Summary Beeldonderwijs en didactiek

ISBN-13 9789001866273
232 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beeldonderwijs en didactiek". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001866273. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beeldonderwijs en didactiek

 • 2.9 Beeldbeschouwen

 • Kinderen moeten leren omgaan met beelden die er zijn en deze ook kunnen begrijpen.
 • (Reflectief) Leren kijken en leren zien noemen we:
  Beeldbeschouwing
 • 2.9.1 Het beeld als uitgangspunt

 • Wat is een handig middel om het beeldbeschouwen beter te laten slagen?
  Kijkschema's gebruiken.
 • Vragen in een kijkschema:
  • Kun je beschrijven wat je ziet?
  • Welke beeldaspecten zijn gebruikt?
 • 2.9.2 De beschouwer als uitgangspunt

 • De beschouwer (het subject) staat centraal, deze kijkt subjectief.
 • Welke klassieke vraag wordt veel gesteld?
  Wat betekent het voor mij?
 • 6.3 Beeldbeschouwen

 • Hoe kun je beeldbeschouwen het beste beschrijven?
  Beeldbeschouwen is een vaardigheid van de mens om op basis van eigen waarneming, kennis, verbeelding en ervaring betekenis te geven aan beelden en vormen.
 • Kan ieder mens beelden beschouwen?
  Beeldbeschouwing is een gave die aangelegd is, maar door toepassing en gebruik zal het worden ontwikkeld.
 • Wat is het minpuntje van de Parson theorie?
  Zijn theorie is leeftijd gebonden en gericht op waarneming.
  De theorie kun je alleen toepassen als het ook goed gebruikt wordt op de basisschool.
 • 6.3.1 Beeldbeschouwen is betekenis geven

 • Leg de volgende relatie uit: Maker - beeld - beschouwer
  Een maker, de kunstenaar maakt het beeld. Het beeld heeft voor de maker betekenis. 
  Maar het beeld is nog niet af als het nog niet tentoon gesteld is aan de beschouwers. 
  De beschouwers geven uiteindelijk een betekenis aan het beeld. Doordat de beschouwer er een betekenis aan kan geven, is krijgt de kunstenaar een "voldaan gevoel". Het werk is dan af!
 • Wanneer is een beeld van de maker nog niet af?
  Als de beschouwer er (nog) geen betekenis aan kan geven.
 • 6.3.2 Beeldbeschouwen ontwikkeld denken

 • Kinderen zijn van nature nieuwsgierig.
 • Welke vragen stellen kinderen zich (onbewust) bij het ontdekken van dingen?
  Hoe ervaar ik dat? Wat doet het mij?
 • Welke vraag kun je centraal stellen bij beeldbeschouwen?
  Hoe ervaar ik het?
 • Kijken naar kunst is niet alleen kijken en waarnemen, maar ook tegelijk interpreteren.
 • Kinderen zoeken altijd het eerst naar dingen wat ze kennen in een beeld.
 • Wat is een mentaal beeld?
  Je kijkt ergens naar, je hersenen maken een plaatje van wat je ziet en slaan dit op in je geheugen.
 • Wat wordt nog meer bij het mentale beeld opgeslagen?
  Eigen interpretaties van het beeld.

  Bij jonge kinderen fantasie kan het originele beeld verwijderen.
 • De beschouwer geeft een beeld betekenis aan de hand van vele persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen.
 • Leg uit wat er bedoelt wordt: Het oudere kind is in staat om bij een beeld de formele structuren los te weken van de voorstelling.
  Ze zijn in staat om de beeld aspecten te bekijken en te onderzoeken. 
  "Ik vind het saai, allemaal die rechte lijnen."
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Walken
Verse Klei intensief kneden. lucht eruit
Sinteren
Bakken van klei
Geboetseerde werk waterdicht
Pointilleren
schilderen met kleine stippen direct naast elkaar
Seurat Signac
Ikatten
verven van stoffen nadat ze hier en daar afgebonden zijn
fresco
schildering die gemaakt wordt als de kalk van de muur waarop geschilderd wordt nog nat is
Engobe / Engoberen
Kleislib. Vloeibare kleimassa
Manier van versieren andere klei, andere kleur
KleurContrast
Licht-donker
Warm-koud
kwantiteits - hoeveelheid afwijkt van andere (reddingsboei in water)
kwaliteits - contrast tussen twee kleuren  uit dezelfde kleursoort
Vanitas
ijdelheid
kaars, schedel, zandloper, bijbel. alles is vergankelijk, betrekkelijke en ijdel.
Receptief
Het ondergaan van....
Mentaal beeld
geheugenbeeld.
Je kunt mentale beelden oproepen om naar aanleiding daarvan een reëel beeld te maken