Summary Beeldende Begrippen, 5e editie

-
ISBN-10 9077318968 ISBN-13 9789077318966
275 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beeldende Begrippen, 5e editie". The author(s) of the book is/are Boermans, B & Ad van der Borght. The ISBN of the book is 9789077318966 or 9077318968. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beeldende Begrippen, 5e editie

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is cultuur?
  Het mooiste en beste wat een volk presteert en gepresteerd heeft op het gebied avn wetenschap, techniek, muziek, literatuur, gebouwen, theater of beeldende kunst. Ook religie hoort hierbij. Mede is de alledaagse manier hoe wij met elkaar omgaan (sport, taal, eet- en drinkgewoonten) een deel van onze cultuur
 • Wat is de letterlijke betekenis van avant-garde?
  Voorhoede
  In kunstzinnig en cultureel opzicht is de avant-garde de groep kunstenaars die experimenteert en op zoek is naar iets nieuws op kunstzinnig gebied
 • Wat is een subcultuur?
  Een onderdeel van een grote, algemene cultuur in een land. De sociale en politieke overtuiging van een subcultuur kan sterk afwijken van die van de algemene cultuur
 • Wat wordt verstaan onder 'mecenas'?
  Begunstigers en beschermheren van kunstenaars, zij gaven hen grote opdrachten
 • Wat betekent 'exotisch'?
  Uitheems
  Vroeger was iets uit een ander land spannend en geheimzinnig. Nu is alles 'op de hoek van de straat' te vinden en is dat niet meer zo
 • Wat wordt verstaan onder kitsch?
  Kitsch is een filosofisch oordeel over de kwaliteit van kunst. Kitsch legt het af tegen kunst, omdat kitsch de gemakkelijke weg kiest om mensen te raken
 • Wat zijn de 7 vrije kunsten?
  1. grammatica : taalkunde
  2. retorica : effectief spreken
  3. dialecta/logica : logischredeneren
  4. aritmetica : leer van de abstracte getallen
  5. geometria : meetkunde
  6. astronomia : sterrenkunde
  7. musica : harmonieleer
 • Welke kunsten behoren tot de beeldende kunst?
  - schilder- en beeldhouwkunst
  - textiele kunst
  - grafiek
  - fotografie
  - animatie
  - film- en videokunst
 • Wat wordt verstaan onder autonome kunst?
  Kunst waarin kunstenaars vrij en zelfstandig beslissingen kunnen nemen.
 • Welke verschijningsvormen zijn er?
  - stilstaand of bewegend
  - tweedimensionaal of driedimensionaal
 • Betekenissen van beeld (3)
  - Een beeld als zichtbare afbeelding of afdruk van de bestaande of gefantaseerde werkelijkheid, zoals een foto, tekening of een schilderij
  - Een beeld als model: het bestaat alleen in het hoofd van de maker. Het is nog een fantasie-/droombeeld
  - Een beeld als product van een beeldhouwer
 • Wat wordt verstaan onder het thema van een beeld?
  Een idee dat door middel van het beeld wordt overgebracht. (liefde, dood, strijd)
 • Uit welke fasen bestaat een beeldend proces?
  - informatiefase : informatie verzamelen
  - inspiratiefase : inspiratie zoeken
  - schetsfase : verwerken en ordenen van informatie
  - uitvoeringsfase : definitieve schets uitwerken en bijstellen
  - presentatie : expositie
 • Welke 2 bedoelingen hebben kunstwerken met een standpunt vaak?
  Een sociale of politieke bedoeling
 • Welke 2 groepen van beeldende middelen zijn er?
  - de beeldende aspecten : vorm, licht, kleur, ruimte en compositie
  - het materiaalgebruik : materiaal en techniek
 • Welke vragen kun je stellen bij een beeldanalyse? (w)
  - wie is de maker
  - wat is de titel
  - wanneer is het gemaakt
  - voor wie is het gemaakt
  - wat valt je op
  - enz
 • Welke schoonheidsnormen worden er in het Westen gebruikt?
  - harmonische maatverhoudingen
  - symmetrie
  - herhaling van kleur en vormelementen
  - vakmanschap
  - kostbare materialen
 • Wat is de bedoeling van decoratie?
  Ze zijn bedoeld als verfraaiing of als verhoging van de status van een persoon of gebouw
 • Wat is een embleem?
  Een kenmerk of symbool dat verbonden is met een persoon, familie, organisatie, stad of staat
 • Welke 3 dingen kunnen er met 'icoon' bedoeld worden?
  - een afbeelding van Christus, Maria of ''andere heiligen''
  - een grafisch symbool (pictogram/logo)
  - een bekende persoonlijkheid kenmerkend voor een bepaalde tijd of stijl
 • Wat zegt de functionaliteit van een object?
  In welke mate het voldoet aan zijn doel
 • Welke functies zijn er? (6)
  - praktische functie/gebruiksfunctie
  - symbolische of verwijzende functie
  - toegepaste functie
  - beeldende functie
  - religieuze functie
  - mulitfunctioneel
 • Wat is de definitie van een toegepaste functie?
  Dan is een beeldend object veranderd in een object dat gebruikt kan worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kan verkleinde werken?
Een groote contrast en dat is een kleine en/of smalle ruimte.
Hoe kan een ruimte groter, langer,smaller of hoger laten kijken?
Dat kan met verschillende trucjes, maar keep in mind dat een ruimte nooit echt groter, lager, smaller, breder enzovoort wordt, maar alleen door foefjes anders van vorm gaat lijken.
Draaiklei is een techniek om
Schalen, vazen en serviesgoed te produceren.
Gietklei is
Minder ardeidsintensief doordat het gegoten wordt
Kunstklei is op
Oliebasis vaak gecombineerd met kunst was en kleimineralen. Kunst klei kan niet na gebakken worden omdat de olie niet verdampt.
Waarom kneed je de klei eerst
Om lucht uit de klei te halen zodat het niet barst
Wat is chamotteklei
Gemalen keramiek
Wat is leerhard
Als het water verdampt is - klei wordt harder en droger.
Waar is klei geschikt voor
Om te draaie
boetseren
te gieten 
en te constreuren
Waar wordt klei gewonnen
Uit rivierslib