Summary begrippenlijst

-
351 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - begrippenlijst

 • 1 1

 • Abstract modeling
  proces waarbij kinderen algemene regels en principes ontwikkelen die ten grondslag liggen aan het gedrag wat ze observeren
 • proces waarbij kinderen algemene regels en principes ontwikkelen die ten grondslag liggen aan het gedrag wat ze observeren
  abstract modeling
 • accommodatie
  het proces waarmee mensen bestaande manieren van denken of doen veranderen als reactie op ontmoetingen met nieuwe stimuli of gebeurtenissen
 • het proces waarmee mensen bestaande manieren van denken of doen veranderen als reactie op ontmoetingen met nieuwe stimuli of gebeurtenissen
  accommodatie
 • acquired immune deficiency syndrome (aids)
  seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door het humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
 • seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door het humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
  acquired immune deficiency syndrome (aids)
 • adaptatie
  de eigenschap van iemand om zich aan te passen aan zijn omgeving
 • de eigenschap van iemand om zich aan te passen aan zijn omgeving
  adaptatie
 • adolescentie
  het ontwikkelingsstadium tussen de kindertijd en de volwassenheid
 • het ontwikkelingsstadium tussen de kindertijd en de volwassenheid
  adolescentie
 • afgewezen adolescent
  tiener die niet aardig gevonden wordt en op wie leeftijdgenoten duidelijk negatief reageren
 • tiener die niet aardig gevonden wordt en op wie leeftijdgenoten duidelijk negatief reageren
  afgewezen adolescent
 • agressie
  het intentioneel toebrengen van verwondingen of schade bij anderen
 • het intentioneel toebrengen van verwondingen of schade bij anderen
  agressie
 • alcoholist
  iemand die langzaam maar zeker geestelijk en lichamelijk afhankelijk is geworden van alcohol en niet in staat is om zijn drankgebruik te beperken
 • iemand die langzaam maar zeker geestelijk en lichamelijk afhankelijk is geworden van alcohol en niet in staat is om zijn drankgebruik te beperken
  alcoholist
 • angstig-ambivalent hechtingspatroon
  hechtingsstijl waarbij kinderen een combinatie van positieve en negatieve reacties op hun moeder vertonen nadat ze terugkeert van afwezigheid
 • hechtingsstijl waarbij kinderen een combinatie van positieve en negatieve reacties op hun moeder vertonen nadat ze terugkeert van afwezigheid
  angstig-ambivalent hechtingspatroon
 • angstig-vermijdend hechtingspatroon
  hechtingsstijl waarbij kinderen niet de nabijheid van hun moeder opzoeken en haar lijken te mijden as ze terugkeert van afwezigheid
 • hechtingsstijl waarbij kinderen niet de nabijheid van hun moeder opzoeken en haar lijken te mijden as ze terugkeert van afwezigheid
  angstig-vermijdend hechtingspatroon
 • anorexia nervosa
  ernstige en mogelijk levensbedreigende eetstoornis waarbij mensen weigeren te eten terwijl ze ontkennen dat hun gedrag of un skeletachtige uiterlijk abnormaal is
 • ernstige en mogelijk levensbedreigende eetstoornis waarbij mensen weigeren te eten terwijl ze ontkennen dat hun gedrag of un skeletachtige uiterlijk abnormaal is
  anorexia nervosa
 • assimilatie
  het proces warbij mensen ervaringen interpreteren binnen hun huidige cognitieve ontwikkelingsstadium en denkwijze
 • het proces warbij mensen ervaringen interpreteren binnen hun huidige cognitieve ontwikkelingsstadium en denkwijze
  assimilatie
 • assimilatiemodel
  de opvatting dat alle nieuwkomers in een land zich volledig moeten aanpassen aan de cultuur van het gastland
 • de opvatting dat alle nieuwkomers in een land zich volledig moeten aanpassen aan de cultuur van het gastland
  assimilatiemodel
 • associatief spel
  spelvorm waarbij twee of meer kinderen daadwerkelijk de interactie aangaan doordat ze speelgoed of materiaal uitwisselen of lenen, hoewel ze niet hetzelfde doen
 • spelvorm waarbij twee of meer kinderen daadwerkelijk de interactie aangaan doordat ze speelgoed of materiaal uitwisselen of lenen, hoewel ze niet hetzelfde doen
  associatief spel
 • attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
  een leerprobleem dat wordt gekenmerkt door gebrek aan aandacht, impulsiviteit, een lage tolerantiedrempel voor frustratie en overbeweeglijkheid
 • een leerprobleem dat wordt gekenmerkt door gebrek aan aandacht, impulsiviteit, een lage tolerantiedrempel voor frustratie en overbeweeglijkheid
  attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • autobiografisch geheugen
  de herinnering aan specifieke gebeurtenissen uit ons eigen leven.
 • de herinnering aan specifieke gebeurtenissen uit ons eigen leven
  autobiografisch geheugen
 • autonomie
  onafhankelijkheid en controle over het eigen leven
 • onafhankelijkheid en controle over het eigen leven
  autonomie
 • autoritaire ouders
  ouders die streng, star en koud zijn, vaak straffen strikte gehoorzaamheid eisen van hun kinderen
 • ouders die streng, star en koud zijn, vaak straffen strikte gehoorzaamheid eisen van hun kinderen
  autoritaire ouders
 • autoritatieve ouders
  ouders die liefdevol en emotioneel ondersteunend zijn, en aan de ene kant duidelijke en consistente regels hanteren en aan de andere kant verklaringen geven voor de reden dat kinderen zich op een bepaalde manier moeten gedragen
 • ouders die liefdevol en emotioneel ondersteunend zijn, en aan de ene kant duidelijke en consistente regels hanteren en aan de andere kant verklaringen geven voor de reden dat kinderen zich op een bepaalde manier moeten gedragen
  autoritatieve ouders
 • behavioristisch perspectief
  benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat waarneembaar gedrag en externe stimuli in de omgeving cruciaal zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van het individu
 • benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat waarneembaar gedrag en externe stimuli in de omgeving cruciaal zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van het individu
  behavioristisch perspectief
 • biculturele identiteit
  integratie in de dominante cultuur met behoud van de oorspronkelijke culturele identiteit
 • integratie in de dominante cultuur met behoud van de oorspronkelijke culturele identiteit
  biculture identiteit
 • bio-ecologisch model
  model dat uitgaat van vijf omgevingsniveaus waardoor elke biologisch organisme gelijktijdig beïnvloed wordt
 • model dat uitgaat van vijf omgevingsniveaus waardoor elke biologisch organisme gelijktijdig beïnvloed wordt
  bio-ecologisch model
 • boulimia
  eetstoornis die voornamelijk voorkomt bij vrouwelijke adolescenten en jonge vrouwen en die wordt gekenmerkt door eetbuien gevolgd door overgeven of het gebruik van laxeermiddelen om het voedsel weer kwijt te raken
 • eetstoornis die voornamelijk voorkomt bij vrouwelijke adolescenten en jonge vrouwen en die wordt gekenmerkt door eetbuien gevolgd door overgeven of het gebruik van laxeermiddelen om het voedsel weer kwijt te raken
  boulimia
 • centratie
  het onvermogen van jonge kinderen om zich op meer dan één aspect van een stimulus te concentreren
 • het onvermogen van jonge kinderen om zich op meer dan één aspect van een stimulus te concentreren
  centratie
 • chlamydia
  bacteriële infectie en de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening
 • bacteriële infectie en de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening
  chlamydia
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

de verandering in hoe we aankijken tegen onszelf, tegen de betekenis van het gedrag van anderen en tegen ons eigen gedrag (als leden van de samenleving)
psychosociale ontwikkeling
het niveau waarop een kind een taak bijna, maar nog niet helemaal zelfstandig kan begrijpen of uitvoeren
Zone van naaste ontwikkeling (zone of proximal development) ZPD
Zone van naaste ontwikkeling (zone of proximaal development; ZPD)
het niveau waarop een kind een taak bijna, maar nog niet helemaal zelfstandig kan begrijpen of uitvoeren
het bewustzijn dat men los van de rest van de wereld bestaat
zelfbesef
zelfbesef
het bewustzijn dat men los van de rest van de wereld bestaat
iemands identiteit of de opvattingen die hij van zichzelf als persoon heeft
zelfbeeld
zelfbeeld
iemands identiteit of de opvattingen die hij van zichzelf als persoon heeft
proces waarbij het gedrag van baby's nieuwe responsen van ouders en andere verzorgers oproept en vice versa
wederzijdse socialisatie
wederzijdse socialisatie
proces waarbij het gedrag van baby's nieuwe responsen van ouders en andere verzorgers oproept en vice versa
model waarin baby's en ouders emotionele stemmingen aan elkaar leren communiceren en daar adequaat op reageren
wederzijds regulatiemodel