Summary Beeldtaal

-
ISBN-10 9047301153 ISBN-13 9789047301158
280 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beeldtaal". The author(s) of the book is/are Jos van den Broek. The ISBN of the book is 9789047301158 or 9047301153. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beeldtaal

 • 1 visuele geletterdheid

 • Gestalttheorie --> betrekking op de menselijke geest.
  -Wat zien we, welke vorm, structuur.

  -Hoe komt het dat we zien wat we zien.

  -Hoe komt het dat we andere zaken niet goed onderscheiden.

  -Wat zijn de onderdelen van het beeld.

   

  Semiotiek --> kijkt naar beeld in termen van tekens en tekensystemen.

  -Wat betekent wat we zien?

  -Welke symbolen herkennen we?

  -Hoe komt het dat we dat weten?

   

  Retorica -->overtuigingskracht van communicatiemiddelen.

  -Hoe komt het dat dit beeld zo sterk werkt?

  -Waardoor raken we geroerd, overtuigd?

   

   

 • Waar bestaat beeldtaal uit?
  Verbale elementen: woorden
  Visuele elementen: Beeldelementen, beelden
 • Als we het over beeld hebben bedoelen we beeld in media noem een aantal voorbeelden
  1. Foto's
  2. Andere afbeeldingen
  3. Webpagina's
  4. Kranten
  5. Tijdschriften
  6. Reclameborden
  7. Musea en tentoonstellingen
  8. TV
  9. Powerplintpresentaties
  En nog vele anderen
 • Biebermann (1987) beschrijft welke driedimensionale vormen mensen onderscheid. Hij komt tot wel 36 verschillende zogenoemde geonen. Noem een aantal
  1. Kubus
  2. Blak
  3. Pilaar
  4. Staaf
  5. Piramide
  6. Bol
  7. Kegel
  8. Trapezoide
 • Waar worden deze geonen vaak toegepast?
  Door makers van computergames in virtual reality
 • Visuele communicatie is daarom de integratie van beelden en beeldelementen (visuele elementen) en woorden (verbale elementen) tot een communicatie-eenheid (Horn 1999)
 • Het goed toepassen van 3 'scholen' maakt dat de boodschap duidelijk geïnterpreteerd wordt welke zijn dit?
  1. Gestalttheorie
  2. Semiotiek
  3. Retorica
 • Wat betekent gestalttheorie?
  Zien: Verklaart de perceptie van visuele communicatie
 • Wat betekent semiotiek?
  Begrijpen: Verklaart dat je de betekenis ervan begrijpt
 • Wat betekent retorica?
  Overtuigd worden: Verklaart hoe de visuele communicatie overtuigt
 • 1.1 Definities genoeg

 • Wat is de betekenis van visueel geletterd zijn?
  In staat te zijn de bedoelde betekenis te lezen van zaken als advertenties, films, het doel te interpreteren en te evalueren van vorm, structuur en kenmerken van de afbeelding.
 • Een andere definitie legt de nadruk op beeld:
  'Het concept visuele geletterdheid heeft ook betrekking op de mogelijkheid om beeld te kunnen creëren en te kunnen gebruiken om te communiceren.  De basis vaardigheden zijn onder andere het vocabulaire dat nodig is om beeld en visuele symbolen te kunnen begrijpen en te bekritiseren. Daarnaast kan visuele geletterdheid betrekking hebben op de retorische analyse van de wijze waarop verschillende media hun argumenten visueel vormgegeven.'
 • 'Visueel geletterd zijn' betekent in staat zijn:
  'De bedoelde betekenis te lezen van zaken als advertenties, films, het doel te interpreteren en te evalueren van vorm, structuur en kenmerken van de afbeelding'.
 • Visuele geletterdheid wordt gedetineerd als:
  De mogelijkheid visuele geletterdheid als 'de vaardigheid om te decoderen, interpreteren, vaardigheden, bewaren e evalueren van teksten die voornamelijk communiceren met visuele middelen'.
 • Een andere definitie van geletterd zijn is gebaseerd op de maker van het beeld: (maak de zin af)
  Het concept visuele geletterdheid heeft ook betrekking op de mogelijkheid om beeld te kunnen creëren en te kunnen gebruiken om te communiceren.
 • 1.2 Twee perspectieven

 • Waar vallen de twee perspectieven op in het boek beeldtaal?
  Bij de maker van de uiting en de gebruiker
 • 1.3 Vaardigheden en kennis

 • Welke vaardigheden moet een gebruiker hebben naar verschillende meningen?
  1. Begrijpen,
  2. Communiceren
  3. Bekritiseren
  4. Produceren
  5. Decoderen
  6. Interpreteren
  7. Evalueren
  8. Lezen
  9. Herkennen van beeld
  10. Onthouden van beeld
 • Waar heeft interpreteren mee te maken?
  Kennis hebben over de context van beeld, van waar het vandaan komt, waar het naar verwijst enzovoort.
 • Wat kan je volgens Anne Bamford als visueel geletterd bent?
  1. Het onderwerp benoemen
  2. De betekenis van beeld begrijpen in d culturele context waarin het werd gemaakt en wordt gebruikt
  3. Grammatica, stijl en compositie van beeld analyseren
  4. De gebruikte techniek analyseren
  5. De ethische kwaliteit evalueren
  6. De kwaliteit in termen van doel en publiek evalueren.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

GTST einde
Cliffhanger
De kijker weet meer dan de personages
Bear On the Beach
VB: James Bond met een bom die over 2 min afgaat
Time Lock
Ergens iets neerzetten wat iedereen ziet. Vervolgens gebruiken
Set-up/Pay-Off
De grap die de spanning op het hoogtepunt doorbreekt
Comic Relief
De camera komt binnen, over de schouder
Gun In the Drawer
Bekend object anders ingebeeld: Mona Lisa in PlayMobiel
Pastiche
2 zaken die tegelijkertijd worden gebruikt en elkaar tegenspreken
Oxymoron
Sterke overdrijving - rommelige studentenkamer
Hyperbool
Geheel voor 1 deel - Nederland Won
Synedoche Totum Pro Parte