenaar doen ter dekking in gevallen waarin hij onterecht aansprakelijk wordt gesteld en WA-verzekering de schade van de tegenpartij vergoedt?
  De eigenaar (houder) van het voertuig is wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WAM) af te sluiten.
 • Wat is een WEGAM verzekering?
  Dit is een verzekering van Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen.
 • Waarom is een WEGAM verzekering essentieel voor een werkgever?
  De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor smartengeld en inkomstenderving als een medewerker door eigen schuld schade oploopt. 

  Deze verzekering dekt materiële als letselschade  van bestuurders van motorrijtuigen, indien de werkgever hiervoor aansprakelijk is.
 • Wat wordt er bedoelt met smartengeld?
  Een vergoeding in geld voor de geleden immateriële schade (lichamelijk of geestelijk letsel).
 • Wat voor gevolgen heeft een inkomstenderving?
  Economische schade door bijvoorbeeld letselschade.
 • Wat dekt een Wegampolis?
  Materiëleschade als letselschade van bestuurders van motorrijtuigen, indien de werkgever aansprakelijk is.

  Het vermogen wordt ook beschermt.
 • Wat dekt een goederentransportverzekering?
  Risico's die het gevolg zijn van het vervoer van goederen en personen.
 • Hoe heet een cascoverzekering van een vervoermiddel in een goederentransportverzekering?
  Verzekering van de lading een cargoverzekering.
 • Waarin is de aansprakelijkheid geregeld voor goederen?
  Algemene vervoerscondities (AVC 2002)
 • Waarin is de aansprakelijkheid geregeld voor het internationale vervoer van goederen?
  CMR-verdrag.
 • Wat dekt een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?
  Dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.
 • Welke dekking biedt de standaarddekking van de vervoersaansprakelijkheidsverzekering?
  Dekt aansprakelijkheid voor verlies of van beschadiging aan de lading die voor derden wordt vervoerd.
 • Welke varianten van standaarddekkingen heb je nog meer van vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?
  • Voor niet kunnen innen van rembours
  • Verschuldigde vrachtkosten bij vertraging
  • Materiële schade aan lading van cabotagevervoer
  • Uitbesteed vervoer
  • Logistieke handelingen
  • Trucking (containers en getrokken materieel)
  • Vermogensschade en verhoogde aansprakelijkheid bij cabotage in Duitsland
 • Wat wordt er verstaan onder clausule G23?
  Hierin staat het minimum eigen risico en een maximale uitkering in het geval dat de gehele lading wordt gestolen, in situaties waarin de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende heeft beveiligd.
 • Wanneer wordt de aftrek toegepast op clausule 23?
  Wanneer er sprake is van diefstal, verduistering of vermissing van een gehele lading die is veroorzaakt door roekeloosheid van de verzekerde.
 • Hoe is een standaardbeveiliging van goederen als laagwaardige bouwmaterialen, niet gekoelde agrarische producten, papier, vee, ijzerschroot, zand en grind geregeld in het beroepsgoederenvervoer?
  Deur-contact-en stuurslot
 • Hoe is een standaardbeveiliging van gekoelde agrarische producten, hoogwaardige bouwmaterialen, levensmiddelen, frisdranken, meubels en tankvervoer geregeld?
  B1 5 minuten sabotagebestendige blokkering op de motor en de startmotor.
 • Hoe is een standaardbeveiliging voor chemische producten, vis -en vleesproducten en bier geregeld?
  B1 en B2 volledig alarm (omtrek, sirene en kanteldetectie).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt operationele lease in?
Het voertuig komt niet op de balans en blijft de leasemaatschappij juridische én economische eigenaar. De restwaarderisico ligt volledig bij de leasemaatschappij.
Wat houdt financiële leasing in?
De vervoerder is de economische eigenaar en eigenaar en de leasemaatschappij juridische eigenaar. Pas na volledige aflossing wordt de vervoerder juridische eigenaar en ligt het restwaarderisico volledig bij hem.
Welke twee soorten leasing zijn er?
Financiële lease.
Operationele lease.
Wat is een leasing?
Is een contract waarbij de vervoerder wordt verplicht tot het betalen voor gebruik van een productiemiddel (voertuig).
Wanneer vervalt het retentierecht?
Vervalt zodra aan de vervoerder de vordering is betaald, dan wel daar zekerheden voor zijn gesteld.
Hoe is recht van retentie geregeld in BW met  betrekking tot de vervoerder?
Door de vervoersovereenkomst die een vervoerder onder zich heeft kan hij afgifte van de goederen weigeren zolang de opdrachtgever niet heeft betaald volgens het BW.
Wat houdt retentierecht in?
Men heeft de bevoegdheid om afgifte van goederen op te schorten totdat de schuldenaar de schuld heeft afbetaald.
Op welke manieren kun je de hypotheek beëindigen ?
Volledige betaling van de schuld.
Het verloren gaan van een bepaalde zaak zoals door brand.
In een situatie dat de schuldeiser eigenaar wordt.
Het verstrijken van tijd.
Zuivering op verzoek van de verkoper na executoriale verkoop.
Wat is aftrekbaar? Noem de laatste 3 voorbeelden. (d3)
Transportkosten: bij verhuizing voor je werk tot een maximum 12% van je bruto jaarinkomen, met een maximum van €6000,00.
De kosten van je oude woning: kosten als je de oude woning nog niet verkocht hebt, terwijl je al een nieuwe woning hebt.
Restauratie -en onderhoudskosten: kosten van een monumentenwoning.
Wat is aftrekbaar? Noem de volgende vier voorbeelden. (d2)
Afsluitprovisie van je hypotheek: maximaal 1,5 % van de schuld aftrekken, tot een maximum van €2000,00.
Oversluitkosten: kosten bij de overstap naar een nieuwe hypotheek
Bouw -en grondrente: kosten van je nieuwbouwwoning die je betaalt over de periode na de koopovereenkomst.
Boeterente: kosten die je betaalt bij vervroegde aflossing van je oude hypotheek.