Summary Beheren medicijnen

-
235 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beheren medicijnen

 • 1 Apotheekbeheer

 • Wat is een diergeneesmiddel?
  Elke samenstelling die
  - wordt gepresenteerd als te beschikken over therapeutische of preventieve eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren.
  - of kan worden toegepast bij dieren om een medische diagnose te stellen of om fysiologische functies te herstellen, verbeteren of wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen.
 • Wat is kanalisatie en benoem de verschillende kanalisatiewegen.
  = manier waarop het geneesmiddel via de eigenaar vh dier in of op het dier terechtkomt
  1. UDD: Uitsluitend door Dierenartsen toe te Dienen
  2. UDA: Uitsluitend door Dierenartsen Afleveren
  3. URA: Uitsluitend op Recept Afleveren
  4. VRIJ: niet gekanaliseerd
 • Hoeveel medicatie mag er maximaal aan een eigenaar worden meegegeven?
  Maximaal voor de behandeling van 1 maand, behalve in geval van
  - ontwormingsmiddel
  - middel tegen parasieten
  - middel tegen schimmels
  - kalmeringsmiddel
  Deze middelen mogen voor maximaal 1 jaar worden meegegeven.
  - Antibiotica mag voor maximaal 2 weken worden meegegeven. Meer meegeven mag pas na herhalingsconsult.
 • Hoe pas je de Wet Dieren toe bij medicijnen?
  1. Registratie; alleen deze mogen worden toegepast, verkocht, in voorraad.
  - bepaald gebruik, doeldier, indicatie, toedieningsweg, dosering, evt wachttijd

  - te herkennen aan RegNl nummer, "diergeneesmiddel", UDD/UDA/URA/VRIJ
  - afwijken alleen dmv cascade
  2.
 • Leg uit wat cascade is.
  Als er voor een bep aandoening geen diergeneesmiddel in NL is, mar de DA dieren behandelen met
  - diergeneesmiddel voor andere diersoort of andere aandoening bij dezelfde diersoort
  - diergeneesmiddel dat in andere EU lidstaat wel is toegelaten voor gebruik bij dieren
  - geneesmiddel dat in NL is toegelaten voor gebruik bij mensen
  - ex tempore bereiding
 • Waarmee morgen voedselproducerende dieren niet worden behandeld?
  Met middelen die een hormonale of thyreostatische werking (remt schildklier) hebben of beta-agonisten bevatten.
 • Waarmee mag je dieren niet behandelen?
  - geregistreerd diergeneesmiddel waarbij wordt afgeweken vd bijsluiter, met uitzondering van de cascade (ander doeldier of indicatie)
  - niet geregistreerde humane geneesmiddelen
  - in buitenland geregistreerde humane geneesmiddelen
  - in een ander dan EU lidstaat geregistreerd geneesmiddel
  - middel waarvan werkzame bestanddeel niet in tabel 1 staat voor toepassing dieren voor humane consumptie.
 • Wat zijn de voorwaarden voor Ex tempore bereidingen?
  - In NL is geen diergeneesmiddel voor deze aandoening beschikbaar, waarvoor vergunning (of vrijstelling) is verleend
  - Bij cascade blijkt dat behandeling met ex tempore bereid diergeneesmiddel noodzakelijk is
  - Als het om voedselproducerende dieren gaat, staat het werkzame bestanddeel in de lijst
  - De apotheek die het middel bereidt, mag dit alleen verstrekken aan DA of de toepasser onder verantwoordelijkheid van DA
  - DA schrijft een wachttermijn voor
  - Hoeveelheid dat bereidt wordt, is afgestemd op de behandeling/therapie
  - Verpakking is volledig geëtiketteerd
 • Valt het mengen van een medicijn met stroop onder Ex tempore?
  Nee.
 • Valt het verwerken van tabletten tot een suspensie onder ex tempore?
  Ja.
 • Pentobarbital is geen opiaat, maar valt wel onder de Opiumwet. Leg uit.
  Pentobarbital wordt gebruikt voor euthanasie en daarom is een goede registratie belangrijk.
 • Noem twee opiaten welke niet onder de Opiumwet vallen. Leg uit.
  1, Tramadol (morfine-achtige pijnstiller)
  2, Butorfanol (pijnbestrijding en lichte sedatie)

  Het heeft een pijn bestrijdende werking, maar heeft geen uitgesproken bijwerkingen zoals bijvoorbeeld morfine.
 • Welke gegevens moeten er op een etiket op een diergeneesmiddel staan? (10x)
  1. Naam diergeneesmiddel
  2. Concentratie en werkzame stof
  3. Batchnummer en Reg.NL nummer
  4. NAW gegevens DAP
  5. Datum uitgifte
  6. Naam patiënt en eigenaar
  7. Diersoort, dosering, wijze van gebruik (wachttermijn igv consumptiedieren)
  8. Uiterste gebruiksdatum, wijze van bewaren
  9. Veiligheid/waarschuwingen voor gebruiker, vermelding "diergeneesmiddel"
  10. UDD/UDA/URA/Vrij
 • Welke gegevens moeten er in een bijsluiter van een diergeneesmiddel staan? (12x)
  1. Naam diergeneesmiddel
  2. Farmaceutische vorm
  3. Samenstelling
  4. Eigenschappen
  5. Doeldieren
  6. Indicaties
  7. Toediening/dosering
  8. Contra-indicaties
  9. Waarschuwing
  10. Bewaarcondities/houdbaarheid
  11. Verpakking
  12. Registratie-kanalisatie
 • Wat is een gevoeligheidsbepaling?
  Een test die inzicht geeft in het soort antibiotica waar de bacterie gevoelig voor is. Als hieruit blijkt dat de bacterie behandeld kan worden met een ander, eenvoudig, antibioticum, is het niet toegestaan één van de aangewezen antibiotica toe te passen. Een DA kan van deze verplichting afwijken indien vanwege diergeneeskundige noodzaak een gevoeligheidsbepaling onmogelijk is of onmiddellijke toepassing van het diergeneesmiddel noodzakelijk is.
 • Waar moet de administratie van diergeneesmiddelen aan voldoen?
  1, Na ontvangst registratie naam diergeneesmiddel, datum, hoeveelheid, vervaldatum, batchnummer
  2. Bij uitgifte registratie naam diergeneesmiddel en batchnummer
  3. Registratie recept en uitslag gevoeligheidsbepaling (bewaarplicht 5 jaar)
  4. I.g.v. cascade: registratie naam product en wachttijd.
  5. Opiatenregistratie; sluitende administratie ontvangst, herkomst, bestemming, aflevering, toediening, verlies en vernietiging van opiumwetartikelen. (pakbonnen 6 jaar bewaarplicht)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn cardiotherapeutica?
Diergeneesmiddelen met effect op hart en bloedvaten
Benoem een aantal hormoonpreparaten
Corticosteroiden -> Bijnieren en hormonen
Oestrogeen-> opwekken bronstverschijnselen
Progesteron -> antiloopsheid injectie
Insuline -> pancreas en hormonen
Femimazole ->   schildklier en hormonen
Wat zijn endocriene preparaten?
Zijn hormonen
In welke 2 hoofdgroepen zijn virussen onder te verdelen?
1 DNA- virussen
2- RNA- virussen
Welke middelen zijn er tegen virussen?
Er zijn geen antivirale middelen!!
• Virussen hebben geen eigen stofwisseling
• Kunnen zich niet zelfstandig vermenigvuldigen
• Virus perst genetisch materiaal in de gastheercel
• Alleen preventief d.m.v vaccins (levende en dode)
Benoem middelen tegen ecto parasieten
• Formamidinen
• Amitraz: tegen teken, luizen en mijten, niet tegen vlooien!
• Niet bij paarden en katten

• Ivermectine en closantel
• Ivermectine: Ivomec -> schurft
• Avermectine: Stronghold

• Imidaclopride
• Advantage: hond en kat
• Alleen tegen vlooien 

• Fipronil
– Frontline®

• Hond: vlooien en teken
• Kat: alleen vlooien!
• Alleen topicaal
• Dodelijk voor konijnen
Benoem een aantal parasieten.
• Endoparasieten
– Wormen o.a.

• Ectoparasieten
– Insecten: vlooien, luizen
– Spinachtigen: mijten, teken
Noem een aantal protozoen
• Coccidiose
– Diarree
– Preventief door het voer bij pluimvee

• Babesia
– Bloedparasiet
– Imizol -> is niet meer geregistreerd in Nederland!

• Trichomonas
– Geelkuur voor duiven

• Toxoplasma
– Trimethoprim-Sulfa: niet geregistreerd!
– Clindamycine: tegen acute Toxoplasmose- infectie
Wat zijn anti protozoica?
Middelen tegen protozoa.
Benoem de 3 eigenschappen van schimmels.
– Anti-bacterieel
– Produceren toxines
– Ziekteverwekkend