Summary Beinvloeden En Veranderen Van Gedrag

-
ISBN-10 9043018058 ISBN-13 9789043018050
190 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beinvloeden En Veranderen Van Gedrag". The author(s) of the book is/are Carina Johanna Wiekens. The ISBN of the book is 9789043018050 or 9043018058. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Beinvloeden En Veranderen Van Gedrag

 • 1 Denken in termen van nurture

 • Structuralisme - Wilhelm Wundt: drie hoofdcomponenten van de bewuste ervaring
  drie hoofdcomponenten van de bewuste ervaring:
  - sensaties
  - beelden
  - gevoelens

 • Gedrag wordt bepaalt door;
  1. Nature= genen
  2. Nurture= opvoeding/leerprocessen
 • Functionalisme - John Dewey, William James
  Legt nadruk op functie van bewuste ervaring en het gedrag
  Functionalisme sterk beïnvloed door evolitietheorie van Darwin
 • Het beeld dat je hebt van gedrag is voor een groot deel bepalend voor de mate waarin je uiteindelijk succesvol zult zijn als gedragsveranderaar van je zowel je eigen gedrag, als het gedrag van anderen.
 • Psychoanalyse - Freud
  Wijst op belang van onbewuste krachten bij het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen.
  Persoonlijkheid bestaat uit:
  - Id: drijfveren; spontane instantie
  - Ego: nomen en waarden
  - Superego: moreel: geweten, ideaalbeeld van jezelf
 • Gestaltpsychologie - Wertheimer, Koffka
  Mensen nemen de wereld waar in gehelen en patronen
  Visuele perceptie
 • Behaviorisme - Watson, Pavlov, Skinner
  observeer gedrag en niet de mentale processen
  Gedrag is te voorspellen, te meten en te beïnvloeden
 • Humanistische psychologie
  Mens is vrij maar verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt.
 • Cognitieve psychologie - Heiler, Piaget
  De wetenschap die bestudeert hoe mensen kennis verwerven, organiseren en gebruiken om hun gedrag te sturen
 • 1.1 Mensbeelden

 • Wat betekent genetisch gedetermineerd?
  Genetisch gedetermineerd houdt in dat genen bepalend zijn bij het tot uiting komen van eigenschappen. De omgeving heeft hier geen/beperkte mate van invloed op.
 • Nature versus nurture
  Nature = genen
  nurture =opvoeding/leerprocessen
 • Een mensbeeld bevat ideeën over hoe je denkt dat mensen in elkaar zitten en heeft consequenties voor de mate waarin je bijvoorbeeld gelooft dat gedrag beïnvloedbaar is.
 • Wat betekent genetische predispositie?
  Genetische predispositie houdt in dat iemand 'aanleg' heeft om bv. depressief te worden. Dit betekent niet dat diegene ook daadwerkelijk depressief wordt. De omgeving heeft hier ook invloed op.
 • Iedereen bezit impliciete (onuitgesproken en onbewuste) theorieën.
  Soorten theorieën:
  1. Incremental theory -Iets staat niet vast, is te ontwikkelen.
  2. Entity theory -Iets staat vast, is niet te ontwikkelen
 • Op eigenschappen die genetisch bepaald zijn heb je maar weinig invloed. Eigenschapen die aangeleerd zijn kunnen verder ontwikkeld (of weer afgeleerd) worden.
 • Geloof in veranderbaarheid is te beïnvloeden wat staat al vast op gebied van cognitieve capaciteiten en prestaties
  IQ is voor 50 tot 80% genetisch bepaald.
  Echter, je intelligentie moet ontwikkelen. 
  Voor 65% staat bij de geboorte vast hoe snel je bijvoorbeeld informatie op kan nemen en kan verwerken in je hersenen.
  Toch zijn de hersenen trainbaar
 • Wat is genetisch gedetermineerd?
  Dat genen bepalend zijn bij het tot uiting komen van eigenschappen. De omgeving heeft hier geen, of slechts in zeer beperkte mate invloed op.
 • Wat is de opvatting over genetische predispositie?
  Dat iemand door hun genetisch materiaal aanleg heeft om iets krijgen, maar dat wil niet zeggen dat diegene dat krijgt. De omgeving heeft hier ook invloed op.
 • 1.2 Impliciete theorieen: Incremental vs. Entity theories

 • Wat is de incremental theory?
  De incremental theory is het geloof dat men bepaalde dingen kan aanleren/trainen.
 • Wat is de entity theory?
  De entity theory is het geloof dat eigenschappen vast staan bij de geboorte en dus niet veranderd/verbeterd kunnen worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Als wat kan leren beschouwd worden?
8
Wat verstaan we onder klassiek conditioneren?
8
Wat wordt er met extinctie of uitdoving bedoeld?
8
Wat zijn copycats?
8
Page 1 of 44