Summary Behavior in Organizations

-
ISBN-10 1408264307 ISBN-13 9781408264300
127 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Behavior in Organizations". The author(s) of the book is/are Jerald Greenberg Robert A Baron. The ISBN of the book is 9781408264300 or 1408264307. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Behavior in Organizations

 • 3.1 Social perception and identity: understanding others and ourselves

 • Wat is sociale perceptie?
  De manier waarop informatie van anderen verzamelen en bundelen om hen beter te gaan begrijpen. 

  Voorbeeld: nieuwe manager, waarbij je jezelf direct afvraagt hoe ze praat, wat haar regels zijn, hoe ze zich gedraagt en je daar een beeld bij vormt.
 • Uit welke twee onderdelen bestaat sociale identiteit?
  1. Persoonlijke identiteit: individuele karakteristieken
  2. Sociale identiteit: wie een persoon is, gebaseerd op de karakteristieken van de groep waar hij onderdeel van uitmaakt (bijvoorbeeld dokters, fans van een sportclub). 
 • Wat is de sociale idenditeit theorie?
  Een persoon beoordeelt zichzelf op zijn persoonlijke identiteit (wie ben ik) en de sociale identiteit (hoe zijn de anderen) en vergelijkt zichzelf met de groep.
 • Welke twee manieren zijn er om jezelf positief of negatief te associeren met het succes van een andere?
  1. Basking in reflected glory: neiging om zichzelf te associëren met het succes van een ander, in die mate dat het succes van een ander het succes van hem zelf wordt (winnen voetbalteam, die teamkleren dragen en daardoor succes mee vieren / onderdeel van zijn). 
  2. Cutting of relected failure: voorkomen dat falen onderdeel van jezelf wordt, door zichzelf van individuen of teams die hebben verloren te distantieren. 
 • 3.2 The attribution process: judging the causes of others behavior

 • Wat zijn correspondent inferences (corresponderende conclusies)?
  Het waardeoordeel van wat we van mensen vinden gebaseerd op onze observaties over hun karakteristieken, bedreigingen en aanleg.
 • Wat betekenen de begrippen interne oorzaken van gedrag en externe oorzaken van gedrag?
  Interne oorzaken van gedrag zijn gebaseerd op acties waarvoor individu verantwoordelijk is
  Externe oorzaken van gedrag zijn gebaseerd op acties waarvoor de externe omgeving verantwoordelijk is
 • Door welke 3 begrippen kun je aan de hand Kelley's theorie bepalen in welke vorm er sprake is van oorzaken van gedrag (in of extern)?
  1. Concencus - Gedragen anderen zich ook zo of alleen die persoon die je observeert?
  2. Consistency - Gedraagt de persoon zich altijd hetzelfde?
  3. Distictiveness - Gedraagt de persoon zich in alle contexten hetzelfde?
 • 3.3 Perceptual biases: systematic errors in perceiving others

 • Wat zijn perceptual biases?
  De aanleg die mensen hebben om gedrag van anderen verkeerd in te schatten (bevooroordelen)
 • Welke manieren zijn er om het gedrag van een persoon verkeerd in te schatten?
  1. Fundamental attribution error
  2. The halo effect: keeping perceptions consistent
  3. The similar to me effect: "if your like me you must be pretty good"
  4. Selective perception: focus on some things while ignoring others
  5. First impression error: confirming one's expectations
  6. Self fulfilling prophecies: pygmalion effect and golem effect
 • Wat houdt de fundamental attribution error in?
  De trend om de acties van anderen toe te wijzen aan interne factoren, terwijl de externe factoren buiten beschouwing worden gelaten.
 • Wat houdt het halo effect in?
  De gewoonte om onze overall impressies van anderen toe te schrijven aan iets wat we eigenlijk niet weten, dus:

  Zij haalt goede cijfers, ze werkt vast heel hard
  Hij heeft geen opgeruimd bureau, hij is vast erg ongeordend
 • Wat houdt het team-halo effect in?
  Als performance slecht is wijzen groepen dit vaak toe aan het individu, als de algehele performance goed was dan richten ze dit vaak als een groepsucces.
 • Wat houdt het similar to me effect in?

  De neiging van mensen om op een positieve manier waar te nemen, anderen denken dat ze op een of meerdere manieren vergelijkbaar zijn met zichzelf
 • Wat houdt selective perception in?
  De neiging om op sommige aspecten van de externe omgeving te focussen en anderen te verwaarlozen.
 • Wat houdt first impression error in?
  De neiging om onze oordelen te baseren op initiële impressies van hun.
 • Wat houdt self fulfilling prophecies in?
  De neiging dat iemand moet acteren zoals de persoon die de andere persoon observeert ook verwacht te acteren.
 • Wat is de positieve vorm van self fulfilling prophecies (pygmalion effect)?
  Als iemand hoge verwahtingen van een andere heeft en de neiging heeft om de performance van die persoon dan ook daadwerkelijk te willen verbeteren.
 • Wat is de negatieve vorm van self fulfilling prophecies (golem effect)?
  Als iemand lage verwachtingen van de ander heeft die ervoor zorgen dat de prestaties van de anderen juist ook veel lager / slechter wordt.
 • Wat is het proces van de self fulfilling prohecies?
  General case: expectations > managers behave > affect workers
  Pygmalion: positive > emotional and support given > addes experience and confidence > good perfomance 
  Golem: negavtive > emetional and support withheld > limited experience and lowered confidence > poor performance
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.