Summary Beinvloeden En Veranderen Van Gedrag

-
ISBN-10 9043018058 ISBN-13 9789043018050
245 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beinvloeden En Veranderen Van Gedrag". The author(s) of the book is/are Carina Johanna Wiekens. The ISBN of the book is 9789043018050 or 9043018058. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beinvloeden En Veranderen Van Gedrag

 • 1.1 Mensbeelden

 • Wat betekent genetisch gedetermineerd?
  Genetisch gedetermineerd houdt in dat genen bepalend zijn bij het tot uiting komen van eigenschappen. De omgeving heeft hier geen/beperkte mate van invloed op.
 • Wat betekent genetische predispositie?
  Genetische predispositie houdt in dat iemand 'aanleg' heeft om bv. depressief te worden. Dit betekent niet dat diegene ook daadwerkelijk depressief wordt. De omgeving heeft hier ook invloed op.
 • 1.2 Impliciete theorieen: Incremental vs. Entity theories

 • Wat is de incremental theory?
  De incremental theory is het geloof dat men bepaalde dingen kan aanleren/trainen.
 • Wat is de entity theory?
  De entity theory is het geloof dat eigenschappen vast staan bij de geboorte en dus niet veranderd/verbeterd kunnen worden
 • 1.3.1 Lichamelijke kenmerken & Prestaties

 • Je lichaamsbouw/kenmerken kun je niet veranderen (zelfs niet bij het verven van haar, hoge hakken dragen etc.)
 • Het hebben van genetische eigenschappen betekent niet dat je niets kunt veranderen.
 • 1.3.2 Persoonlijkheid

 • Wat verstaat men onder verschillen in temperament?
  Onder verschillen in temperament verstaat men; stabiele, vroeg optredende individuele verschillen in emotionaliteit, energie, aandacht en volharding, reactiviteit en vriendelijkheid.
 • Kan temperament veranderd worden?
  Ja, dat kan. Ondanks dat 60% aangeboren is.
 • 1.3.3 Cognitieve capaciteiten en prestaties

 • Kun je je intelligentie ontwikkelen
  Ja, ondanks dat het aangeboren voor 50-80% vast staat wat je intelligentie is.
 • 1.4 Samenvatting & Conclusies

 • Mensen die optimistisch en gemotiveerd zijn hebben meer kans hun eigenschappen te veranderen.
 • 2.1 Een aanpassingsproces aan de omgeving

 • Hoe kan leren beschouwd worden?
  Leren kan beschouwd worden als een soort aanpassingsproces aan de omgeving.
 • Hoe definieër je 'leren'?
  Leren kan gedefinieerd worden als een proces waarbij een ervaring leidt tot 'ander gedrag'  in de toekomst.
 • Waarom staat leren niet gelijk aan het vergaren van wijsheid?
  Omdat men ook slecht gedrag kan aanleren.
 • 2.2 Klassieke conditionering

 • Wat gebeurt er bij klassiek conditioneren?
  Bij klassieke conditionering wordt een neurale stimulus vlak voor of tegelijk met een ongeconditioneerde stimulus aangeboden. Waardoor de neutrale stimulus wordt gekoppeld aan de ongeconditioneerde stimulus.
 • Wat is een manier om te 'deconditioneren'? (de associatie weg te nemen)
  Dat is door de geconditioneerde stimulus aan te bieden zonder dat daarbij de ongeconditioneerde stimulus optreedt
 • Hoe wordt het proces van deconditioneren genoemd?
  Dat proces wordt extinctie ofwel uitdoving genoemd.
 • Wanneer spreken we van generalisatie?
  We spreken van generalisatie wanneer er op een nieuwe stimulus die lijkt op de originele, geconditioneerde stimulus, op dezelfde manier wordt gereageerd als op de geconditioneerde stimulus gereageerd zou worden.
 • Wat is discriminatie?
  Discriminatie is het onderscheid maken tussen twee stimuli
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarvoor worden concepten gebruikt?
Om hetgeen wat in de wereld gebeurt te interpreteren, te ordenen, voorspellen en actief op in te grijpen
Wat is een concept?
Een mentale representatie van een verzameling objecten die bij elkaar horen
Waarom is het voor gedragbeïnvloeders belangrijk om de verschillende hersenprocessen te kennen?
Als ze weten hoe mensen leren, kunnen ze dit proces beïnvloeden.
Wat is cognitief leren?
Het leerproces dat plaats vind door bv. te luisteren, te lezen of zelf na te denken en oplossingen te verzinnen.
Wat is de waargenomen gedragscontrole/zelfeffectiviteit
De ingeschatte haalbaarheid
Welke 4 factoren spelen een rol bij het bewust en intentioneel overnemen van gedrag?
- inschatten van de opbrengsten('wat levert het mij op?')
- haalbaarheid van het gedrag ('is het realistisch dat ik het ook kan?')
- de herkenbaarheid van het rolmodel 
- de status van het rolmodel
Wat is emotiebesmetting? (emotion contagion)
Het onbewust overnemen van emoties van anderen
Wat staat er aan de basis van sociaal leren?
Spiegelneuronen
Waar dienen spiegel neuronen voor?
Spiegel neuronen zijn actief bij het uitvoeren van gedrag en bij het zien van gedrag wat door anderen wordt uitgevoerd
Wat is sociaal leren? (observationeel leren)
het 'na-apen' van gedrag